Thư viện

Học tập phong cách báo chí Hồ Chí Minh – viết cho ai ?

Việt Nam - Hồ Chí MinhChủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí của Người rất phong phú. Cũng như mọi nhà báo lớn, Bác Hồ đã tạo cho mình phong cách riêng. Học tập đạo đức và phong cách báo chí Hồ Chí Minh là việc suốt đời của những người làm báo.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hien aThực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 907/CT-BQLL ngày 18/11/2011 của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, coi đây là nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đọc

Thi đua ái quốc theo gương Bác Hồ

Bác HồChủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng và lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ đất nước

Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 19/12/1946 cả dân tộc lại cùng chung sức bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ độc lập dân tộc. Đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước, chống thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến và kiến quốc. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC, trực tiếp phát động phong trào. Mở đầu Lời kêu gọi, Bác viết:

Tiếp tục đọc

Thi đua chính là thể hiện lòng yêu nước đối với Tổ quốc

Thi dua chinh la 1Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức mẫu mực,
luôn đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Ảnh internet

“Yêu nước” là một khái niệm rộng và bao quát, nhưng lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minhđã tiếp cận khái niệm “yêu nước” với tư tưởng hết sức tiến bộ, giản dị và dễ hiểu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Để giải thích cho luận điểm “thi đua là yêu nước”, Người chỉ rõ: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Các chiến sĩ thi đua đều tăng năng suất từ gấp rưỡi trở lên. Nếu ta cứ tính đổ đồng mỗi chiến sĩ đều tăng năng suất gấp đôi, nếu tất cả những người lao động nước ta – bộ đội, công, nông, lao động trí óc – đều thi đua và đều tăng năng suất gấp đôi, thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả là lực lượng của ta về mọi mặt đều tăng gấp đôi. Ta sẽ diệt giặc gấp đôi, thắng lợi gấp đôi. Kết quả là kháng chiến sẽ thắng lợi gấp đôi, kiến quốc sẽ thành công gấp đôi. Kết quả là dân giàu nước mạnh”.

Để phong trào thi đua ái quốc phát triển sâu rộng, nền nếp, trở thành cao trào cách mạng của nhân dân, góp phần đắc lực vào thắng lợi của cách mạng nước ta, ngày 01-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195-SL thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương và các cấp.

Sau đó, ngày 11/6/1948, Người đã lần đầu tiên ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ mục đích của việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc: Diệt giặc đói; diệt giặc dốt; diệt giặc ngoại xâm với cách làm là dựa vào lực lượng và tinh thần của dân để đạt kết quả: Dân tộc độc lập – dân quyền tự do – dân sinh hạnh phúc. Cóthể thấy  rằng, thi đua là hoạt động tích cực sáng tạo, là sự phấn đấu vươn lên giành lấy kết quảtốt đẹp hơn, muốn vậy thi đua phải có mục đích tốt đẹp, mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

Sau khi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua ái quốc (sau gọi là thiđua yêu nước) được duy trì rộng khắp và bài bản, tùy theo tình hình thực tế của đất nước trongtừng giai đoạn lịch sử mà đề ra những yêu cầu, mục đích khác nhau và cứ cách vài năm, các Đạihội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc được tổ chức một lần. Trong những kỳ Đại hội ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tham dự và tận tình quan tâm, động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời.

thi-dua-la-chinh-bBác Hồ với các đại biểu dự Đại hội Anh hùng,
chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất tại Kim Bình (5-1952). Ảnh internet

Trong bài phát biểu trước các chiến sĩ thi đua, ngày 03-5-1952, Người đã dạy: “Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”. Người cho rằng, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực, bao giờ cũng đi đầu trong việc thực hiện các phong trào được phát động. Người chính là một chiến sĩ tiên phong trong tất cả các phong trào thi đua cách mạng ở nước ta.

Thi dua chinh la 3Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các Anh hùng và chiến sĩ thi đua nông nghiệp (27/5/1957).
Ảnh internet

Về công tác thi đua, Người còn chỉ ra: “Trong các việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần cần, kiệm, liêm, chính…”. Thi đua lập thành tích cao nhưng bên cạnh đó vẫn phải thực hành tiết kiệm, không vì thành tích mà sử dụng nhân lực, vật lực một cách lãng phí. Thi đua phải dựa trên sự minh bạch, không chạy theo thành tích mà lấp liếm mặt xấu, khoa trương mặt tốt, báo cáo sai sự thật.

Thi dua chinh la 4Nông dân Hải Hưng (nay là Hải Dương) báo cáo kết quả sản xuất với
Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958. Ảnh internet

Do đó, chỉ có dựa trên “cần, kiệm, liêm, chính” thì phong trào thi đua yêu nước mới có thể tiến hành liên tục và lâu dài. Bác đã từng nhắc nhở: “Tưởng lầm rằng thi đua chỉ nhất thời. Thật ra thi đua là phải trường kỳ”.

Để các phong trào thi đua yêu nước phát triển lâu dài thì các phong trào đó phải xuất phát từ thực tiễn, từ đời sống và hoạt động sản xuất hàng ngày, không nên quá xa vời, quá to tát.Vì thế mà Người đã khẳng định rõ: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”.

Trong công tác thi đua, một mặt nữa rất quan trọng đó là khen thưởng. Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Chính trên nền tảng của phong trào thi đua yêu nước sôi nổi mới có thể lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đầy đủ và kịp thời nhất cho việc khen thưởng. Người chỉ rõ: “Thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua”. Thi đua và khen thưởng bổ sung, hỗ trợ cho nhau và phải luôn gắn bó với nhau.  Theo Bác Hồ: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

thi-dua-la-chinh-5Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng trao thưởng cho những công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh – Giải thưởng trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ảnh internet

Chuyện kể rằng, khi đến dự Đại hội tổng kết thi đua ngành Giao thông vận tải (24-3-1966), Bác nói: “Bác nghèo không có gì thưởng, Bác đi bắt tay một cái…!”. Chỉ bằng một hành động rất bình dị, chân tình nhưng Bác đã tỏ rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thái độ trân trọng của nhân dân trước những thành tích được ghi nhận trong phong trào thi đua của ngành.

Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Viện Huân chương (nay là BanThi đua – Khen thưởng Trung ương) với nhiệm vụ giúp Ðảng, Nhà nước nghiên cứu chủ trương,chính sách khen thưởng, quản lý công tác khen thưởng của Nhà nước. Ngoài ra, Người còn rất quan tâm đến việc biểu dương và phát huy tác dụng của những tấm gương “Người tốt, việc tốt”. Người gạch chân những dòng chữ đưa tin về gương “Người tốt, việc tốt” trên các báo chí, giao Viện Huân chương thẩm tra để trình Chính phủ khen thưởng kịp thời và Người gửi tặng Huy hiệu. Người còn khuyến khích làm sách “Người tốt, việc tốt” để những tấm gương thi đua được phổ biến rộng rãi trong xã hội.

Trải qua 65 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948) cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai, thống nhất đất nước và đang vững bước trên con đường đổi mới. Có thể nói, việc đề ra và phát động các phong trào thi đua luôn xuất phát, gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng mà cụ thể hóa thành các nội dung thi đua trong từng phạm vi lĩnh vực cụ thể, đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

binh dan hoc vuPhong trào “Bình dân học vụ”. Ảnh internet

to phu nu trung hau dam dangTổ Phụ nữ “Trung hậu, đảm đang” Gia Lương (Gia Bình, Lương Tài, Bắc Ninh) trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh internet

Sau chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, cả nước bước vào thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước khi Đảng và Nhà nước ra đề ra đường lối đổi mới toàn diện, nước ta đang trong một tình trạng trầm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội. Đặc biệt là sau thời kỳ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, công tác thi đua khen thưởng bị buông lỏng và hoạt động mang nhiều tính tự phát; chủ yếu công tác thi đua do các đoàn thể tổ chức, thực hiện, thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc định hướng thực hiện các phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Về công tác khen thưởng vẫn được duy trì, nhưng chủ yếu tập trung vào khen thưởng thành tích kháng chiến.

Năm 1987, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương bị giải thể, thi đua chưa thực sự là động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu của tình hình thực tiễn, ngày 3-6-1998, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 35-CT/TƯ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, Đảng ta khẳng định rõ trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, trước những thời cơ và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí, vai trò rất quan trọng. Từ đây, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động với khí thế rất sôi nổi, thiết thực và thu được nhiều kết quả tốt như: Phong trào “Ngày vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Mùa hè xanh”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Hiến máu nhân đạo” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội….Kết quả của những phong trào thi đua yêu nước đó đã góp một phần không nhỏ thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước….

mua he xanhPhong trào “Mùa hè xanh” của tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh internet

Sau khi tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, ngày 21/5/2004, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ra Chỉ thị số 39/CT-TƯ về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; ngày 30/8/2010, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Kết luận số 83-KL/TƯ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 – 2015); tại Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…”; việc ra đời của Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi bổ sung 2005) và các văn bản hướng dẫn thi hành…..Những chủ trương, chính sách đó một lần nữa đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước tới công tác thi đua, khen thưởng, tới các phong trào thi đua yêu nước vì mục tiêu chung là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, toàn xã hội quyết tâm vươn lên “đi tắt đón đầu” nắm bắt những tri thức tiên tiến, theo kịp bước phát triển của khoa học – công nghệ thế giới, đồng thời càng khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước mà Bác Hồ kính yêu đã kêu gọi chúng ta cách đây tròn 65 năm.

Ngày nay, khi đất nước ta đang trên đà phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trước những thời cơ và thách thức to lớn, công tác thi đua luôn là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải phát huy cao độ lòng yêu nước trong mỗi con người, cần tiếp tục đẩy mạnh và phát triển phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực với những hình thức, nội dung, phương thức thực hiện mới để lôi cuốn, động viên khuyến khích mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, phấn đấu thi đua lập thành tích trong học tập, lao động sản xuất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của tình hình thực tiễn hiện nay, công tác thi đua, khen thưởng có nơi, có lúc vẫn còn nhiều bất cập cần phải sớm đề ra các biện pháp khắc phục. Hình thức và nội dung thi đua, khen thưởng còn chậm đổi mới, thiếu sáng tạo, nhiều khi mang tính hình thức tượng trưng, áp đặt từ trên xuống; nhận thức về thi đua, khen thưởng còn chưa sâu sắc, đúng đắn; việc khen thưởng còn tràn lan, cào bằng; khen thưởng chưa kịp thời, chưa chính xác; quan niệm về khen thưởng, khuyến khích tinh thần và vật chất chưa đúng đắn; còn tồn tại các biểu hiện tiêu cực, thương mại hóa trong việc suy tôn, bình xét khen thưởng; thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà….Chính những tồn tại, bất cập này phần nào đã làm giảm ý nghĩa và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, gây phản cảm, bức xúc trong dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Để khắc phục một số bất cập cơ bản nhằm nâng cao vị thế và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, thiết nghĩ việc đổi mới công tác chỉ đạo, lãnh đạo, xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đồng thời đổi mới hình thức, nội dung thi đua, khen thưởng là rất cần thiết. Nội dung, mục tiêu thi đua phải được xây dựng một cách gần gũi, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn với từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương; cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến để mỗi cá nhân hiểu, ý thức được và tự giác, hăng hái thực hiện thi đua yêu nước; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng bằng việc tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Chỉ thị số 39/CT-TƯ của Bộ Chính trị, Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành…nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên làm công tác thi đua, khen thưởng, làm cho cán bộ trong toàn hệ thống chính trị phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thực hiện tốt nhiệm vụ hàng ngày của mình, thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”.

thi-dua-kĐồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương – Trưởng ban Ban Quản lý Lăng
trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc

Trong những năm qua, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới,các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức sôi nổi phong trào thi đua gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, như phong trào “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”; “Lập công dâng Bác“, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới“ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; phong trào “Mừng Đảng, mừng Xuân”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; phong trào “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật”, “Tiến quân vào khoa học” của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng KHCN&MT và phong trào “Chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, lập công quyết thắng”, “Vinh quang con đứng bên Người” của Cơ quan Văn phòng Ban Quản lý Lăng.

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2008-2012, các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng đã biểu dương, khen thưởng 658 lượt tập thể và 2.797 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ.

Thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh nhật Bác và kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013), các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức cho các điển hình tiên tiến tham quan học tập tại Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên; Khu Di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang;phối hợp với các Bộ, ngành trong Khối thi đua Nội chính Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức thành công Chương trình “Giao lưu văn nghệ” và Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trải qua hơn sáu thập kỷ, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng ngời sức mạnh bền bỉ, vẹn nguyên giá trị sâu sắc cho đến tận ngày nay và mãi về sau. Tư tưởng, tấm gương đạo đức ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về thi đua yêu nước mãi là kim chỉ nam hành động cho các thế hệ Việt Nam học tập và làm theo, đoàn kết đồng lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống yêu nước, biến các phong trào thi đua thành động lực cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với ý nghĩa lịch sử sâu sắc của phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, ngày 04 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 258/QĐ-TTg chính thức lấy ngày 11 tháng 6 hằng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước nhằm tôn vinh truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước./.

Cao Thị Huyền Trang
Phòng Pháp chế – Thi đua khen thưởng

Nguồn: bqllang.gov.vn
Vkyno (st)

Đoàn 195 học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

Cách đây 65 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua ái quốc, kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước kháng chiến, kiến quốc. Người khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trải qua chặng đường lịch sử 65 năm, tư tưởng, lời hiệu triệu của người về thi đua ái quốc luôn luôn là kim chỉ nam, là động lực tinh thần thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua phong trào thi đua Quyết thắng của Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, tạo ra động lực to lớn động viên, cổ vũ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

doan-195-aĐại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 – 2011 của Đoàn 195

Cấp uỷ, chỉ huy đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn về công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng, tập trung giáo dục tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi cán bộ, đảng viên, CNV, chiến sỹ về vị trí, vai trò của công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng, coi đây là biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.  Phong trào thi đua quyết thắng luôn hướng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu bảo đảm cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng ngày càng cao.Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá”, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng, thi đua Khối Đoàn, Viện. Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của quần chúng thi đua giành những đỉnh cao mới trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đơn vị.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó nhiệm vụ bảo đảm thông số phục vụ công tác y tế, lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lễ chào cờ hoàn thành xuất sắc. Thường xuyên quán triệt quan điểm “giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm” nắm vững mục tiêu, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật. thường xuyên quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, sự đồng bộ của hệ thống thiết bị, chấp hành nghiêm quy chế, quy trình, tổ chức vận hành thiết bị an toàn, bảo đảm thông số về nhiệt độ, độ ẩm, môi trường. Bảo đảm tốt nguồn điện thường xuyên và chế độ dự phòng phục vụ chiếu sáng và trang trí nhân các ngày lễ, Tết, nhất là các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hoá diễn ra tại Lăng. Đã hoàn thành toàn diện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, những nội dung bảo dưỡng, sửa chữa lớn được tập trung hoàn thành có chất lượng; phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, trục trặc kỹ thuật không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, bảo đảm độ dự phòng theo quy định. Công tác vệ sinh bảo quản kiến trúc công trình có sự phát triển, với khối lượng công việc nhiều hơn, đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu, nhân lực, phát huy hiệu quả trang thiết bị, tổ chức vệ sinh bảo quản kiến trúc công trình, môi trường luôn khang trang, sạch đẹp phục vụ lễ viếng thường xuyên, viếng cấp Nhà nước, viếng đột xuất, phục vụ đồng bào và khách quốc tế thắp hương tưởng niệm Bác và các Anh hùng liệt sỹ nhân các ngày lễ,Tết an toàn chu đáo.

doan-195-b

Những năm qua hệ thống thiết bị được đầu tư, nâng cấp, thay thế, nhiều thiết bị công nghệ mới hiện đại như K5, K6, K7, thiết bị biến tần, điều hoà khu trái, hệ thống điện…đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, tiếp nhận, quản lý và vận hành khai thác có hiệu quả, từng bước khẳng định khả năng vươn lên làm chủ thiết bị của đội ngũ cán bộ, nhân viên vận hành. Tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong tu bổ định kỳ và các nhiệm vụ bổ sung, đột xuất và nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh. Từ thực tiễn phong trào “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” đã có những mô hình mới, sáng tạo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: “Ca trực kiểu mẫu”, “gian máy công đoàn”, đã gắn trách nhiệm của tập thể và mỗi người công nhân với thiết bị và trong từng gian máy. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều ý tưởng và giải pháp sáng tạo, từ năm 2008 đến nay đã triển khai thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 42 sáng kiến được Bộ Tư lệnh xét duyệt công nhận và áp dụng trong thực tiễn nhiệm vụ có hiệu quả góp phần hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, hợp lý hoá quy trình vận hành, giảm chi phí tiết kiệm năng lượng.

Phong trào thi đua quyết thắng đã hướng vào mục tiêu xây dựng con người, coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hứớng tư tưởng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và những khó khăn của đời sống tuyệt đại đa số cán bộ, CNV, chiến sỹ luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đơn vị VMTD theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng uỷ, Kế hoạch của Tư lệnh, tạo chuyển biến cơ bản toàn diện về xây chính quy, chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, tác phong công nghiệp. Kiện toàn tổ chức biên chế mới, hoàn thiện chức danh, chức trách. Hoàn thành toàn diện các nội dung huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên trực vận hành, huấn luyện thợ mới, thiết bị mới, quy trình vận hành mới; kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu có từ 70 – 75% khá giỏi. Thường xuyên rà soát bổ sung, huấn luyện các phương án SSCĐ, PCBL, CN xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tính cơ bản vững chắc trong quản lý, chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” đã hướng vào mục tiêu chăm lo bảo đảm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đơn vị. Trong điều kiện giá cả thị trường biến động tăng cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã bảo đảm đầy đủ, chế độ, tiêu chuẩn định lượng, tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; hàng năm đều đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”,  “Chiến sỹ quân y 5 tốt”, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, quan tâm cải tạo môi trường “Xanh, sạch, đẹp”. Chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách và chính sách hậu phương quân đội, phát huy tinh thần tương trợ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp uỷ và toàn Đảng bộ quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Đoàn 969 “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương Đảng bộ làm điểm “về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, Chi bộ, thực hiện chế độ ngày đảng và công tác kiểm tra giám sát” và chỉ đạo điểm Đảng bộ đẩy mạnh “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã kết hợp chặt chẽ xây dựng chi bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng bộ đã có chuyển biến quan trọng về chấp hành và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tốt vai trò gương mẫu nêu gương của cấp uỷ, cán bộ chủ trì, tính tiền phong trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng; hoạt động của các tổ chức quần chúng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Các phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng hạnh phúc tiến bộ” đã phát huy hiệu quả tích cực giáo dục động viên cổ vũ đoàn viên, hội viên xung kích sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

doan-195-cLễ ra quân huấn luyện năm 2013

Trong những năm tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn những diễn biến phức tạp.  Nhiệm vụ của đơn vị được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, triển khai thực hiện đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm thông số đặt ra những yêu cầu mới; hệ thống thiết bị ngày càng hiện đại, yêu cầu xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị ngày càng cao. Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 938/CT-ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969 về đổi mới công tác TĐ-KT. Bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức chặt chẽ công tác TĐ-KT và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp; giáo dục cổ vũ động viên cán bộ, CNV, chiến sĩ nêu cao ý chí trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm thông số tiếp tục hoàn thành xuất sắc; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kiện quan trọng, khẳng định sự tiến bộ trưởng thành, bước phát triển mới của phong trào thi đua Quyết thắng. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Bác về thi đua yêu nước, mỗi cán bộ, đảng viên, CNV, chiến sỹ tiếp tục phát huy ý chí trách nhiệm, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, đoàn kết vượt khó, nỗ lực phấn đấu thi đua giành những thành tích mới, xứng đáng với vinh dự và trách nhiệm của mỗi quân nhân dược học tập công tác bên Lăng Bác Hồ.

Dương Hoàng Toán
 Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo bqllang.gov.vn
Vkyno (st)

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch số 226/KH-HNBVN về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Sau khi được nghiên cứu, quán triệt, nhiều Hội xây dựng chương trình hành động chung và hội viên cũng đăng ký thực hiện theo chỉ tiêu riêng của từng hội viên.

Ở Trung ương, các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc, ngoài việc xây dựng, phổ biến nội dung các văn bản đến cán bộ, hội viên và tổ chức học tập các chuyên đề, còn xây dựng Bộ Quy tắc tác nghiệp nhằm hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của những người làm báo trong Đài theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị, gắn với quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Ở địa phương, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí căn cứ Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành ủy và Kế hoạch số 226/KH-HNBVN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nhiều Hội có văn bản hướng dẫn đến Chi hội tổ chức cho cán bộ, hội viên gắn việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tại đơn vị với nhiệm vụ chính trị của của Hội và của từng cơ quan báo chí, từng hội viên có ý thức trách nhiệm cao trước công việc, trong đó hội viên là đảng viên phải thể hiện tính tiên phong, luôn đi đầu đảm nhận những công việc khó, ủng hộ cách làm mới, thực hành tiết kiệm, không lãng phí, không quan liêu.

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã sáng tạo hàng nghìn tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tác phẩm tập trung ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phản ánh sinh động việc tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các địa phương, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong cả nước; biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt, phê bình những nơi làm chưa tốt; giới thiệu những kinh nghiệm tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội lựa chọn hơn 300 tác phẩm gửi về dự thi Giải thưởng về sáng tạo sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để Hội Nhà báo Việt Nam thẩm định.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn nhiều Hội chưa chỉ đạo các Chi hội trực thuộc xây dựng được chương trình, nội dung cụ thể cho hội viên. Việc kiểm tra, theo dõi việc “làm theo” ở một số hội viên, nhà báo chưa được thường xuyên, liên tục và chưa trở thành hành động tự giác, phong trào chưa rộng khắp, một số ít các nhà báo chưa xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày của mình. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong các Liên chi hội, Chi hội cũng còn một số mặt hạn chế. Việc xác định mục tiêu đối với việc học tập và làm theo Bác ở nhiều đơn vị còn chung chung, trừu tượng, khó có cơ sở để đánh giá, kiểm tra mức độ đạt được ở mức nào.

Theo nguoilambao.vn
Vkyno (st)

Lực lượng CAND phải luôn hoàn thiện bản thân theo lời Bác Hồ dạy

QĐND Online – Sáng 4-6, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11-3-1948/11-3-2013); 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2013) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của lực lượng CAND. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu.

Lãnh đạo Bộ Công an đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Lễ kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vô cùng gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên sức lực của toàn dân vào cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong suốt 65 năm qua, cùng với phong trào thi đua của nhân dân cả nước, phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND luôn phát triển mạnh mẽ với các hình thức và nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, như phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”… Những phong trào đều bám sát, triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng. Từ năm 2008 đến nay, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Trong 65 năm qua, lực lượng CAND đã có hơn 90 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng các huân, huy chương, góp phần làm nên trang sử vẻ vang của lực lượng công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, đánh giá cao lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chủ tịch nước nêu rõ: “Trong công tác và chiến đấu, có hàng ngàn tấm gương công an anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm tận tụy, âm thầm vượt qua mọi gian khổ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thống nhất cao với những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn tới, lực lượng công an cần tiếp tục tổ chức trong toàn lực lượng việc học tập, quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy đối với người công an cách mạng; đưa việc học tập, làm theo 6 điều Bác dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đơn vị; không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện, hoàn thiện bản thân như lời dạy của Bác Hồ. Bên cạnh đó, lực lượng CAND cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM
qdnd.vn

Học phong cách ngoại giao con người của Bác

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dạy ngành ngoại giao Việt Nam ngay từ đầu. Theo đúng nghĩa đen. Thí dụ có lần Bác đến nói chuyện với ngành ngoại giao, từ chuyện ăn, Bác dạy phải ăn như thế nào. Bác dạy rất đơn giản thôi. Các chú tốt nhất là ăn sau, chứ đừng ăn trước, để xem người ta ăn như thế nào, để mình theo, các chú đừng ‘xông lên’ ăn trước”.

phong-cach-ngoai-giao-a
Ông Vũ Khoan (thứ 2 bên phải) trong một lần làm phiên dịch cho
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trên đây những lời tâm sự của ông Vũ Khoan, một nhà ngoại giao kỳ cựu khi ông nói về người thầy vĩ đại của ngành ngoại giao Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là người công tác trong ngành ngoại giao hơn bốn mươi năm, đã từng tham gia rất nhiều sự kiện ngoại giao lớn của đất nước, đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của ngành ngoại giao, được trực tiếp dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần, ông Vũ Khoan đã thấm nhuần và suốt đời học tập phong cách ngoại giao của Bác.

phong-cach-ngoai-giao-b
Bác Hồ và các cháu thiếu nhi An-ba-ni, năm 1957

Tâm sự với nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân trong một chiều giữa tháng Năm, khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày sinh nhật Bác, ông nói: Chuyện ăn, chuyện học ngoại ngữ, chuyện lễ tân…trong ngoại giao, chỉ là những chuyện nhỏ. Còn những chuyện lớn Bác dạy thì vĩ đại lắm. Cái mà chúng tôi học được ở Bác chính là phong cách ngoại giao con người.

“Ngoại giao của Việt Nam có nghi lễ, lễ tân khác với các nước khác, rất dân dã, bình dị.Còn một số nước khá cứng nhắc, nghiêm chỉnh quá. “Dân dã” của mình là ở đâu ra. Chính từ phong cách ngoại giao giản dị mà uyên thâm của Bác. Ứng xử ngoại giao theo cách Bác dạy là ứng xử ngoại giao con người”.

Ông Khoan cho biết, nhiều vị khách quốc tế, sau khi gặp Người bao giờ cũng giữ lại ấn tượng sâu sắc bởi vốn hiểu biết uyên bác, tài trí thông minh, sự giản dị, lạc quan cùng sự tự tin kết hợp với phong cách lịch thiệp, nho nhã.

phong-cach-ngoai-giao-c
Bác Hồ thân mật trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi Tiệp Khắc và Việt Nam

Nói tới ngoại giao con người trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, ông Vũ Khoan kể: Ngày xưa, tôi đi phục vụ các đoàn ở Liên Xô, Đông Âu. Thường bạn qua một số nước rồi mới sang mình, tất cả các đoàn đều nói rằng: Sang Việt Nam rất sướng. Tôi hỏi: Tại sao các đồng chí lại thoải mái như thế? Họ trả lời: Là vì các đồng chí ứng xử với chúng tôi là con người chứ không phải chính khách. Chứ sang một số nước, họ đối với chúng tôi như chính khách, thành ra không thoải mái, rất gò bó. Về sau thành cán bộ lãnh đạo, tôi đi tôi mới cảm nhận thấy được. Khi tôi tới một số nước, hai bàn tay của tôi không dùng vào việc gì cả, mở cửa cũng có người mở sẵn. Ra khỏi khách sạn, vào ô tô…đều có người mở sẵn. Luôn luôn có người đi kèm. Ở Việt Nam thì khác. Các nhà ngoại giao luôn thoải mái. Ví dụ sinh động nhất là việc Thủ tướng Australia khi sang dự hội nghị APEC tại Việt Nam, có thể chạy bộ quanh Hồ Gươm vào sáng sớm.

“Học tác phong của Bác, khi tôi là cán bộ của Bộ Ngoại giao, tôi luôn chỉ đạo, tất cả các hoạt động ngoại giao phải bảo đảm tính con người. Đừng gò bó. Người ta muốn chạy bộ để cho người ta chạy”, ông Vũ Khoan chia sẻ.

phong-cach-ngoai-giao-d
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tát-gi-ki-xtan, ngày 27-7-1959

Kể lại một kỷ niệm khác, ông Vũ Khoan cho biết: Khi còn công tác, tôi được chứng kiến, để đảm bảo an ninh cho một Hội nghị, có nước đã đưa dân của cả một khu phố lớn đi “sơ tán” hết. Chính phủ cho tiền để dân đi nghỉ cả tuần. Cả một khu phố lớn, trên quãng đường chúng tôi đi từ khách sạn tới khu Hội nghị không có bóng người dân. Chỉ có các quan chức, lễ tân và nhân viên an ninh.

Rút kinh nghiệm chuyện này, khi Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC, Ban tổ chức Hội nghị cũng bàn chuyện có hay không để dân nghỉ. Tôi đưa ra ý kiến, ta không nên cho dân nghỉ. Vì ở ta có hai nhân tố. Một là Hội nghị này không phải tổ chức trên dân. Đây là Hội nghị của cả nước, các đại biểu cũng cảm thấy thân thiện hơn với điều kiện thực tế của Việt Nam.

“Có điều đặc biệt ở dân mình, tâm lý bình thường có khi chen lấn nhau, nhưng khi có khách quốc tế thì rất trật tự và nhường nhịn. Đây là điều rất hay”, ông Khoan nói.

Tiếp tục câu chuyện ngoại giao con người theo phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, ông Vũ Khoan cho biết thêm: Sự giản dị của Bác, ai cũng có thể thấy rõ. Mỗi khi có khách quốc tế, các Nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam, Bác thường đưa ra nhà sàn, coi như những người bạn thân thiết. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã được Bác tiếp ở Nhà sàn.

phong-cach-ngoai-giao-e
Các cháu thiếu nhi Pháp tặng hoa Bác. Ảnh TL

Khi Bác ra nước ngoài, quà của Bác thường là hoa quả trong vườn ở Phủ Chủ tịch. Không có nước nào làm như thế. Ở trong nước, khi các Đoàn ngoại giao và khách quốc tế tại Hà Nội đến Phủ Chủ tịch chúc Tết Bác, thường cuối bữa tiệc, Bác chia quà cho mọi người, theo đúng phong tục Việt Nam, gửi quà cho người ở nhà. Mọi người hết sức xúc động và cảm phục sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Còn rất nhiều mẩu chuyện về phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng một điều có thể khẳng định: Ngoại giao Hồ Chí Minh, ngoại giao con người chính là sự kết hợp có chọn lọc giữa chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc và truyền thống ngoại giao Việt Nam, mang lại bản sắc riêng cho nền ngoại giao Việt Nam.

“Những chuyện về ngoại giao con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhiều. Ngoại giao con người theo phong cách Hồ Chí Minh là vậy đó. Tư tưởng đó, phong cách đó thấm nhuần vào các thế hệ ngoại giao Việt Nam. Tổ chức đón tiếp khách quốc tế phải luôn để bạn thoải mái, không bị gò bó. Làm cho người ta thoải mái thì vẫn tốt hơn”, ông Vũ Khoan chia sẻ.

phong-cach-ngoai-giao-f
Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế. Ảnh TL

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: Sự ứng xử linh hoạt của Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao đã trở thành những câu chuyện huyền thoại.

Ngoại giao con người theo phong cách Hồ Chí Minh chính là hiểu người khác, chia sẻ với người khác để họ hiểu mình. Văn hóa Việt Nam hiện hữu trong nền ngoại giao Việt Nam đó là tính hòa hiếu và nhân nghĩa, là bản chất hòa bình và khoan dung, là sự ứng xử tinh tế, linh hoạt và mềm dẻo nhưng kiên định theo nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tất cả vì lợi ích của dân tộc.

Nguyễn Hòa
Theo Báo Quân đội nhân dân

Thanh Huyền (st)

TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(ĐCSVN) – Ngày 9/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và 5 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/2008 – 11/6/2013).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; đại diện lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh; các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động cùng đại diện các tầng lớp nhân dân lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên Thành phố tham dự buổi lễ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh với thành tích dẫn đầu phong trào
thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012 (Ảnh: VL)

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã ôn lại Lời phát động thi đua ái quốc, các phong trào thi đua do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những kết quả, thành tựu của phong trào thi đua yêu nước mà quân dân cả nước cũng như quân dân của Thành phố đã đạt được trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Đồng chí Lê Hoàng Quân nêu rõ: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, Đảng bộ và nhân dân Thành phố trải qua các thời kỳ cách mạng luôn rèn luyện và nêu cao khí phách bất khuất, tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước; giữ vững tấm lòng kiên trung, son sắt một lòng theo Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì đấu tranh cách mạng cùng nhân dân cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường Bác đã chọn.

Thực hiện lời dạy của Bác, hơn 38 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã ra sức thi đua, tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố, tạo nên nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, trở thành một đô thị đặc biệt, có vai trò trung tâm về nhiều mặt của cả nước. Trong thời kỳ đổi mới, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong các phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mỗi cá nhân một sáng kiến – Mỗi tập thể một công trình”, “Văn minh đô thị”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”, Xây dựng nông thôn mới”…

Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thành phố quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Người, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đã đề ra.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã chỉ ra 5 nhiệm vụ quan trọng nhất của TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới, gồm: Đẩy mạnh thực hiện hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và khẩu hiệu hành quân “Đồng tâm – hiệp lực – vượt khó – thành công”; phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức thi đua, đổi mới về nội dung, phương thức phong trào thi đua, hoạt động cụm, khối thi đua; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng qui định, chính xác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua,
khen thưởng” tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và
lãnh đạo TP Hồ Chí Minh (Ảnh: VL)

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Hồ Chí Minh Trần Thanh Hải đã báo cáo kết quả thi đua yêu nước trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thành phố. Thay mặt những tấm gương thi đua yêu nước tiêu biểu của Thành phố, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết cùng Bí thư Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã phát biểu, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động được báo công với Bác; đồng thời hứa quyết tâm sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh của công dân Thành phố mang tên Bác trong lao động, học tập, hăng hái thực hiện mọi nhiệm vụ, làm cho phong trào thi đua ái quốc ở cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” cho 10 đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Sở Nội vụ và tập thể Ban Thi đua khen thưởng Thành phố.

Dịp này, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” cho 8 cá nhân thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố./.

VL
dangcongsan.vn

Để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành thường xuyên, tự giác

(ĐCSVN) – Chỉ thị 03-CT/TW có nội dung rất quan trọng là làm sao đưa việc học tập làm theo gương Bác thành việc làm thường xuyên lan tỏa trong đời sống xã hội, trong toàn bộ hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để làm được điều đó, mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị cần lựa chọn những nội dung càng cụ thể, thiết thực thì càng dễ làm.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, là người trực tiếp theo dõi và đi kiểm tra các địa phương cơ sở thực hiện Chỉ thị 03, đồng chí có đánh giá gì về những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị ?

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ: Kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thể hiện rõ trong báo cáo tại Hội nghị sơ kết, tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số vấn đề chính. Đó là việc gắn thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
trả lời phỏng vấn báo chí – Ảnh: HH

Có thể khẳng định rằng, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, ở nhiều địa phương, đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Chẳng hạn, việc một số địa phương cán bộ không sử dụng xe công trong đưa đón, không dùng bia, rượu trong tiếp khách…, điều này đã nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội.

Các địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo bàn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều nơi đã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, nâng cao quyết tâm của cấp ủy, của ban lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề tiêu cực, bức xúc, hoặc nổi lên cần tập trung khắc phục triệt để; từ đó, mang lại những kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhiều phong trào được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực, như: cuộc vận động “Yên Bái làm theo lời Bác”; phong trào “Người đảng viên sống đẹp”, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký một việc làm tốt cho cộng đồng dân cư tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng; phong trào “Đồng hành cùng người nghèo”, mỗi cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận giúp đỡ xóa hộ nghèo tại xã Trà Tân, Bắc Trà My, Quảng Nam; chương trình “Đối thoại chiều thứ sáu” giữa lãnh đạo với bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi; phong trào “Khâu khó, việc mới” của Tỉnh Đoàn Quảng Trị; chương trình “5 và 7 cho mỗi tháng” trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ôn lại 5 mẩu chuyện đạo đức, phong cách của Bác và 7 nội dung phấn đấu rèn luyện của cán bộ Chi bộ tổ dân phố Hiệp Lợi, thành phố Nha Trang…

PV: Chỉ thị 03 – CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng có ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí ?

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ: Tại Hội nghị Trung ương 7 vừa qua cũng đã sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó, yêu cầu đặt ra là phải gắn Nghị quyết Trung ương 4 với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Bởi các Nghị quyết này vừa có chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đặc biệt là phải quan tâm việc đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hai điều này gắn kết với nhau chặt chẽ, đan xen nhau trong mỗi việc làm của tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi, chúng ta học tập làm theo tư tưởng, phong cách của Bác tốt, chắc chắn sẽ đẩy lùi được quan liêu, yếu kém, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

PV: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, nhưng cũng còn một số hạn chế. Theo đồng chí, đâu là những trở ngại khiến việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém ?

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ: Trở ngại lớn nhất theo tôi có lẽ là nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Có thể nói, một số người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, hay cách tổ chức thực hiện chưa sâu sát, chưa có những tiêu chí cụ thể, cách đánh giá, cách kiểm tra cụ thể sẽ khó đạt được kết quả cao. Vì vậy, yêu cầu trong thời gian tới là mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải nêu gương bằng những việc làm hết sức cụ thể. Cán bộ càng nêu gương càng làm tăng niềm tin trong toàn chi bộ, nhân dân. Sự nêu gương đó từ việc nhỏ đến việc lớn, nhưng những việc hàng ngày biểu hiện trong ứng xử với cán bộ, đảng viên, giao tiếp nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội là dễ nhận thấy nhất.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc học tập và làm theo gương Bác mới dừng lại ở phía người dân bởi những tấm gương là cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao rất ít xuất hiện, quan điểm của đồng chí về ý kiến này ?

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ: Việc có ít tấm gương là cán bộ cấp cao chỉ thể hiện trong danh sách khen thưởng chứ trong thực tế có rất nhiều gương cán bộ cấp cao học tập và làm theo Bác. Chỉ có điều, các đồng chí lãnh đạo không muốn nói về thành tích của mình. Họ cho rằng, việc mình phải làm tốt, làm gương là đương nhiên, không có gì phải để mọi người phải khen và biểu dương. Họ rất muốn việc làm của họ không phải qua lời họ nói, hay qua tuyên truyền của báo chí, mà họ muốn nó lan tỏa một cách rất tự nhiên, bình thường trong đời sống để tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội. Lần tuyên dương này cũng thế, số lượng đồng chí lãnh đạo không nhiều là bởi những lý do trên. Hơn nữa cũng có lý do, nhiều đồng chí muốn tấm gương được tuyên dương là từ cơ sở, ở những vùng khó khăn…

PV: Học theo gương Bác, quan trọng là ở chỗ biến thành việc làm tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên chứ không phải dừng lại phong trào. Theo đồng chí, chúng ta cần làm gì để làm được điều đó?

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ: Chúng ta thường nói, học tập tư tưởng, đạo đức của Bác như là công việc hàng ngày, như thức dậy rồi hít thở không khí trong lành, nghĩ về những điều tốt đẹp và quyết tâm làm được điều đó. Tôi nghĩ chắc chắn các đồng chí có trách nhiệm cao trong việc thực hiện Chỉ thị 03 càng phải quán triệt điều này một cách sâu sắc. Khi các đồng chí đó trong công việc hàng ngày, trong lãnh đạo, chỉ đạo biết chọn vấn đề gì đó ở địa phương cần làm ngay, có nghĩa là đã biến việc học tập thành hành động cụ thể rồi.

Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nhiều cấp ủy đã chỉ đạo kết hợp một cách linh hoạt và sáng tạo một số nội dung của Chỉ thị 03 – CT/TW, như: Xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực, đưa học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Từ đó, mang lại những kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và niềm tin trong nhân dân.

Trong các hướng dẫn cũng đã nêu, nhưng theo tôi, học theo gương Bác, mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị cần lựa chọn những nội dung càng cụ thể, thiết thực thì càng dễ làm. Và khi đã dễ làm thì ai cũng làm được và dần dần, nó sẽ trở thành hành động tự thân của mỗi tập thể, cá nhân. Việc của mình là viết thì hãy viết tốt; việc của mình là chăm sóc bệnh nhân thì hãy chăm sóc bằng cả tấm lòng; việc của mình là dạy học thì cũng hãy dạy cho tốt; mình là nhiệm vụ bảo vệ thì hãy bảo vệ cho tốt…. Mỗi người làm tốt công việc được giao cũng chính là học và làm theo gương Bác Hồ kính yêu.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hiền Hòa (thực hiện)
dangcongsan.vn

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”

(ĐCSVN) – Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013).

Hơn 400 sinh viên đại diện cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng phía Bắc đã tới tham dự Lễ phát động.

Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013). Cuộc thi tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao sự hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống giúp cho thế hệ trẻ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức bấm nút khai trương Cổng thông tin của Cuộc thi. Ảnh: VA

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 10/8/2013. Có 3 vòng thi trắc nghiệm và 1 vòng thi tự luận. Sau mỗi vòng thi, Ban Tổ chức công bố kết quả những người đoạt giải và trao thưởng từng vòng thi.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX, đã để lại một di sản to lớn. Di sản đó không chỉ có ý nghĩa đối với nhân dân Việt Nam mà còn có giá trị với cả nhân loại. Người là hiện thân tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ lỗi lạc; nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, giản dị, ai cũng có thể học tập để làm một người cách mạng, một người công dân tốt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VA.

Thứ trưởng khẳng định: Theo Bác, đạo đức chính là gốc. Nếu gốc vững, thì con người dễ dàng phát huy tài trí, tự làm sáng bản thân và trở thành con người có ích cho xã hội. Nếu gốc đó không vững, thì con người dễ sa ngã, “lòng dạ không còn trong sáng nữa”. Khi đó, con người đó sẽ tự làm xấu chính mình và có thể làm hại người khác. Bác đã chỉ rõ, mỗi người dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Người đã có những lời dạy rất cụ thể về đạo đức của giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội, của các ngành nghề. Đến nay, những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và là những phương sách để mỗi chúng ta học tập và làm theo, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thí sinh đăng nhập vào các địa chỉ sau để đăng ký dự thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.edu.vn); Báo Tuổi Trẻ điện tử (http://tuoitre.vn); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (http://www.doanthanhnien.vn); Báo Giáo dục và Thời đại (http://www.gdtd.vn); Báo Mực tím điện tử (http://www.muctim.com.vn); Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn); Nhà Văn hóa Thanh niên (http://www.nvhtn.org.vn ); Nhà Văn hóa Sinh viên (http://www.nvhsv.org.vn ).

Thông tin tham khảo Thể lệ cuộc thi tại địa chỉ sau: http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=4930

Dự kiến, Lễ Bế mạc, tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013), Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT cả nước thi đua lập thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập để dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2013)./.

Việt Anh
dangcongsan.vn

Học và làm theo Bác để “lòng trong, trí sáng”

(VOV) -Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không thể là việc làm mang tính phong trào mà phải là việc làm thường xuyên.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thành công nổi bật là đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy mạnh phong trào hành động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hay nói khác hơn, đây là dịp để mỗi cán bộ đảng viên soi mình, tự làm cho mình ngày một tốt hơn trong mỗi lời nói, việc làm.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh suy cho cùng là những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại được kết hợp một cách nhuần nhuyễn với tư tưởng đạo đức tiên tiến của thời đại. Đó là tư tưởng đạo đức vì con người, cho con người, trung với nước, hiếu với dân, mọi việc làm đều vì nước vì dân, được thể hiện một cách sống động qua đức tính: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, tác phong giản dị, khiêm tốn xuyên suốt cuộc đời của Người.

Cuộc vận động đã giúp mọi người hiểu được bài học lớn nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là mọi giá trị phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn. “Đạo đức không phải là cái gì từ trên trời rơi xuống, nó do rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà có, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Với cán bộ, đảng viên, những người từng giơ nắm tay thề dưới cờ Đảng, lại càng thấm nhuần quan niệm:“Người cách mạng phải có đạo đức. Nếu không có đạo đức, tự mình tham ô, hủ hóa thì còn làm nổi việc gì cho dân cho nước”.Vì vậy, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh.

Hai năm qua, hàng ngàn cán bộ đảng viên đã bị kỷ luật vì thoái hóa biến chất, trong đó có cả những cán bộ chủ chốt ở địa phương, nhưng cũng có nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương kịp thời. Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống chính là tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là học ở tính khiêm nhường của Người, mỗi cán bộ đảng viên trong cuộc sống và công tác, biết đặt mình trong nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, biết soi mình vào thực tiễn để hiểu mình. Mỗi cán bộ đảng viên là một chiến sĩ góp sức đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Học theo Bác là học tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong công việc, sẵn sàng từ bỏ những cái cũ lạc hậu lỗi thời để tìm tòi, đi tới những cái mới mang tính thời đại. Tư duy ấy luôn hướng tầm nhìn về phía trước, không ngừng nâng cao trình độ, làm giàu trí tuệ của mình bằng những kiến thức phong phú, sâu rộng tích lũy qua thực tiễn cuộc sống.

Học ở Bác là học phong cách ứng xử trên một bình diện văn hóa cao, sống giản dị, thanh cao, khoan dung độ lượng với con người, yêu lao động, quý thời gian, không làm công chức kiểu “sáng cắp ô đi tối vác về”, ăn bám tiền thuế của dân; làm việc gì cũng sâu sát, tin yêu và tôn trọng quần chúng; lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình để sửa chữa khuyết điểm, thực hiện và phát huy dân chủ, trước hết là dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí minh từng căn dặn: “Một Đảng, một dân tộc và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, được mọi người yêu mến, kính phục, không có nghĩa là hôm nay vẫn được mọi người tôn trọng, nếu như lòng dạ không trong sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không thể là việc làm mang tính phong trào, hay theo chỉ thị này, nghị quyết kia mà phải là việc làm thường xuyên. Học và làm theo Bác để “lòng trong trí sáng”, để mỗi người biết phấn đấu vươn lên, làm cho mình ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, mãi xứng đáng với niềm tin yêu, mến phục của nhân dân./.

Vân Thiêng/VOV-Trung tâm tin
vov.vn