Tag Archive | Cuba

Hai nhà thơ lớn Cu-Ba và Tây-Ban-Nha họa thơ về Bác Hồ

Người là niềm tin tất thắng

Tiếp tục đọc

Advertisement

Hai vĩ nhân, chung một ngày kỷ niệm

Bác Hồ 5Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 19/5/1895, José Martí (Hô-xê Mácti), người Anh hùng dân tộc Cuba đã anh dũng hy sinh khi đang ngồi trên mình ngựa xông ra trận chiến đấu chống quân thực dân Tây Ban Nha. Năm năm trước đó (1890), cũng ngày 19/5, Hồ Chí Minh, con người vĩ đại của nhân dân Việt Nam cất tiếng chào đời. Thân thế và sự nghiệp của José Martí và Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống chính trị của Hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Tiếp tục đọc