Tuần lễ Vàng

– “Muốn củng cố nền tự do độc lập ấy, chúng ta cần sức hy sinh phấn đấu của toàn quốc đồng bào; nhưng chúng ta cũng rất cần sức quyên giúp của nhân dân, nhất là những nhà giàu có. Ý nghĩa “Tuần lễ Vàng” là ở đó.

Tuần lễ Vàng sẽ thu góp số vàng trong nhân dân và nhất là của nhà giàu có để cúng vào việc cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng.

Tuần lễ Vàng sẽ tỏ cho toàn quốc đồng bào và toàn thế giới biết rằng trong lúc chiến sĩ Việt Minh trên các mặt trận quyết hy sinh giọt máu cuối cùng để giữ vững nền tự do độc lập của nước nhà, thì đồng bào ở hậu phương, nhất là những nhà giàu có, cũng có thể hy sinh được chút vàng để phụng sự Tổ quốc…”

Trên đây là thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Ban tổ chức Tuần Lễ Vàng do các nhà công thương yêu nước tổ chức để quyên góp cho Quỹ Độc lập, ngày 16/9/1945. Kết thúc Tuần Lễ Vàng, trên cả nước  theo thống kê của Bộ Tài chính đã có 370kg vàng và 40 triệu đồng nộp vào “Quỹ Độc lập” và 20 triệu đồng nộp vào “Quỹ Quốc phòng”.

Quang cảnh ngày khai mạc Tuần lễ VàngQuang cảnh ngày khai mạc Tuần lễ Vàng

Cùng ngày, Bác cũng gửi lời nhắn nhủ tới đồng bào Việt kiều tại Pháp khi lên xe lửa rời Paris, ngày 16/9/1945 đi Marseille để ra bến cảng Tulon về nước: “Tôi đi nhưng ý nghĩ của tôi bao giờ cũng vẫn gần gũi đồng bào”.

5 năm sau, Bác viết “Chống gậy lên non xem trận địa/ Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây/ Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu/ Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy”.  Bài thơ chữ Hán “Đăng Sơn” (theo bản dịch “Lên Núi” của Xuân Diệu, do Bác sáng tác sau khi đến trận địa quan sát công tác chuẩn bị cho trận đánh Đông Khê, mở màn Chiến dịch Biên giới, ngày 16/9/1950

X&N
bee.net.vn

Advertisement