Thơ chúc Tết (1-1-1953)

Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi,
Độc lập thống nhất, nhất định thành công.

Ngày 1 tháng 1 nǎm 1953
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 89,
từ ngày 1 đến 7-1-1953.
cpv.org.vn

Advertisement