Tag Archive | Thế giới với Bác Hồ

Những di tích vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới

VN-HCM

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia khắp các châu lục. Đến đâu, Bác cũng ghi lại những dấu ấn về tình hữu nghị, tình đoàn kết giai cấp vô sản. Để hôm nay, hình ảnh Bác vẫn được nhiều quốc gia lưu giữ bằng những di tích vinh danh Người.

Tiếp tục đọc

Advertisement