“Chị đã nhầm rồi, bạn thân mến”

– Ngày 27/9/1945, Nguyễn Ái Quốc viết trong Thư gửi bạn nữ sinh viên X của chúng ta” đăng trên báo “Thanh Niên”.

Bức thư viết: “Các vua quan, thư lại, thông ngôn, theo chị là phản cách mạng. Chị đã nhầm rồi, bạn thân mến, bởi vì một ông vua có thể suy nghĩ và biết cảm thông với những bất hạnh chưa từng thấy giáng xuống dân tộc của ông, vì vậy ông ta thà làm một người dân bình thường còn hơn trị vì một dân tộc nô lệ…

(Với những tầng lớp quan lại, thư ký và thông ngôn) “bị chìm đắm trong bóng tối ngu dốt từ nhỏ, họ không bao giờ có thể tự trau dồi kinh điển hay tri giác được những tiến bộ của nhân loại qua đọc báo chí… Họ giống như con gà què chỉ ăn quẩn cối xay… đành bằng lòng với thứ thức ăn mà kẻ khác đem cho họ”. Vậy, “nhiệm vụ chúng ta là phải hướng họ theo lý luận cách mạng”.

“Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân dân. Nếu cả dân trong cảnh nô lệ thì họ và con cái của họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó… Điều đó chứng tỏ rằng vì quyền lợi của đàn bà con gái An Nam mà chúng ta làm cách mạng…

dChủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Thanh niên Cứu Quốc tại Hà Nội.

Cùng ngày phát biểu tại Đại hội Thanh Niên Cứu Quốc Hà Nội, tổ chức tại Nhà hát Lớn thành phố, Bác nói: “Các anh em nếu đến đây để đợi nghe một bài diễn văn bóng bẩy, hoa mỹ thì các anh em sẽ thất vọng. Những lời tôi nói với anh em sẽ chỉ rất giản dị, rất thiết thực. Tôi sẽ không khen ngợi anh em mà chỉ chú ý vạch ra những khuyết điểm của anh em… Bây giờ làm sao cho mất những khuyết điểm ấy. Việc cần trước nhất là làm thống nhất các tổ chức thanh niên… Nói tóm lại, phải làm sao cho tổ chức thanh niên Hà Nội phải thành một khối thanh niên khuôn mẫu cho thanh niên toàn xứ và toàn quốc”.

Một năm sau, ngày 279/1946, trong bài viết “Bàn về Binh pháp Tôn Tử” đăng trên báo “Cứu Quốc”, Bác viết: “Muốn chiến đấu thắng lợi, bao giờ cũng phải chiếm địa vị chủ động… Kế hư thực là môt kế rất thần diệu trong tất cả các binh pháp… Nói tóm lại, kế hư thực của Tôn Tử rất mầu nhiệm. Muốn đánh được thắng lợi, hành động phải bí mật, đứng để quân địch biết mà đề phòng. Trái lại, muốn phòng giữ chắc chắn, đừng nên để lộ cơ mưu, hư thực của mình, khiến cho quân địch không biết đánh vào nơi nào, đừng ở nơi nào. Thi hành đúng kế hư thực, thắng lợi sẽ cầm chắc trong tay”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement