Tóm tắt tình hình thế giới (25-12-1951)

Trung tuần tháng 11, Liên hợp quốc họp đại hội. Liên Xô lại đề nghị:

1- Lập tức cấm hẳn bom nguyên tử.

2- Hạn trong một nǎm, Mỹ, Anh, Pháp, Trung, Xô đều phải giảm một phần ba binh bị.

Mỹ, Anh, Pháp cũng đưa ra một đề nghị cấm bom nguyên tử và giảm bớt binh bị. Nhưng nội dung đề nghị ấy là: Cấm nước khác, nhưng không cấm Mỹ; nước khác giảm chứ Mỹ không giảm!

Chính các báo Mỹ cũng nói toạc móng heo âm mưu của Mỹ. Tờ Thời báo (Times) viết:

“Mỹ chia đề nghị ấy ra là vì: Trong các cuộc hội nghị khối Đại Tây Dương vừa qua, các nước phe Mỹ tỏ thái độ phản đối kế hoạch tǎng binh bị của Mỹ. Vả lại những lời lẽ “gây chiến tranh” của Mỹ làm cho các nước phe Mỹ lo sợ. Vì vậy, đề nghị hoà bình của Mỹ nhằm mục đích tuyên truyền thì tốt, nhưng nhằm mục đích thực hành, thì không ǎn thua”.

Báo Diễn đàn (Tribune) viết: “Mục đích của Mỹ là: nếu Liên Xô chống đề nghị ấy, thì phe Mỹ sẽ tuyên truyền rộng rãi, và đổ lỗi cho Liên Xô không muốn giảm binh bị”.

Đại đa số báo Mỹ và báo Âu đều viết: Phe Mỹ có đề nghị ấy là vì: Tư tưởng hoà bình do Liên Xô nêu ra và Mặt trận hoà bình do Liên Xô lãnh đạo đã có kết quả.

Kết luận: Hoà bình Liên Xô chủ trương là hoà bình thật. Hoà bình phe Mỹ đưa ra là hoà bình giả.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1978, ngày 25-12-1951
cpv.org.vn

Advertisement