Huyện Định Hoá thi đua (31-12-1951)

Trong một đợt học tập thuế nông nghiệp và những việc quan trọng khác, 2.558 đại biểu của 9 xã đã tham gia.

Về công việc sửa chữa đường cầu và vận tải thóc thuế, toàn huyện đã cung cấp hơn 10.500 dân công. Nay cán bộ huyện và xã đang tìm cách tổ chức dân công cho công bằng hợp lý hơn, sao cho những người đi làm thì công việc nhà có người giúp đỡ.

Về việc giúp đỡ bộ đội đã có 6 xã hứa bán gần 3.000 cân thịt trâu và thịt lợn, hơn 2.000 cân rau khô, 25.000 cân sắn.

Chị em phụ nữ thì hứa may giúp 1.125 chǎn và áo trấn thủ.

Đồng bào trong huyện đã tổ chức 419 hội đổi công gồm 2.633 gia đình và gần 5.000 người để thi đua tǎng gia sản xuất, và thi đua gặt nhanh, giấu nhanh, nộp thuế nhanh.

Đồng bào và cán bộ Định Hoá thi đua như thế là khá, là thiết thực.

Nhưng vẫn còn khuyết điểm: thi đua chưa lan rộng (mới có 6 xã thi đua bán sắn, rau và thịt cho bộ đội), chưa có sáng kiến mới (như nuôi giúp lợn cho bộ đội đến khi lợn to thì chia hai, bộ đội lấy một nửa, người nuôi lấy một nửa), v.v..

Mong đồng bào và cán bộ huyện Định Hoá cố gắng thêm. Và mong các huyện khác thi đua với Định Hoá.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1982, ngày 31-12-1951.
cpv.org.vn

Advertisement