Lời đáp trong lễ trình quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà Nhân dân Anbani (30-8-1956)

Thưa đồng chí Đại sứ thân mến,

Tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Anbani uỷ nhiệm đồng chí làm Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ tại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và tôi rất cảm ơn những lời chúc mừng của đồng chí.

Nhân dân Việt Nam rất khâm phục những thành tích vẻ vang của nhân dân Anbani anh dũng, trong cuộc chiến đấu chống phát xít trước đây và trong cuộc thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Anbani, dưới chế độ dân chủ nhân dân, nhân dân Anbani đã thu được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng nước nhà, làm cho nước Anbani từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thành một nước công nghiệp và nông nghiệp tiền tiến. Nước Cộng hoà Nhân dân Anbani không ngừng phát triển quan hệ ngoại giao, mở rộng trao đổi kinh tế và vǎn hoá với tất cả các nước trên thế giới. Nhân dân Anbani đóng góp phần xứng đáng trong công cuộc bảo vệ hoà bình và hợp tác quốc tế do Liên Xô lãnh đạo.

Tuy cách xa nhau hàng vạn cây số, nhân dân Anbani anh em luôn luôn đồng tình và ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ. Tôi tin chắc rằng quan hệ kinh tế và vǎn hoá giữa hai nước chúng ta sẽ được phát triển mạnh, tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn mãi.

Thưa đồng chí Đại sứ,

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí lãnh chức Đại sứ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong công tác của đồng chí để phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ hết sức giúp đỡ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đó.

Nhân dịp này tôi nhờ đồng chí chuyển đến các đồng chí lãnh tụ Đảng Lao động, Chính phủ và nhân dân Anbani lời chào mừng thân ái của chúng tôi.

——————————-

Đọc ngày 30-8-1956.
Báo Nhân dân, số 910, ngày 31-8-1956.
cpv.org.vn