Đoàn 195 học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

Cách đây 65 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua ái quốc, kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước kháng chiến, kiến quốc. Người khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trải qua chặng đường lịch sử 65 năm, tư tưởng, lời hiệu triệu của người về thi đua ái quốc luôn luôn là kim chỉ nam, là động lực tinh thần thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua phong trào thi đua Quyết thắng của Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, tạo ra động lực to lớn động viên, cổ vũ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

doan-195-aĐại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 – 2011 của Đoàn 195

Cấp uỷ, chỉ huy đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn về công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng, tập trung giáo dục tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi cán bộ, đảng viên, CNV, chiến sỹ về vị trí, vai trò của công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng, coi đây là biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.  Phong trào thi đua quyết thắng luôn hướng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu bảo đảm cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng ngày càng cao.Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá”, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng, thi đua Khối Đoàn, Viện. Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của quần chúng thi đua giành những đỉnh cao mới trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đơn vị.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó nhiệm vụ bảo đảm thông số phục vụ công tác y tế, lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lễ chào cờ hoàn thành xuất sắc. Thường xuyên quán triệt quan điểm “giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm” nắm vững mục tiêu, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật. thường xuyên quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, sự đồng bộ của hệ thống thiết bị, chấp hành nghiêm quy chế, quy trình, tổ chức vận hành thiết bị an toàn, bảo đảm thông số về nhiệt độ, độ ẩm, môi trường. Bảo đảm tốt nguồn điện thường xuyên và chế độ dự phòng phục vụ chiếu sáng và trang trí nhân các ngày lễ, Tết, nhất là các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hoá diễn ra tại Lăng. Đã hoàn thành toàn diện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, những nội dung bảo dưỡng, sửa chữa lớn được tập trung hoàn thành có chất lượng; phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, trục trặc kỹ thuật không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, bảo đảm độ dự phòng theo quy định. Công tác vệ sinh bảo quản kiến trúc công trình có sự phát triển, với khối lượng công việc nhiều hơn, đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu, nhân lực, phát huy hiệu quả trang thiết bị, tổ chức vệ sinh bảo quản kiến trúc công trình, môi trường luôn khang trang, sạch đẹp phục vụ lễ viếng thường xuyên, viếng cấp Nhà nước, viếng đột xuất, phục vụ đồng bào và khách quốc tế thắp hương tưởng niệm Bác và các Anh hùng liệt sỹ nhân các ngày lễ,Tết an toàn chu đáo.

doan-195-b

Những năm qua hệ thống thiết bị được đầu tư, nâng cấp, thay thế, nhiều thiết bị công nghệ mới hiện đại như K5, K6, K7, thiết bị biến tần, điều hoà khu trái, hệ thống điện…đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, tiếp nhận, quản lý và vận hành khai thác có hiệu quả, từng bước khẳng định khả năng vươn lên làm chủ thiết bị của đội ngũ cán bộ, nhân viên vận hành. Tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong tu bổ định kỳ và các nhiệm vụ bổ sung, đột xuất và nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh. Từ thực tiễn phong trào “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” đã có những mô hình mới, sáng tạo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: “Ca trực kiểu mẫu”, “gian máy công đoàn”, đã gắn trách nhiệm của tập thể và mỗi người công nhân với thiết bị và trong từng gian máy. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều ý tưởng và giải pháp sáng tạo, từ năm 2008 đến nay đã triển khai thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 42 sáng kiến được Bộ Tư lệnh xét duyệt công nhận và áp dụng trong thực tiễn nhiệm vụ có hiệu quả góp phần hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, hợp lý hoá quy trình vận hành, giảm chi phí tiết kiệm năng lượng.

Phong trào thi đua quyết thắng đã hướng vào mục tiêu xây dựng con người, coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hứớng tư tưởng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và những khó khăn của đời sống tuyệt đại đa số cán bộ, CNV, chiến sỹ luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đơn vị VMTD theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng uỷ, Kế hoạch của Tư lệnh, tạo chuyển biến cơ bản toàn diện về xây chính quy, chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, tác phong công nghiệp. Kiện toàn tổ chức biên chế mới, hoàn thiện chức danh, chức trách. Hoàn thành toàn diện các nội dung huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên trực vận hành, huấn luyện thợ mới, thiết bị mới, quy trình vận hành mới; kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu có từ 70 – 75% khá giỏi. Thường xuyên rà soát bổ sung, huấn luyện các phương án SSCĐ, PCBL, CN xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tính cơ bản vững chắc trong quản lý, chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” đã hướng vào mục tiêu chăm lo bảo đảm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đơn vị. Trong điều kiện giá cả thị trường biến động tăng cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã bảo đảm đầy đủ, chế độ, tiêu chuẩn định lượng, tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; hàng năm đều đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”,  “Chiến sỹ quân y 5 tốt”, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, quan tâm cải tạo môi trường “Xanh, sạch, đẹp”. Chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách và chính sách hậu phương quân đội, phát huy tinh thần tương trợ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp uỷ và toàn Đảng bộ quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Đoàn 969 “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương Đảng bộ làm điểm “về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, Chi bộ, thực hiện chế độ ngày đảng và công tác kiểm tra giám sát” và chỉ đạo điểm Đảng bộ đẩy mạnh “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã kết hợp chặt chẽ xây dựng chi bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng bộ đã có chuyển biến quan trọng về chấp hành và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tốt vai trò gương mẫu nêu gương của cấp uỷ, cán bộ chủ trì, tính tiền phong trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng; hoạt động của các tổ chức quần chúng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Các phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng hạnh phúc tiến bộ” đã phát huy hiệu quả tích cực giáo dục động viên cổ vũ đoàn viên, hội viên xung kích sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

doan-195-cLễ ra quân huấn luyện năm 2013

Trong những năm tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn những diễn biến phức tạp.  Nhiệm vụ của đơn vị được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, triển khai thực hiện đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm thông số đặt ra những yêu cầu mới; hệ thống thiết bị ngày càng hiện đại, yêu cầu xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị ngày càng cao. Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 938/CT-ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969 về đổi mới công tác TĐ-KT. Bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức chặt chẽ công tác TĐ-KT và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp; giáo dục cổ vũ động viên cán bộ, CNV, chiến sĩ nêu cao ý chí trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm thông số tiếp tục hoàn thành xuất sắc; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kiện quan trọng, khẳng định sự tiến bộ trưởng thành, bước phát triển mới của phong trào thi đua Quyết thắng. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Bác về thi đua yêu nước, mỗi cán bộ, đảng viên, CNV, chiến sỹ tiếp tục phát huy ý chí trách nhiệm, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, đoàn kết vượt khó, nỗ lực phấn đấu thi đua giành những thành tích mới, xứng đáng với vinh dự và trách nhiệm của mỗi quân nhân dược học tập công tác bên Lăng Bác Hồ.

Dương Hoàng Toán
 Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo bqllang.gov.vn
Vkyno (st)