Lời chúc mừng trong buổi chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ Bungari (8-10-1957)

Thưa đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thân mến,

Thưa các đồng chí thân mến,

Nhân dân, Đảng và Chính phủ Việt Nam và riêng tôi rất sung sướng được đón tiếp các đồng chí, những người lãnh đạo nhân dân Bungari anh em.

Giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Bungari tình nghĩa khǎng khít đã có từ lâu. Cách đây hơn ba mươi nǎm, những đồng chí cách mạng của hai nước đã cùng công tác trong Quốc tế Cộng sản. Hơn hai mươi nǎm trước đây, có một cuộc thảo luận quan trọng để quyết định đường lối tiến lên của cách mạng Việt Nam. Cuộc thảo luận ấy do đồng chí Đimitơrốp lãnh đạo và đã đưa đến kết quả thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

Vừa rồi, những ngày chúng tôi đến thǎm nước Bungari anh em là những ngày rất sung sướng mà chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi. Đảng, Chính phủ và nhân dân Bungari đón tiếp chúng tôi đã long trọng, lại thân mật như anh em ruột thịt. Công nhân và nông dân, từ các cụ già đến các cháu bé đối với chúng tôi, đối với nhân dân Việt Nam đều tỏ tình vô cùng thương yêu quý trọng.

Chúng ta có thể nói rằng: Giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa do Liên Xô và Trung Quốc đứng đầu, Bungari là một nước anh em kiểu mẫu:

Trước ngày giải phóng, Bungari là một nước nông nghiệp lạc hậu. Nhân dân Bungari anh dũng đã nổi lên đập tan xiềng xích phong kiến và tư bản. Dưới sự lãnh đạo khôn khéo của Đảng Cộng sản Bungari và sự giúp đỡ vô tư của Liên Xô, chỉ trong mười nǎm, Bungari đã thành một nước công nghiệp tiên tiến và đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân Bungari không ngừng được nâng cao.

Trên trường chính trị quốc tế, nhân dân Bungari luôn luôn kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, đòi giảm binh bị và cấm dùng vũ khí nguyên tử và khinh khí. Nhân dân Bungari luôn luôn đấu tranh cho hoà bình thế giới và ra sức ủng hộ các dân tộc phấn đấu để giành tự do độc lập.

ở trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, Bungari luôn luôn đấu tranh để củng cố thêm mãi tình đoàn kết giữa các nước anh em và luôn luôn ra sức giúp đỡ các nước anh em.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Bungari luôn luôn nêu cao ngọn cờ vẻ vang của chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền thống anh dũng do đồng chí Đimitơrốp để lại.

Tôi tiếc rằng các đồng chí ở Việt Nam ít ngày quá. Tuy vậy, chúng tôi tin chắc rằng cuộc đi thǎm của các đồng chí sẽ thắt chặt thêm tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai dân tộc chúng ta, sẽ củng cố thêm tình đoàn kết trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa của chúng ta và góp phần củng cố hoà bình thế giới.

Tôi đề nghị chúng ta nâng cốc:

– Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch Đamianốp,

– Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

– Chúc sức khoẻ các đồng chí trong Đoàn,

– Chúc tình anh em thân thiết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Bungari,

– Chúc tình đoàn kết không gì lay chuyển được trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa do Liên Xô và Trung Quốc đứng đầu.

Cuối cùng tôi nhờ các đồng chí chuyển lời chào thân ái của tôi cho bà con công nhân, nông dân, trí thức và các cháu thanh niên, nhi đồng Bungari.

———————————

Đọc ngày 8-10-1957.
Báo Nhân dân, số 1309, ngày 9-10-1957.
cpv.org.vn