Tag Archive | Năm Ngọ

Những năm Ngọ trong cuộc đời Bác Hồ

Năm Ngọ đã để lại những dấu son chói lọi trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng oanh liệt, sáng ngời nhân cách và tài năng của một vĩ nhân, đồng thời đã để lại những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của cả dân tộc.

Năm Giáp Ngọ 1894. Nguyễn Sinh Cung mới 4 tuổi, khi ông thân sinh – Nguyễn Sinh Sắc, còn gọi là Nguyễn Sinh Huy – đậu cử nhân, khoa thi Giáp Ngọ năm Thành Thái thứ 6 tại trường thi Nghệ An.

Năm Bính Ngọ 1906. Nguyễn Sinh Cung 16 tuổi, mang tên Nguyễn Tất Thành, cùng anh là Nguyễn Tất Đạt theo cha vào Huế trong dịp ông Nguyễn Sinh Sắc đến kinh đô nhậm chức. Tháng 9, Nguyễn Tất Thành vào học lớp sơ đẳng Trường tiểu học Đông Ba (Huế).

Tiếp tục đọc