“Thà chết tự do hơn sống nô lệ!”

 “Hỡi đồng bào Nam Bộ! Nước ta vừa tranh quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm… Tôi chắc đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của nhà Đại cách mạng Pháp: “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”… Phải làm cho thế giới trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng, chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước. Nước Nam độc lập muôn năm. Đồng bào Nam Bộ muôn năm!”. Phát biểu qua đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 26/9/1945, sau vụ thực dân Pháp nổ súng gây hấn và cuộc Kháng chiến Nam Bộ đã bùng nổ.

Cùng ngày trong bài báo “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích” đăng trên tờ “Cứu Quốc” , Bác phân tích: “Phải biết rằng, tình hình khách quan thay đổi hàng giờ, hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời… Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi… Không chịu tự phê bình tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.

d Ngày này năm 1953, nói chuyện tại lễ bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức, Bác nhấn mạnh: “Phấn đấu trong một thời đại vẻ vang, làm cán bộ của một dân tộc anh hùng, đó là một vinh dự của người trí thức, đồng thời cũng là một nhiệm vụ nặng nề… Chúng ta phải nhớ câu “Chính tâm tu thân” để“trị quốc bình thiên hạ”. Chính tâm tu thân tức là tự cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân của mỗi người…”. 

Ngày 26/9/1959,  Bác dịch cho Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Sukarno nói với sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội: “Tương lai của đời người một phần lớn là ở trong các cháu thanh niên – tức là các cháu là chủ nhân, là ông chủ bà chủ tương lai của trái đất. Nhưng muốn cho xứng đáng với ông chủ, bà chủ thì phái làm thế nào? Không phải cứ ngồi khoanh tay sẽ là ông chủ, bà chủ mà: 1.Phải đoàn kết chặt chẽ, 2. Cố gắng học tập cho tốt,  3.Phải lao động cho tốt, 4. Vượt mọi khó khăn để mà chiến thắng, để hưởng thụ tất cả những khoa học, những hiểu biết của thời đại thế kỷ XX”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement