Tag Archive | Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà du hành vũ trụ Liên Xô

Bác Hồ

Tiếp tục đọc

Advertisement

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần cuối)

Bác Hồ 14

Tiếp tục đọc

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 6)

Bác Hồ 14

Tiếp tục đọc

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 5)

Bác Hồ 14

Tiếp tục đọc

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 4)

Bác Hồ 14

Tiếp tục đọc

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chuyến thăm tới các nước

HCM-cong-du-8Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một loạt các chuyến thăm tới các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới. Chuyến thăm đầu tiên của Người năm 1955 đến Liên Xô, Trung Quốc, Mông Cổ.

Sau đó vào năm 1957, 1958 là các chuyến thăm tới các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Ấn Độ và Myanma.

Trong Di chúc, Người viết: Sau ngày đất nước thống nhất sẽ thay mặt nhân dân ta thăm và cảm ơn các nước anh em xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp 5 châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Tiếp tục đọc