Thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp lễ Nôen 1955 (24-12-1955)

Thân ái gửi đồng bào công giáo,

Ngày lễ Nôen lần thứ hai đến trong hoàn cảnh hoà bình. Miền Bắc của ta đã hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ta ở miền Bắc được vui sống tự do, làm ǎn yên ổn, đồng bào công giáo thì được tự do thờ Chúa, không còn bị địch đóng chiếm nhà thờ, tàn sát dân lành, gây ra bao nhiêu khổ nhục.

Tiếng chuông nhà thờ nǎm nay mừng sinh nhật Chúa là tiếng chuông hoà bình, tự do, hạnh phúc trong lòng của mọi đồng bào công giáo ở miền Bắc ta.

Nhưng ở miền Nam, cũng như các tầng lớp nhân dân khác, đồng bào công giáo ta còn chịu nhiều đau khổ dưới chế độ độc tài.

Nhân dịp này, những đồng bào bị ép buộc dụ dỗ vào Nam càng tưởng nhớ quê hương đất Bắc, chúng ta càng thương xót những kẻ lưu ly!

Nước ta phải thống nhất. Nam Bắc là một nhà. Không thể để ai chia cắt Tổ quốc ta, chia rẽ gia đình ta.

Tôi mong đồng bào công giáo ta sẽ hết lòng hết sức cùng toàn dân kiên quyết đấu tranh cho nước nhà thống nhất, giữ vững hoà bình.

Tôi mong đồng bào công giáo ta cũng như mọi người dân yêu nước, ra sức góp phần xây dựng miền Bắc của ta vững mạnh, cố gắng thi đua sản xuất làm cho nước mạnh, dân giàu.

Tôi thân ái chúc đồng bào công giáo nǎm nay được Chúa ban nhiều phước lành và lập nhiều thành tích mới lợi dân ích nước.

HỒ CHÍ MINH

——————————–

Báo Nhân dân, số 661, ngày 24-12-1955.
cpv.org.vn

Advertisement