Thư viện

Không thể xuyên tạc và phủ nhận quyền tự do báo chí ở Việt Nam

QĐND – Một quốc gia độc lập, tất cả công dân đều có quyền tự do trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền tự do này đã được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật và được thực thi trong thực tiễn. Vậy mà vẫn có người không hiểu hoặc cố tình không hiểu cho rằng, ở đó không có tự do báo chí. Một quốc gia có tốc độ phát triển internet vào loại nhanh nhất thế giới, thế mà cũng có người xuyên tạc rằng “internet đã bị hạn chế ở đây”. Quốc gia nói trên chính là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Hiến pháp, luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí , có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mọi công dân được thực thi trong cuộc sống theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội đã ban hành Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Chính phủ cũng đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho báo chí Việt Nam phát triển.

Điều 2 của Luật Báo chí ghi rõ: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”. Điều 4 của Luật Báo chí cũng khẳng định, mọi công dân Việt Nam đều có quyền “Tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài, ảnh và các tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin”.

Như vậy, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam đã được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật chặt chẽ, rõ ràng và minh bạch. Điều này, nhiều nước trên thế giới chưa có được.

Trong mấy năm gần đây, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về loại hình và số lượng cơ quan báo chí, bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Đến nay, cả nước có khoảng 750 cơ quan báo chí với hàng nghìn ấn phẩm (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Đó là chưa kể tới hàng nghìn trang thông tin điện tử, hàng vạn blog của cá nhân… Các cơ quan báo chí ở Việt Nam đều được pháp luật bảo hộ, đều có đầy đủ các thông tin cần thiết bảo đảm cho mọi công dân đều có thể gửi tin, bài, ảnh, tác phẩm báo chí cho tòa soạn. Khác với một số tờ báo của nước ngoài, báo chí Việt Nam một mặt thông tin đầy đủ, chính xác mọi mặt hoạt động của xã hội, một mặt là diễn đàn của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Báo chí Việt Nam là nơi để công dân Việt Nam và cả bạn bè quốc tế bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo chí Việt Nam còn là kênh phản biện quan trọng về những chủ trương chính sách kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Thực tế, thời gian qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, qua sự phản biện của báo chí đã giúp cho các cơ quan của Nhà nước thay đổi chính sách, thận trọng trước khi quyết định như: Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, dự án thay nước Hồ Tây, dự án xây dựng khách sạn ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội), xây dựng đường trục Thăng Long…

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà báo, Việt Nam có Hội Nhà báo Việt Nam và các tổ chức Hội Nhà báo các địa phương với hàng vạn hội viên. Hội Nhà báo Việt Nam là thành viên của Hội Nhà báo quốc tế (OIJ) và Liên đoàn Báo chí ASEAN (CAJ) trong nhiều năm qua, tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của báo chí khu vực và thế giới.

Những người cho rằng “ở Việt Nam, internet bị hạn chế, bị ngăn cấm” có lẽ họ chưa đến Việt Nam hoặc chưa biết rằng, Việt Nam đã trở thành quốc gia hàng đầu trong khu vực về phát triển internet, với hệ thống hạ tầng ngày càng hiện đại, phát triển đến mọi vùng đất nước, với hơn 28 triệu thuê bao (chiếm 31,5% dân số). Nghị định số 55/2001/NĐ-CP, ngày 23-8-2001 của Chính phủ Việt Nam đã quy định: “Không ai được ngăn cản quyền sử dụng hợp pháp các dịch vụ internet…”. Thực tế tại Việt Nam đã khẳng định Nhà nước Việt Nam không ngăn cấm internet. Chúng ta chỉ ngăn cấm những tổ chức và cá nhân nào lợi dụng internet để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lại có ý kiến quy chụp rằng “Phải có báo tư nhân mới là biểu hiện cụ thể của tự do báo chí”. Xin thưa lại với những tác giả của những ý kiến này rằng: Điều căn bản cốt yếu nhất của tự do báo chí là báo chí có thực sự là diễn đàn phản ánh chân thực, đầy đủ được tiếng nói của mọi người dân, trên mọi phương diện của đời sống hay không. Những tờ báo hiện nay của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị, xã hội, tổ chức nghề nghiệp… ở Việt Nam đã phản ánh đầy đủ những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của tất cả các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, việc ra báo tư nhân là không cần thiết. Mặt khác, không phải cứ có báo tư nhân mới có tự do báo chí.

Báo chí Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, cùng nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quyền tự do báo chí của người dân Việt Nam, của các nhà báo Việt Nam được pháp luật và Nhà nước bảo hộ. Đó là thực tế hiển nhiên không thể xuyên tạc và phủ nhận.

Đỗ Phú Thọ
qdnd.vn

This entry was posted on Tháng Hai 15, 2013, in Chính luận.

Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp

Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình

QĐND – Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của nước ta đồng loạt đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy ý kiến toàn dân vào văn kiện đặc biệt quan trọng này, nhiều trang mạng ở hải ngoại và các phần tử phản động lại tiếp tục xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp.

Một quy định tất yếu, phù hợp với yêu cầu lịch sử

Để “tấn công” vào Điều 4, một số ý kiến lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!).

Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút lui vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo. Trong thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp 1959 cũng chưa đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta.

Điều 4 Hiến pháp năm 1980 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lê-nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.(1)

Kế thừa tinh thần đó, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.(2)

Trên cơ sở Điều 4 Hiến pháp năm 1992, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; 2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị – xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.

Đảng không “đứng ngoài” Hiến pháp và pháp luật

Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 Hiến pháp, một số luận điệu thường nhấn mạnh một vế là: Nếu chỉ có một Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội sẽ dẫn tới chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ. Thế nhưng, họ cố tình không nhắc tới hay “phớt lờ” một điểm then chốt được khẳng định trong Điều 4 là: Các tổ chức của Đảng đều hoạt động trong khuổn khổ Hiến pháp – với tư cách là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Khẳng định vai trò cầm quyền của mình đối với Nhà nước và xã hội, nhưng trách nhiệm của Đảng trước đất nước, trước nhân dân ngày càng được đề cao, nhấn mạnh rõ ràng, cụ thể hơn trong mỗi bản Hiến pháp. Nếu như Điều 4 Hiến pháp năm 1980 xác định “Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”, thì Điều 4 Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Tiếp tục tinh thần đó, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn quy định thêm về việc tuân thủ, thi thành Hiến pháp và pháp luật đối với mọi đảng viên.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, việc Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, việc xác định trách nhiệm của các đảng viên trong việc tự giác, gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật cũng không ngoài mục đích làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động trong việc sống, làm theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.

Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ của Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân. Thực tế trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị thể hiện trách nhiệm của Đảng trước đất nước và nhân dân như: Quy định 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên giữ vững mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú”; Quy định 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm và gần đây được thay thế bằng một văn bản có tính pháp lý cao hơn là Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, v.v.. Chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn tự nghiêm khắc với chính mình thông qua việc ban hành các chỉ thị, quy định nhằm giáo dục, rèn luyện, đưa mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên vào khuôn khổ ý thức tổ chức, kỷ luật, qua đó bảo đảm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên không trượt ra khỏi “đường ray” Hiến pháp và pháp luật.

Đảng không “đứng trên” nhân dân

Muốn hiểu được bản chất của một đảng cầm quyền, phải nhận thức rõ mục đích hoạt động của đảng đó là vì ai, mang lại lợi ích cho ai. Đảng Cộng sản Việt Nam, như Bác Hồ đã khẳng định “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Việc nhiều lần Đảng ta tiến hành tự chỉnh đốn, mà gần đây nhất là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương công khai thừa nhận và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và về những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao.

Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm tự nhiên, thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt nhân dân dành cho Đảng. Có một sự thật mà hầu như mọi người Việt Nam ai cũng biết đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 26 năm đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở khoa học thực tiễn để khẳng định về vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.

———-

(1), (2): Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992), Nxb CTQG, HN,

1995, trang 76 và 137, 138

THIỆN VĂN
qdnd.vn

This entry was posted on Tháng Một 22, 2013, in Chính luận.

Bài 3: Sức mạnh từ sự đồng thuận

“Thông tin ảo” và “hiểm họa thật”

QĐND – Dù rắn độc Hydra trong truyền thuyết tưởng như không thể tiêu diệt vì chém đầu này mọc đầu khác nhưng cuối cùng, để chiến thắng, dũng sĩ Héc -quyn đã nghĩ ra cách dùng lửa đốt ngay chỗ vết thương của những cái đầu vừa bị chặt. Vậy đâu là “lửa” để diệt “rắn Hydra – thông tin bẩn trên internet”?

Bài học quốc tế

Sự bất ổn tại Trung Đông, châu Phi mấy năm qua khiến nhiều người nhớ tới câu chuyện “Mùa Xuân A -rập”, khởi đầu từ cuộc biểu tình của lực lượng lao động Tuy -ni-di vào ngày 14-1-2011 nhằm bày tỏ sự đoàn kết và cảm thông với một thanh niên bán trái cây trẻ tuổi tên là M. Bu -a-di-di (Mohamed Bouazizi), người đã tự thiêu vì tuyệt vọng để phản đối cảnh sát. Hình thức bày tỏ của “sự cảm thông” qua các trang thông tin cá nhân, mạng xã hội đã nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa phản kháng vốn đã âm ỉ do sự bức xúc đang “ứ” lên ở Tuy -ni-di vì thất nghiệp, tham nhũng, biến thành những cuộc biểu tình lật đổ chế độ. Phong trào được tiếp sức từ các thế lực trong ngoài, tiếp tục lan rộng, gây sụp đổ thể chế ở nhiều quốc gia. “Trái đắng” của cái gọi là “mùa xuân” ở chỗ, chẳng có “thành công của cuộc cách mạng” nào ngoài cuộc sống bất ổn hơn, khó khăn hơn cho người dân. Các cuộc bạo động đường phố ở Anh, xuống đường “chiếm phố Wall” ở Mỹ và nhiều nước khác, cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Nga năm 2011 và phản đối ông Pu -tin đầu năm 2012… được giới truyền thông quốc tế phản ánh đều liên quan tới việc các thế lực đối lập sử dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter, youtube và cả điện thoại di động để kích động.

Câu chuyện ấy đã được các thế lực thù địch âm mưu sử dụng ở Việt Nam. Vụ việc điển hình là đúng vào thời điểm biểu tình bạo động chính trị ở Trung Đông – Bắc Phi lên đến cao trào, các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Đảng Dân chủ… liên tục phát tán thông tin xuyên tạc về vụ tự thiêu của Phạm Thành Sơn, kỹ sư công nghệ thông tin ở Đà Nẵng trước trụ sở UBND thành phố để kích động giống như vụ người thanh niên bán hoa quả tại Tuy -ni-di.

Để không còn “khoảng trống” thông tin

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, bản chất của các thế lực thù địch thì không bao giờ thay đổi, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, không mơ hồ, ảo tưởng. “Họ giả nhân giả nghĩa, đã đóng góp gì cho đất nước, dân tộc đâu. Phá Đảng, phá chính quyền cũng chính là “phá dân”. Nếu ai đó bị mê hoặc tưởng họ tốt thì cứ đặt câu hỏi sao họ không ra trực diện mà phải chui lủi ở đâu. Tuy nhiên, không nên quy chung một rọ những người có ý kiến trái chiều với các thế lực phản động. Đối với những người còn có nhận thức khác, cần chủ động tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều. Cung cấp thông tin đúng đắn, chính xác, khách quan phản hồi kịp thời các kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân là cách tốt nhất đẩy lùi thông tin “bẩn”. Ví dụ như vừa qua, một bản kiến nghị của tôi đã được đồng chí Tổng biên tập Báo Nhân Dân tiếp thu, trao đổi phản hồi và cho đăng tải là cách làm rất đáng ghi nhận” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.

Theo một cán bộ ngành tuyên giáo có kinh nghiệm, không phải tất cả web, blog đều là xấu độc và cũng không nên quá cường điệu hóa nguy cơ từ web, blog có nội dung xấu, nên coi nó như một phần “tối”, phần “rác” không đáng kể trên con đường chúng ta đang lựa chọn để đi. Cùng với việc xử lý nghiêm hơn về pháp luật, nên xác định rõ mục tiêu của chúng ta không phải chỉ là xử lý vài trang mạng cụ thể mà cần đấu tranh kiên trì, thường xuyên, có hệ thống với chiến lược “Diễn biến hòa bình” cũng như nguy cơ “tự diễn biến”, nhìn nhận vấn đề ở tầm cao hơn, toàn diện hơn.

TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: “Cần phải có một cơ chế cung cấp thông tin thật nhanh và chính xác cho báo chí trong nước. Các phương tiện truyền thông trong nước phải đưa thông tin thật nhanh nhạy, hấp dẫn, bổ ích để đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Khi công chúng được đáp ứng đủ nhu cầu thông tin thì họ không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có một cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí nhanh hơn, nhạy hơn và đầy đủ hơn. Chúng ta cần phải nhanh chóng nói đúng bản chất sự việc, nói có tính định hướng để công chúng hiểu”.

Quản lý và xử lý

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong một cuộc giao lưu trực tuyến gần đây đã khẳng định: “Những thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc cần được kiểm soát chặt chẽ và có chế tài cụ thể. Đây là hành vi mà không chỉ Luật Báo chí mà cả những luật khác phải có chế tài vì nó vi phạm đến nhân phẩm, quyền tự do của người khác, uy tín cá nhân. Bộ đang hoàn thiện dự thảo thay thế Nghị định 97 theo hướng làm sao vừa tạo điều kiện tự do cho mọi người, đồng thời cũng để hạn chế những hành vi lợi dụng để xâm phạm tự do cá nhân, vi phạm pháp luật”. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, một số cán bộ thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm: Dự thảo nghị định này sẽ bổ sung một số quy định và khái niệm như “thông tin công cộng”, “thông tin riêng”, “trang thông tin điện tử cá nhân” để có chính sách quản lý phù hợp. Theo đó, những blog nếu cung cấp thông tin công cộng thì phải tuân thủ theo quy định về thông tin công cộng, không thể tùy tiện thông tin sai trái.

Còn theo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, cần sớm xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực internet, trước mắt, cần ban hành Luật An ninh thông tin, thông tư của Bộ Công an về quản lý hoạt động thông tin điện tử cùng các quy định khác phục vụ công tác đấu tranh, xử lý tội phạm trên môi trường internet. Cần bổ sung chức năng thanh kiểm tra về an ninh thông tin để cơ quan công an có thể trực tiếp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm. Rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các trang web, blog, diễn đàn, trang tin, báo điện tử mà các đối tượng dùng làm công cụ truyền bá, phát tán thông tin phản động, sai trái, xác minh, phân loại để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Kiểm soát, phát hiện việc để lộ, lọt bí mật qua internet, khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Mặt khác, cũng cần phải có nguồn kinh phí riêng cho việc xử lý, ngăn chặn, kiểm soát internet, sớm xây dựng dự án kiểm soát internet cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiểm soát được các loại hình dịch vụ gia tăng trên internet và mạng xã hội, không phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp dịch vụ như hiện nay.

“Cái kiềng” tư tưởng

Ở đây, cũng cần nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và quản lý của tổ chức Đảng. Vừa qua, có hiện tượng đảng viên đang công tác tại các cơ quan Nhà nước sử dụng blog, web cá nhân phát tán thông tin xấu nhưng tổ chức cơ sở Đảng chưa nắm bắt, xử lý và thi hành kỷ luật. Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm nêu rất rõ các điều cấm như: “Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép”; “cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; “viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử… Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật”: “Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác…”. Những nội dung nói trên rất cần được thi hành nghiêm túc trong Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên khi hoạt động trên môi trường internet.

Một bài học đáng tham khảo từ Ai Cập, khi “cách mạng hoa nhài” đã trở thành “lửa gần” vào đầu năm 2011, Tổng thống Mu -ba-rắc mới ra lệnh chặn Facebook, cắt internet… nhưng đã quá muộn. Cho nên, “xây” luôn đi đôi với “chống”, quản lý không có nghĩa là “khóa, cấm” cực đoan mà phải gắn liền với mục tiêu phát triển. Bác Hồ từng căn dặn: “Sự nghiệp làm nên bởi chữ “đồng”. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhắc đến câu của Anh -xtanh mà ông rất tâm đắc, đại ý: Thảm họa của xã hội không phải nằm ở một số kẻ xấu, mà nó nằm ở số đông người im lặng. Mà kẻ xấu thì bao giờ cũng ít hơn rất nhiều so với những người không xấu song im lặng.

Nếu toàn Đảng và toàn xã hội làm tốt hơn việc phát huy dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình, đẩy lùi những sự “im lặng đáng sợ” thì chắc chắn sẽ không còn đất sống cho các web, blog có nội dung xấu. Chúng sẽ thực sự lạc lõng, bị “bỏ qua” trước “cái kiềng” tư tưởng và ngọn lửa luôn cháy sáng bởi tình yêu Tổ quốc và sự đồng thuận, phát triển, đúng như câu ca dao mà Bác Hồ từng nhiều lần trích dẫn, căn dặn chúng ta: “Dù ai nói ngả nói nghiêng / Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!”.

Một số kinh nghiệm quản lý internet trên thế giới:

Trung Quốc: Lập những “tường lửa”, ngăn chặn toàn bộ các mạng xã hội bên ngoài nếu xét thấy nguy hại nghiêm trọng. Quy định các nhà cung cấp dịch vụ trên internet phải đặt máy chủ ở Trung Quốc.

Nga: Chính phủ kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội từ nước ngoài.

Bê -la-rút: Cảnh sát tăng cường kiểm soát thông tin trên các mạng xã hội.

Mỹ: Các nghị sĩ đang tranh cãi về một dự luật internet mà Tổng thống Mỹ rất muốn ban hành.

Các quốc gia khác như: Pa-ki-xtan, I-ran, Xy-ri, Triều Tiên, Băng-la Đét, Các tiểu Vương quốc A -rập thống nhất, Mi-an-ma… đã chặn các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, Flickr, Twitter…

(Theo TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương)

Nguyên Minh, Nguyễn Hòa, Ngọc Hưng
qdnd.vn

(Tiếp theo và hết)

Bài 2: “Con rắn Hydra” mang cái đầu “thông tin bẩn”

Bài 2: “Con rắn Hydra” mang cái đầu “thông tin bẩn”

Làm thất bại “Chiến lược diễn biến hòa bình”: “Thông tin ảo” và “hiểm họa thật”

QĐND – Trong thần thoại Hy Lạp, rắn Hydra là một con vật nguy hiểm sống trong đầm lầy, nó có rất nhiều đầu. Máu của nó rất độc, hơi thở hôi thối đến mức có thể làm chết người. Chàng dũng sĩ Héc-quyn đã vô cùng gian nan khi tiêu diệt nó vì cứ chặt xong cái đầu này, nó lại mọc ngay cái đầu khác. Việc xử lý, ngăn chặn và loại trừ loại web, blog sai trái, phản động, “tự diễn biến” hiện nay cũng vậy…

“Lách luật” để “thoát hiểm”

Cách đây gần hai năm, một trang web xưng danh “đại diện cho giới trí thức và phản biện xã hội” ra đời đã chớp lấy làn sóng phản đối một số dự án kinh tế chưa được sự đồng thuận trong xã hội để kích động chính trị, cổ xúy cho những thành phần bất mãn. Sau một thời gian dài theo dõi, cơ quan chức năng đã nhận thấy nhiều dấu hiệu sai trái, “phức tạp về chính trị” của trang web này và kiến nghị lên các cơ quan chức năng liên quan, đề nghị xử lý, cần thiết phải đóng cửa nó. Thế nhưng, mọi việc lại không hề dễ dàng, bộ chủ quản liên quan đến vụ việc khi kiểm tra đã cho rằng, chưa đủ căn cứ, cơ sở và chưa có chế tài xử lý trang web này. Lý do rất đơn giản: Chủ nhân trang nói trên giải trình trang của ông ta chỉ là một blog, là một trang cá nhân và lỗi duy nhất của trang này là đang sử dụng máy chủ ở nước ngoài.

Câu chuyện mà phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi nhận như nêu ở trên đây đã cho thấy một thực trạng đáng suy nghĩ trong xử lý web, blog có dấu hiệu sai trái, phản động. Thực tế hiện nay, hệ thống pháp luật quản lý thông tin điện tử ở nước ta còn chưa hoàn thiện, nên đã dẫn đến tình trạng cơ quan quản lý và cả cơ quan pháp luật “lúng túng” khi xử lý những “con rắn Hydra” web, blog. “Nhiều trang web, blog đã đăng tải bài viết xuyên tạc sự thật, vi phạm Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet. Điều 4 của Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định này nêu rõ một trong những hành vi bị nghiêm cấm đối với trang web, blog là: “Tạo trang thông tin điện tử giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân”. Thế nhưng, có rất nhiều trường hợp người bị xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống lại không có đơn thư tố cáo với cơ quan pháp luật, nên cả Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đều không thể vào cuộc xử lý” – một cán bộ công an có kinh nghiệm theo dõi nhiều vụ việc cho biết. Mặt khác, tâm lý chung của nhiều người Việt là không muốn đôi co, dây dưa vào những phần tử bất mãn, như gần đây gia đình một cán bộ của quân đội cũng bị vài blog đăng tải nội dung bịa đặt, bôi xấu nhưng đồng chí này cũng không kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vì không muốn gây phiền toái. Phải chăng vì thế mà không ít chủ trang web có dấu hiệu sai trái, phản động vẫn ngang nhiên lộng hành, dương dương tự đắc vì đã “lách luật”, “thoát hiểm” một cách ngoạn mục để thực hiện các mưu đồ đen tối.

Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện

Khi trao đổi với một số cơ quan liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, chúng tôi được biết, Nghị định 97 sau 4 năm ra đời đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập so với sự phát triển bùng nổ của internet, web, blog. Ngoài nghị định này, mặc dù còn có cả các văn bản pháp luật về quản lý blog, quản lý tin rác song cũng chưa bao quát, chế tài được những hành vi mà chủ nhân nhiều web, blog thời gian qua thực hiện. Chính vì thế, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Nghị định 97 sửa đổi, bổ sung theo hướng quản lý chặt chẽ hơn hoạt động thông tin điện tử, tạo hành lang pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi sai phạm.

Tại một hội thảo do Bộ Công an tổ chức gần đây đã nêu lên thực trạng, việc áp dụng các quy định của Nhà nước đối với các nhà cung cấp dịch vụ internet trong thực hiện ngăn chặn thông tin xấu còn hạn chế. Ở Trung Quốc, có quy định các nhà cung cấp dịch vụ phải đặt máy chủ tại nội địa nên việc quản lý thông tin tốt hơn, còn ở ta, không ít nhà cung cấp đặt máy chủ ở nước ngoài hoặc không có cơ quan đại diện ở Việt Nam, tạo ra “lỗ hổng” quản lý… Theo cơ quan chức năng, hiện nay, việc lập blog rất đơn giản, nếu đối tượng dùng sim 3G loại sim rác thì gần như không kiểm soát được. Trong khi đó, lực lượng hoạt động nghiệp vụ quản lý trên internet của một số bộ, ngành liên quan còn “vừa thiếu, vừa yếu”, hoạt động chồng chéo, bất cập, có tình trạng “không biết ai là chính, ai là phụ, mạnh ai nấy làm”. Một việc đơn giản hơn là rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ thực trạng các web, blog, diễn đàn có nội dung xấu, đánh giá, phân loại, xác minh đối tượng liên quan… một cách tổng thể để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn đến nay cũng chưa được triển khai thấu đáo. Vừa qua, khi phóng viên Báo Quân đội nhân dân nắm số liệu ở hai bộ liên quan đến việc này, cơ quan chức năng đều cho biết “chưa đủ thông tin”. “Nếu cần công bố một danh sách web, blog có nội dung xấu, chúng tôi có thể làm được ngay, nhưng theo Nghị định 97 hiện hành thì chưa rõ việc này là của cơ quan nào” – một cán bộ quản lý cho biết.

Quét “thông tin bẩn”

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội internet Việt Nam, một trong những người có công lớn đưa internet vào Việt Nam trong một lần trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã ví von internet là một cái “chợ trời thông tin”, có “hàng” tốt, “hàng” xấu, thậm chí cả hàng… ăn cắp. Tư duy “quản lý được đến đâu mở ra đến đấy” đã lỗi thời so với nhu cầu phát triển của xã hội. Tuy nhiên, ông Liên cũng cho rằng không vì thế mà thả nổi nó thành một cái “chợ trời” bát nháo thực sự mà phải có quy củ. Chung quan điểm trên, một cán bộ ngành tuyên giáo có kinh nghiệm theo dõi, chỉ đạo xử lý các hoạt động liên quan đến vấn đề này cho rằng: “Việc quản lý, xử lý loại web, blog này là vô cùng khó khăn. Về mặt kỹ thuật không phải cứ muốn là có thể làm được. Về pháp luật, chúng ta chưa có hệ thống quy phạm đầy đủ và chặt chẽ để xử lý những sai phạm này. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một thực tế là những hiện tượng như tham nhũng là hiện thực, chạy chức chạy quyền, sai sót, khuyết điểm trong giải phóng mặt bằng, quản lý kinh tế là có. Trong khi đó, hệ thống báo chí, truyền thông còn một số hạn chế, chậm trễ trong phản ánh, định hướng dư luận, thông tin một chiều ở nhiều vụ việc “nóng” nên đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những trang web, blog kia kích thích vào sự hiếu kỳ, cơn khát thông tin hậu trường… Song đây cũng là một hiện tượng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, khó kiểm soát, điều quan trọng là thái độ và trình độ nhận thức, xử lý thông tin của công chúng; không nên cường điệu hóa về sự nguy hiểm của loại web, blog này. Về lâu dài, cái gốc để hạn chế thông tin xuyên tạc vẫn là nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hạn chế tiêu cực xã hội, tăng cường dân chủ và kỷ luật, tạo sự đồng thuận, phát triển”.

Chiều 15-9, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã tìm gặp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, một người khá nổi tiếng với nhiều phản biện được nhiều web, blog đăng tải. Tuy nhiên, ông cho biết có nhiều thông tin ông không phát biểu, không tham gia “nhóm nọ”, “nhóm kia” song đã bị kẻ xấu đơm đặt, xuyên tạc trắng trợn. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước gọi đó là những “thông tin bẩn”. “Tôi thấy có nhiều người tốt nhưng vì khía cạnh nào đó họ chưa được giải tỏa dẫn đến họ bức xúc và phát tán gửi thông tin đi nhiều nơi là không có lợi. Bản thân tôi cũng có nhiều ý kiến, nhiều góp ý và từng rất bức xúc khi không được phản hồi. Gần đây, tôi rất phấn khởi sau khi được gặp gỡ, đối thoại với đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và được phát biểu hết các bức xúc, không hạn chế thời gian. Đồng chí Tổng bí thư cũng đã tiếp xúc với tôi, sau đó cho cán bộ cấp dưới đến nhà riêng, nắm thêm nhiều vấn đề tôi chưa phát biểu hết. Trước đó, bụng tôi “sôi sùng sục” nhưng sau đó thấy rất thanh thản. Chính vì thiếu sự đối thoại, phản hồi nên dẫn đến nhiều bức xúc, bị kẻ xấu lợi dụng để cho có người bị lợi dụng, lôi kéo, sinh ra nhiều trang “thông tin rác, thông tin bẩn” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần phân biệt rõ người góp ý phê bình vì dân, vì nước, để xây dựng Đảng với kẻ lu loa để “phá Đảng”. Ông cho biết, ông cũng rất thận trọng, nhiều nội dung không đi đánh máy, phô-tô mà trực tiếp viết tay để tránh bị kẻ xấu sao chép, xuyên tạc. “Gần đây, có người bạn thân hỏi đùa ông có “tham gia” cho mấy trang mạng đang được đồn thổi đình đám kia không, ông nói thẳng: “Cái gì cần góp ý tôi viết cho báo chính thống chứ cái bọn nhân danh web nọ, blog kia, phản biện này nọ nhưng động cơ xấu xa, không vì nước, vì dân mà chỉ đả kích để phá hoại thì là có tội. Phản biện, đấu tranh gì nếu làm cho Đảng mạnh lên, cho dân được nhờ thì mới đáng đọc, đáng xem, còn đăng tải để kích động dẫn đến mâu thuẫn, phá Đảng, hại dân, cõng rắn cắn gà nhà, gây ly tán, chiến tranh như ở Li-bi, I-rắc thì phải coi đó là rác, là bẩn, đều phải quét nó đi, không để nó làm hại” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.

NGUYÊN MINH, NGUYỄN HÒA, NGỌC HƯNG
qdnd.vn

(Còn nữa)

Bài 1: Cơn bão “vi rút độc” từ web, blog “đen”

Bài 1: Cơn bão “vi rút độc” từ web, blog “đen”

Làm thất bại “Chiến lược diễn biến hòa bình”: “Thông tin ảo” và “hiểm họa thật”

Bài 1: Cơn bão “vi rút độc” từ web, blog “đen”

QĐND – Hàng trăm trang web, blog “đen” do hơn 400 tổ chức phản động trong và ngoài nước lập lên xen lẫn hàng trăm trang web, blog cá nhân với thông tin tốt – xấu, thật – giả lẫn lộn, có loại ẩn chứa âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; có loại vô tình “nối giáo cho giặc”, “quá mù ra mưa”… Đỉnh điểm của hiểm họa từ những trang web, blog “đen” phải kể đến việc nhiều trang web đưa tin sai lệch, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước gần đây làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Thực trạng vấn đề này như thế nào, quản lý và xử lý loại “nấm độc thông tin” này ra sao? Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã điều tra, tìm hiểu, bước đầu làm rõ về hiện tượng này…

Hàng nghìn trang web, blog “đen”

Những ngày vừa qua, giữa lúc Đảng ta đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và tình hình kinh tế – xã hội trong nước, thế giới đứng trước nhiều khó khăn thách thức do suy giảm kinh tế, một số trang web, blog “đen” đã lợi dụng tung ra nhiều thông tin “hậu trường” nhạy cảm. Những thông tin này liên quan đến nhiều chính sách kinh tế vĩ mô, đến vấn đề ngân hàng, tài chính và nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước nên đã tạo ra dư luận xã hội tiêu cực, gây hoang mang, lo lắng, suy giảm niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Nhiều tờ báo phản động hải ngoại và báo chí nước ngoài đã thi nhau “tung hứng”, suy diễn hoạt động các trang này giống như chúng được “tiếp tay” từ nội bộ, gắn với các vấn đề nhân sự cấp cao nhạy cảm. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đại diện cơ quan chức năng cho biết: Rồi đây, sự thật về những trang web, blog “đen” này sẽ được làm rõ nhưng thật ra, đây là hiện tượng không mới và không khó để nhận diện. Ngay từ năm 2000, khi có cái gọi là “Nghị hội liên kết người Việt tự do tại Mỹ” thì các thế lực thù địch đã xác định phải tận dụng công nghệ hiện đại để “phá vỡ sự bưng bít thông tin của cộng sản” và từ đó sự liên kết giữa phản động lưu vong với nội địa ngày càng chặt chẽ, từ chỗ chỉ qua thư tín rồi dần qua internet là chủ yếu. Theo thống kê của cơ quan chức năng thì đến nay, các tổ chức phản động bên ngoài đã lập ra hơn 400 trang web để truyền bá, phá hoại tư tưởng chống Việt Nam. Ngoài ra, còn có khoảng 380 báo, tạp chí và 60 đài phát thanh tiếng Việt cùng nhiều hãng thông tấn, tổ chức tôn giáo ở nhiều quốc gia cũng lập trang web chống phá Việt Nam. Cùng với đó, phải kể đến hàng trăm trang web, blog do một số trí thức, văn nghệ sĩ và các phần tử bất mãn trong nước lập nên lợi dụng danh nghĩa “phản biện xã hội” để xuyên tạc, kích động chống đối Đảng, Nhà nước.

Nhận diện “chiêu thức” hoạt động

Theo Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trọng Đạo, Phó cục trưởng Cục A87, hoạt động lợi dụng internet chính là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm để truyền bá, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Từ tìm hiểu, khảo sát của nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, có thể khái quát một số hình thức hoạt động của các loại web, blog chứa đựng thông tin độc hại như sau:

Thứ nhất, loại blog, trang web tự xưng danh đại diện cho cộng đồng chống tham nhũng, dân oan đấu tranh đòi quyền lợi xung quanh giải phóng mặt bằng, những người đòi tự do thông tin, các nhà dân chủ,… để hoạt động như một tờ báo điện tử, đưa thông tin kích động, xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nội dung căn bản của những trang này vẫn là phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bôi nhọ hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, tung tin về sự chia rẽ, phe phái, xung đột trong nội bộ Đảng, Nhà nước, Quốc hội; kích động khiếu kiện đất đai, chính sách dân tộc, tôn giáo… “Bọn phản động lưu vong triệt để lợi dụng internet lập nên các trang web, blog nhưng chúng “lập lờ” thông tin thật giả, tốt xấu nên có khi người dân rất khó biết có phải trang phản động hay không, chỉ cơ quan an ninh mới biết rõ. Chính vì thủ đoạn dùng 50-70% thông tin đúng sự thật nên nhiều người dễ dàng bị lôi cuốn theo chúng ” – Đại diện cơ quan chức năng cho biết. Đến nay, theo điều tra của cơ quan chức năng, đã có cơ sở cho thấy, tổ chức phản động lưu vong Việt Tân là một trong những nơi sản sinh ra nhiều web, blog phản động. Hiện nay, tổ chức này đang chuẩn bị “đại hội” nên càng ráo riết lợi dụng web, blog để “diễu võ dương oai”. Còn một trang mạng khác gần đây đang được tung hô đình đám, theo cơ quan chức năng đây cũng là sản phẩm của phản động lưu vong chứ không phải có nguồn gốc từ trong nước như thông tin suy đoán. Có trang web do tổ chức phản động lưu vong đứng sau chỉ trong 3 tháng qua đã đăng hàng trăm tin, bài xuyên tạc. Những âm mưu ấy là không mới, phản động lưu vong đã dùng “chiêu” này từ lâu. Gần đây, chúng cho “kích nổ” dồn dập hơn nhằm phá hoại việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của ta.

Thứ hai, cũng có không ít trang đi theo hướng “chuyên đề” như trang của ông N.X.C tự xưng là “chuyên gia kinh tế”, “Thủ tướng tương lai”, “nhà tiên tri tài chính”. Trang này chủ yếu đưa thông tin liên quan đến tình hình kinh tế nhưng thực chất là xuyên tạc, phá hoại về kinh tế. “Nhà tiên tri” này đưa ra nhiều dự báo sai, lạc lõng so với thực tế, giống như một “nhà kinh tế… hoang tưởng” mà một số người tin theo, làm theo đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Lại có trang lượm lặt thông tin từ báo chí Việt Nam và nước ngoài, thậm chí cả các blog kèm theo những bình luận, suy diễn thiên lệch…

Thứ ba, phải kể đến loại web, blog của một số nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, trong đó có cả một số người đang công tác (hoặc đã từng công tác) tại các cơ quan Nhà nước nhưng thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin tốt xấu lẫn lộn, có nhiều tin bài không chính xác, thậm chí sai trái, phản động…Hiện nay, có một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người từng là cán bộ quản lý cấp cao viết bài, phát tán nội dung trái với đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước và bị lôi kéo, lợi dụng. Cùng với đó phải kể đến một số trí thức, văn nghệ sĩ và thành phần bất mãn, chống đối lợi dụng danh nghĩa “phản biện xã hội” để phê phán, phản đối chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết quan hệ Việt – Trung ở Biển Đông, dự án Bô-xit Tây Nguyên, thổi phồng, bôi đen những tiêu cực xã hội… Đáng chú ý là những trang web, blog này được các thế lực thù địch phản động thường xuyên lấy lại tin bài, thậm chí “tài trợ” để tạo dựng ngọn cờ, tạo dư luận, tập hợp lực lượng chống đối. Theo Cục A87, điển hình như vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng – Hải Phòng, một đối tượng thông qua blog cá nhân đã viết hàng trăm tin bài sau đó tập hợp xin xuất bản cuốn sách “Tiên Lãng” nhằm phê phán, kích động thiếu căn cứ.

Thứ tư, các thế lực thù địch và cực đoan đang triệt để lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều nhất là trên facebook, youtube là những mạng có khả năng phát tán nhanh, tác động mạnh đến nhiều tầng lớp trong xã hội để chống phá, kêu gọi biểu tình, tán phát tài liệu phản động, hình ảnh, phim, clip bôi nhọ, xuyên tạc…

Thứ năm, xuất hiện nhiều trang web, blog có máy chủ đặt tại nước ngoài mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuy chưa có nhiều thông tin sai trái nhưng đều không phải là trang tin chính thức, có thể gây nhiễu loạn thông tin và ẩn chứa những động cơ đen tối. Những trang này số lượng lên tới hàng trăm, riêng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị mỗi đồng chí có tới 4-5 trang bị mạo tên, trang nào cũng rất nhiều tin, bài, hình ảnh, clip cập nhật, lượm lặt từ báo chí và nhiều nguồn khác nhau. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng là một trong những nạn nhân của những trang tin giả mạo này đã phải chính thức lên tiếng trên báo chí nói rõ sự thật. Cơ quan chức năng cho biết, đứng đằng sau những trang web mạo danh này, không ai khác, vẫn là phản động lưu vong.

Đánh giá về tác hại nguy hiểm của các trang web, blog phản động, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho rằng: “Việc tiếp tục phát tán thông tin như vậy vào Việt Nam là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng, gây hoài nghi trong nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, gây tác động rất xấu trong dư luận xã hội”.

(Còn nữa)

NGUYÊN MINH, NGUYỄN HÒA, NGỌC HƯNG
qdnd.vn

Kỳ 2: Lời cảnh báo cho những kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam

(ANTĐ) – Xác định “Việt Tân” là tổ chức khủng bố, Cơ quan an ninh Việt Nam đã đưa tổ chức này vào danh sách theo dõi đặc biệt và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam của chúng.

“Việt Tân” – một tổ chức phản động lưu vong:

>>> Kỳ I: Công khai hoạt động chống phá

Ngày 4-2-2007, lợi dụng chuyến đến thăm và làm việc tại Việt Nam của Công ty Tài chính quốc tế, “Việt Tân” đã cài đối tượng Hoàng Tứ Duy, trà trộn vào, từ Mỹ xâm nhập về nước. Cũng thời gian này, thêm một đối tượng khác của “Việt Tân” là Nguyễn Ngọc Đức đã được tổ chức phản động này chỉ đạo xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam qua biên giới Campuchia để cùng Hoàng Tứ Duy tổ chức các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Lực lượng An ninh Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện, vô hiệu hóa Hoàng Tứ Duy, không để y có điều kiện hoạt động chống phá trong thời gian lưu trú tại Việt Nam; Nguyễn Ngọc Đức phải chạy trốn sang Campuchia do bị truy bắt gắt gao.

Đồng thời, Cơ quan an ninh đã bóc gỡ nhiều cơ sở ngầm được chúng tuyển lựa trong số công dân Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó đưa về nước hoạt động. Mặc dù liên tiếp bị thất bại, bọn cầm đầu “Việt Tân” vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, kế hoạch hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Chúng tiếp tục đưa cử người xâm nhập về nước qua đường công khai cũng như bất hợp pháp qua biên giới Việt Nam – Campuchia để xúi giục đồng bọn ở trong nước, tiến hành rải truyền đơn, kích động biểu tình, gây rối an ninh, bạo loạn gây mất ổn định chính trị.

Sinh năm 1955, Nguyễn Thị Thanh Vân sang Pháp du học từ trước năm 1975, sau đó định cư và nhập Quốc tịch Pháp. Năm 1990, Nguyễn Thị Thanh Vân đã tham gia vào tổ chức “Việt Tân” và làm “phóng viên” của báo phản động “Việt Nam dân chủ” và đài “Chân trời mới”.

Số đối tượng do “Việt Tân” cử từ nước ngoài thâm nhập
về chống phá Nhà nước Việt Nam

Với bút danh Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thanh Vân thường xuyên viết bài xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam. Đầu tháng 11-2007, theo chỉ đạo của Việt Tân, Nguyễn Thị Thanh Vân dùng bí danh là “Năm”, “Thành” từ Pháp về Campuchia gặp Lương Ngọc Bang, tức Khunmi Somsak, người Thái Lan gốc Việt.

Sau đó, chúng mang 7.000 truyền đơn và 900 logo của “Việt Tân” từ PhnômPênh về Việt Nam thực hiện kế hoạch phát tán tài liệu, truyền đơn phản động.

Cũng thời gian này, Trương Leon, hay còn gọi là Trương Văn Sỹ, mang Quốc tịch Mỹ được “Việt Tân” giao nhiệm vụ bay từ Hawai về Việt Nam với bí danh “anh Ba” cùng Nguyễn Thị Thanh Vân và Lương Ngọc Bang chuẩn bị tài liệu, truyền đơn cho đồng bọn phát tán. Trương Văn Sỹ được kết nạp vào “Việt Tân” năm 2005, do tên Trần Văn Kông, đại diện của “Việt Tân” ở Hawai giới thiệu.

Vũ khí nhóm khủng bố đưa về Việt Nam

Nhiệm vụ của Trương Văn Sỹ ở Mỹ là hàng tháng đi phát tài liệu, truyền đơn của “Việt Tân” tại các khu chợ đông người Việt Nam sinh sống ở Hawai. Nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan an ninh Việt Nam, nhóm khủng bố của “Việt Tân” chia ra ở nhiều nơi.

Ngày 12-11,  Lương Ngọc Bang bay từ Thái Lan sang PhnômPênh, rồi từ  Campuchia đi ôtô  qua Việt Nam và ở tại khách sạn Lan Anh, số 252 Đề Thám, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trương Văn Sỹ đến TP Hồ Chí Minh ngày 15-11 và thuê trú tại khách sạn chợ Thái Bình 232/2 Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Trước đó, vào tháng 10-2007, Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1977 tại Thanh Hóa, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên Công ty New Toyo Pulppy Vietnam tại TP Hồ Chí Minh, được con của người bác ruột tên là Nguyễn Đức Thuận, “bí thư chi bộ Việt Tân”, hiện đang sinh sống tại Na Uy móc nối, tuyển chọn.

Nguyễn Đức Thuận đã chuyển cho Nguyễn Thế Vũ 1.000USD để mua máy móc, phục vụ cho việc in ấn tài liệu và phát tán truyền đơn cho “Việt Tân”; đồng thời giao cho Vũ mua 8.000 chiếc phong bì thư để dán các danh sách nơi gửi, nơi nhận truyền đơn, tài liệu tại Việt Nam. Cùng giúp sức cho Nguyễn Thế Vũ là  em ruột Nguyễn Viết Trung, nhân viên Công ty TNHH Trung Quân tại Phan Thiết.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Đức Trung đã tải mẫu truyền đơn của “Việt Tân” qua email do Thuận gửi về, sau đó in thành 7.000 tờ rồi cho vào 2 túi xách đưa số truyền đơn trên từ Phan Thiết vào TP Hồ Chí Minh giao cho Nguyễn Thế Vũ. Nội dung truyền đơn xúi giục người dân vũ trang bạo loạn, công nhân đình công, gây bất ổn xã hội để “Việt Tân” lật đổ chính quyền.

Ngày 17-11, cả bọn gồm Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Văn Sỹ, Lương Ngọc Bang, Nguyễn Viết Trung cùng tụ tập tại nhà của Nguyễn Thế Vũ, lấy phong bì cho truyền đơn vào rồi cắt dán tên người nhận.

Sau đó chúng sẽ gửi đi theo đường bưu điện nhằm đánh lạc hướng Cơ quan an  ninh Việt Nam, cũng như tạo cho người nhận lầm tưởng rằng, “Việt Tân” là một tổ chức  lớn, có mặt ở nhiều nước.

Tuy nhiên, hành vi của nhóm khủng bố “Việt Tân” đã bị Cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện. Các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Văn Sỹ, Lương Ngọc Bang, Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Viết Trung đã bị bắt giữ để điều tra về tội “khủng bố” theo Điều 84 – BLHS cùng với việc thu giữ gần 7.000 truyền đơn phản động của “Việt Tân”; hơn 8.000 chiếc phong bì; 3.775 tem bưu chính, 1.000 đề can in logo của “Việt Tân” có ghi  giờ phát sóng của đài “Chân trời mới” và một số công cụ, phương tiện phạm tội.

Cũng trong thời gian này, Ly Seng, cư ngụ tại P.3, TP PhnômPênh – Campuchia, chưa rõ quốc tịch, đã sử dụng giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cơ quan an ninh Việt Nam đã tạm giữ Ly Seng để điều tra và xác định Ly Seng gia nhập “Việt Tân” từ năm 2002. Ly Seng thừa nhận, y xâm nhập trái phép vào Việt Nam nhằm đánh giá, thiết lập đường dây xâm nhập và cùng nhóm khủng bố của “Việt Tân” tiến hành phát tán truyền đơn nhằm thực hiện kế hoạch “sang sông”.

Đáng chú ý, sau vụ khủng bố ngày 11-9, Mỹ đã siết chặt các biện pháp an ninh, nhất là an ninh hàng không; song không hiểu sao, 1 khẩu súng ngắn quân dụng hiệu Ruger cùng 13 viên đạn nằm trong hành lý của cặp vợ chồng Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh, đều là Việt kiều Mỹ lại dễ dàng lọt qua máy soi hành lý, lọt qua sự kiểm soát khắt khe của Hải quan – không chỉ ở sân bay Los Angeles mà cả ở các sân bay trung chuyển và chỉ bị phát hiện khi đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 23-11-2007?

Mục đích mang súng đạn vào Việt Nam của vợ chồng Việt kiều Mỹ này có liên quan gì đến hoạt động của nhóm khủng bố hay không đang được Cơ quan an ninh Việt Nam làm rõ. Song cũng xin nhắc lại rằng, vào năm 2002, những kẻ cầm đầu “Việt Tân” đã từng chi 50.000 USD cho số đối tượng tham gia các chiến dịch “Đông Tiến” đã bị xử tù thành lập các “đội cảm tử” để ám sát cán bộ, nhất là Công an Việt Nam.

Theo đánh giá của Cơ quan an ninh, hoạt động xâm nhập của nhóm đối tượng “Việt Tân” lần này nằm trong kế hoạch huy động tổng lực từ bên ngoài xâm nhập về Việt Nam phối hợp với số chống đối và mạng lưới cơ sở ngầm trong nội địa nhằm thực hiện cho được cái gọi  là kế hoạch “sang sông” do chúng vạch ra.

Nếu lần này trót lọt, chúng sẽ tiếp tục đưa nhiều toán “Việt Tân hải ngoại” về nước hoạt động tập hợp lực lượng, phát tán truyền đơn, kích động biểu tình, bạo loạn nhằm lật đổ Nhà nước ta. Song, âm mưu đen tối của “Việt Tân” đã bị Cơ quan an ninh Việt Nam bóc trần và đập tan; những kẻ xâm nhập với mưu đồ khủng bố trong kế hoạch mà chúng gọi  là “sang sông” đã bị bắt.

Những kẻ phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Đây là những lời cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm chống lại những thành quả cách mạng của nhân dân, những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Minh Châu
anninhthudo.vn

This entry was posted on Tháng Một 14, 2013, in Chính luận.

“Việt Tân” – một tổ chức phản động lưu vong – Kỳ 1

(ANTĐ) – Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, đúng 5 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Mỹ, ngày 30-4-1980, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân ngụy cùng một số ngụy quân cũ lập ra tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”.

Một năm sau, được sự hỗ trợ của các phần tử cực đoan ở Mỹ và lực lượng tình báo lục quân Thái Lan, Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn đã lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon-Thái Lan; và ngày 10-9-1982, tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh đã lập ra cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, đọc tắt là “Việt Tân”, có “cương lĩnh, đảng quy, đảng chế”, “cờ”… Đây là tổ chức đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của “Mặt trận” và các tổ chức ngoại vi.

Công khai hoạt động chống phá

Thành lập căn cứ ở vùng rừng núi Udon – Thái Lan làm bàn đạp, đưa các nhóm vũ trang xâm nhập về Việt Nam hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam; từ năm 1982 đến 1989, “Việt Tân” đã đưa 31 tên trong lực lượng “kháng quản” về các tỉnh phía Nam để xây dựng cơ sở trong nước.

Tiếp đó, chúng tiến hành chiến dịch “Đông Tiến 1”, “Đông Tiến 2”, “Đông Tiến 3” và xâm nhập qua đường Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủng bố, âm mưu cướp chính quyền…

Đập tan mưu đồ phá hoại của chúng, Bộ đội Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang Lào đã bao vây, chặn đánh, tiêu diệt hàng trăm tên, trong đó tên Hoàng Cơ Minh cũng bị tiêu diệt trong đám tàn quân; 148 tên bị bắt sống, thu giữ nhiều vũ khí, tài liệu phản động.

Thất bại trong những âm mưu xâm nhập vào Việt Nam để tiến hành vũ trang bạo loạn qua các chiến dịch “Đông Tiến 1, 2, 3”, từ năm 1990 đến 2004, “Việt Tân” tiếp tục thành lập các tổ chức ngoại vi “Liên minh Việt Nam tự do”, “Hội chuyên gia Việt Nam hải ngoại”, “ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt” (VPAC), “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”.

Chúng phát triển lực lượng tập trung vào số học sinh, lao động Việt Nam ở Đông Âu lập ra “ủy ban tự do vùng Trung Tiệp” và “Đông Tiệp”; thông qua các tổ chức này thực hiện “Kế hoạch Nancy”, móc nối với số phần tử chống đối trong nước với ý đồ thành lập tổ chức chống chính quyền Việt Nam mang tên “Liên minh các lực lượng dân tộc mới”.

Vào khoảng cuối năm 2002, số cầm đầu “Việt Tân” ở Mỹ đã chỉ đạo, tài trợ 50.000USD cho số đối tượng “”Việt Tân” tham gia các chiến dịch “Đông Tiến” đã bị xử tù thành lập các “Đội cảm tử” để ám sát cán bộ, nhất là công an, nhưng những kế hoạch này đều thất bại. Lực lượng An ninh Việt Nam đã phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa và phá vỡ ý đồ liên kết trong – ngoài, bắt một số tên từ nước ngoài về trực tiếp chỉ đạo kế hoạch.

Không dừng lại ở đó và nhằm khuyếch trương thanh thế, sau khi củng cố lại lực lượng, bầu bán các chức vụ, ngày 19-9-2004, “Việt Tân” đã tổ chức “Lễ ra mắt” tại Berlin – CHLB Đức, tiếp đó tuyên bố công khai ở nhiều nơi như Mỹ, Canada, úc, Na Uy, Nhật, Pháp, Bỉ… để tập hợp lực lượng, thực hiện các âm mưu, kế hoạch chống Việt Nam.

Chúng lập ra cái gọi là “Ban phát triển quốc nội”, bí danh “Nhóm công tác C21” phụ trách công tác tuyển mộ và quản lý cơ sở nội địa do tên Nguyễn Quốc Quân, trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, “Việt Tân” đã đưa lực lượng về các địa bàn như úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Malaysia, là những nơi tập trung đông số du học sinh và lao động Việt Nam.

Tại đây, chúng đã tung ra những chiêu bài khác nhau dưới hình thức trợ giúp pháp lý, dạy nghề, thăm viếng, tặng quà, tổ chức ca nhạc miễn phí… nhằm rủ rê, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin rồi tuyển chọn, tiến hành huấn luyện các kỹ thuật khủng bố, đợi thời cơ tung về nước hoạt động.

Vào cuối năm 2006, những kẻ cầm đầu của “Việt Tân” đã vạch ra kế hoạch mà chúng đặt tên là “kế hoạch sang sông” hay còn gọi là “Đông Tiến 07”, với mục tiêu trong năm 2007 sẽ công khai hóa bằng được tổ chức trong nước với mưu đồ châm ngòi nổ cho việc hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, chúng cử các toán “Việt Tân hải ngoại”, trong đó có các tên cầm đầu xâm nhập về nước trực tiếp chỉ đạo số cơ sở trong nội địa tiến hành các hoạt động phá rối an ninh và tuyên bố ra hoạt động công khai ở trong nước vào ngày bầu cử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII ngày 20-5 hoặc ngày Hoàng Cơ Minh bị tiêu diệt 28-8. Ngày 28-8-2007, ở nước ngoài, “Việt Tân” tổ chức gọi là “lễ kỷ niệm 20 năm anh hùng “Đông Tiến” và ngày giỗ của Hoàng Cơ Minh.

Qua việc này càng thấy rõ sự liên quan của “Việt Tân” với hoạt động khủng bố cũng như hoạt động của “Việt Tân” được dung túng, cổ vũ của một số thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài. Trước tình hình đó, ngày 4-4-2007, Cục Phòng chống Khủng bố – Bộ Công an đã có Công hàm gửi phía Mỹ biết về tổ chức “Việt Tân” là tổ chức khủng bố, đề nghị Mỹ phối hợp điều tra, ngăn chặn.

Minh Châu
anninhthudo.vn

Kỳ 2: Lời cảnh báo cho những kẻ chống phá Nhà nước

This entry was posted on Tháng Một 14, 2013, in Chính luận.

Cuộc chiến “xét lại lịch sử”

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Sự đánh sòng giữa hai khái niệm chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa là một phần của thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ và viết lại lịch sử trong chiến lược “diễn biến hòa bình” được các thế lực chống cộng thực hiện trên phạm vi toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng là một trọng điểm. Biến đen thành trắng, biến không thành có là âm mưu gây hoang mang, tạo tâm lí chán chường, nghi ngờ những chân lí vốn đã được khẳng định.

Nhà nước Liên bang Xô-viết và chế độ XHCN ở Đông Âu bị tan vỡ một phần không nhỏ do có sự “góp sức” của các thủ đoạn “xét lại lịch sử”. Sự đổ vỡ ấy đã lập tức trở thành “mảnh đất màu mỡ” nuôi dưỡng những kẻ cơ hội chính trị, cực đoan dân tộc, bọn phát-xít mới và các thế lực thù địch khác tiếp tục xuyên tạc các vấn đề lịch sử. Lịch sử cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, công lao và sự hi sinh to lớn của Liên Xô trước đây trong nỗ lực đánh bại Đức quốc xã ở châu Âu, mở đường cứu toàn nhân loại khỏi nguy cơ bị chủ nghĩa phát-xít nô dịch và tiêu diệt, đang bị bôi nhọ một cách đê tiện theo kiểu “giậu đổ bìm leo”.

Trong năm 2009 sắp qua, thế giới đã kỉ niệm 70 năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và chỉ còn ít ngày nữa sẽ bắt đầu năm 2010 với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, đặc biệt là kỉ niệm 65 năm chiến thắng phát-xít Đức, 65 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và đối với Việt Nam là 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… Càng lùi sâu vào lịch sử, những sự kiện này ngày càng bị cố tình xuyên tạc, đặc biệt là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai khi số nhân chứng sống của cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử này ngày càng ít đi theo thời gian. Với âm mưu chính trị đen tối, nhiều lực lượng chính trị ở một số nước châu Âu đang cố gắng làm lu mờ không chỉ công lao, sự mất mát và hi sinh to lớn của Liên Xô trước đây trong sứ mệnh tiêu diệt chủ nghĩa quốc xã, mà còn cố tình xóa bỏ những gì tốt đẹp mà CNXH đã từng tạo ra ở Liên Xô và các nước XHCN cũ ở Đông Âu. Đó còn là âm mưu bôi nhọ CNXH, mô hình xã hội đang ngày càng là mục tiêu vươn tới của nhiều đảng Cộng sản, các đảng cánh tả trên toàn cầu. Việc cố tình dỡ bỏ tượng đài, di dời hài cốt tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân, thậm chí cả việc đưa những cựu chiến sĩ chống phát-xít ra xét xử… đã và đang diễn ra ở một số nước châu Âu. Đó là những hành động cố tình biến hình ảnh những chiến sĩ giải phóng thành những “tội phạm chiến tranh”. Đầu tháng 9 vừa qua, phát biểu tại thủ đô Bê-ô-grát của CH Xéc-bi-a nhân dịp kỉ niệm 65 năm thành phố này được giải phóng khỏi quân đội phát-xít, Tổng thống LB Nga Đ. Mét-vê-đép (Medvedev) đã chỉ trích một số thế lực đang chủ trương “anh hùng hóa” những kẻ trước đây ủng hộ phát-xít Hít-le, coi chúng là “chiến sĩ đấu tranh vì tự do”. Ông nhấn mạnh, hiện đang có mưu toan xuyên tạc lịch sử, đổ trách nhiệm cho Liên Xô cùng với Đức quốc xã gây ra Chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Mét-vê-đép cũng nói trắng ra rằng, hồi ấy không phải ở đâu người ta cũng chống lại bọn phát-xít, mà bằng chứng là một loạt quốc gia châu Âu đã không chống lại phát-xít và có nhiều nước khác không những ủng hộ, mà còn tiến hành cuộc chiến cùng phe với chế độ Hít-le hoặc hỗ trợ hậu cần cho bộ máy chiến tranh của chúng. Nếu không có sự ủng hộ như vậy thì số lượng nạn nhân của bọn phát-xít có thể khác đi, không nhiều đến như vậy. Ông cho rằng cần phải nhắc lại điều đó cho những ai ngày nay đang mưu toan xét lại lịch sử. Một số khác lại tìm cách đầu cơ chính trị chống Nga, khi đưa ra các luận điểm về trách nhiệm ngang nhau của nước Đức Hít-le và Liên Xô trước đây trong việc khởi chiến, nhằm đạt được những quyền lợi chính trị ích kỉ của mình. Điều đó không hề có gì chung với hiện thực và rất vô đạo đức đối với hương hồn hàng triệu người đã hi sinh đời mình trong cuộc chiến chống phát-xít, cũng như trong các trại tập trung của bọn phát-xít. Những hành động như vậy chỉ có thể đánh giá là khinh thường kết quả cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, không tôn trọng những quyết định mà cộng đồng thế giới đã tuyên bố thời đó, cụ thể là những tuyên bố tại tòa án quân sự Nu-rem-béc.

Âm mưu bôi nhọ lịch sử trong mưu toan viết lại sử đang trở thành một vấn đề thực sự đe dọa bảo vệ và thúc đẩy nền hòa bình vững chắc; tạo ra cách nhìn sai trái về các vấn đề lịch sử. Chiến tranh thế giới thứ hai là sự kiện lớn khủng khiếp như vậy còn đang bị xuyên tạc thì các sự kiện mang tính khu vực, quốc gia… cũng khó có thể tránh được nguy cơ ấy. Trước tình trạng nguy hiểm này, Tổng thống LB Nga đã quyết định thành lập ủy ban trực thuộc tổng thống nhằm chống lại mưu toan xuyên tạc lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, bảo vệ chân lí của sự kiện lịch sử.

Ở Việt Nam thì sao? Trải qua hai cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm tàn khốc nhưng oanh liệt và những sự kiện lịch sử sau đó, dân tộc ta đã phải chịu những hi sinh và mất mát vô cùng lớn để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, để có một Việt Nam với vị thế ngày càng cao như ngày nay. Cả dân tộc đang tiếp tục khắc phục hậu quả tàn khốc của chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới với những thành tựu vượt bậc, nhưng vẫn còn muôn vàn những khó khăn cần tiếp tục khắc phục và giải quyết. Lợi dụng những khó khăn ấy, những kẻ cơ hội chính trị và thù địch đang cố tình xuyên tạc lịch sử hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đánh sòng chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa, coi những tổn thất, mất mát trong chiến tranh, coi những khó khăn thời hậu chiến… là do Đảng ta gây ra. Vừa tận hưởng nền hòa bình và ổn định chính trị trên đất nước ta ngày nay, họ vừa đưa ra những phán xét thiếu tính khoa học, thiếu tính lịch sử, đầy tính cực đoan và cơ hội về lịch sử Cách mạng Việt Nam. Họ hay phán về “những sai lầm” hoặc “những cơ hội bị bỏ lỡ” khi Đảng ta, không còn con đường nào khác, buộc phải lãnh đạo dân tộc ta đứng lên chống thực dân Pháp, quân xâm lược Mỹ ngay trên dải đất thân yêu của chính dân tộc mình vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong nhiều tháng qua, tại Cam-pu-chia, Tòa án xét xử tội ác của Khơ-me Đỏ đã tiến hành nhiều phiên xét xử các thủ lĩnh của chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ. Các bị cáo đã bị tòa kết tội diệt chủng, chống lại loài người. Án sẽ được tuyên, nhưng chắc chắn không bản án nào có thể cứu lại hàng triệu người, trong đó có cả những người Việt Nam bị chúng giết. Tuy nhiên, việc vạch mặt, chỉ tên những tội ác của chúng cũng là góp phần mang lại công lí cho hàng triệu nạn nhân của chế độ Khơ-me Đỏ. Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với nhân dân Cam-pu-chia tiến hành cuộc chiến tranh lật đổ chế độ tàn bạo Khơ-me Đỏ, vừa là để bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của quân đội Khơ-me Đỏ, tàn sát người Việt ở khu vực biên giới tây nam nước ta, vừa giúp giải phóng nhân dân Cam-pu-chia khỏi thảm họa diệt chủng. Sự hi sinh to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân tình nguyện Việt Nam trong thực thi trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia ở phía tây nam và nghĩa vụ quốc tế cao cả ấy cũng đã và đang bị một số cá nhân cũng như thế lực xuyên tạc, phán xét một cách cơ hội và mù quáng. Họ đang xúc phạm công lao và sự hi sinh của những cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta trong việc xóa bỏ chế độ Khơ-me Đỏ, hồi sinh một dân tộc từ “cánh đồng chết”, và cả trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới quốc gia.

Âm mưu xét lại lịch sử và những mưu toan biến lịch sử thành công cụ chính trị sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu mới về hệ tư tưởng, sẽ làm chệch hướng việc cùng rút ra những bài học quí báu từ các sự kiện lịch sử. Nhìn lịch sử bằng thái độ cực đoan sẽ đưa người ta đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đó là cơ hội béo bở để các lực lượng chống cộng dùng những điều tồi tệ của chiến tranh để bôi nhọ chiến thắng vinh quang và lịch sử hào hùng theo một kịch bản của “cuộc chiến xung quanh kí ức chiến tranh” trong làn sóng chống cộng quy mô lớn.

Hãy cảnh giác. Trước những thông tin ngược về các sự kiện và các vấn đề lịch sử, cần bình tĩnh đánh giá, xem xét dưới góc độ lịch sử và khoa học thì chúng ta sẽ hiểu rõ ngọn ngành, không tự đẩy mình vào mâu thuẫn với chính mình và với các vấn đề lịch sử.

KIM TÔN
qdnd.vn

Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen lịch sử

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội coi đây là “thời cơ vàng” để đẩy tới chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tấn công toàn diện vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực khỏi đời sống chính trị thế giới như cựu Tổng thống Mỹ R.Ních-xơn từng tuyên bố: “1999 – chiến thắng không cần chiến tranh“.

Trong cuộc chiến mới, kẻ thù sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tiến công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để làm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm “không đánh mà thắng”. Trong chiến lược tổng hợp đó, kẻ thù đặc biệt chú trọng tấn công vào trận địa tư tưởng, văn hóa nhằm làm thay đổi nhận thức, tình cảm, phá hoại niềm tin, lý tưởng cách mạng, suy đồi đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với kỳ vọng biến “diễn biến hòa bình” thành “tự diễn biến”, kích động tư tưởng chống đối từ trong nội bộ, thủ tiêu thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa một cách “hòa bình”. Do vậy, một trọng tâm của công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay là nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn địch chống phá, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc.

Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam luôn triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”… Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là các thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ. Do vậy, công tác tư tưởng của Đảng cần làm cho mọi người dân hiểu rõ truyền thống lịch sử dân tộc, thực tiễn cách mạng gần 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những năm trước 1930, khi chưa có Đảng, đất nước rên xiết dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, biết bao cuộc khởi nghĩa, phong trào yêu nước, đấu tranh đòi lại độc lập cho dân tộc đã nổ ra nhưng đều thất bại, bị kẻ thù đàn áp dã man dìm trong biển máu do không có đường lối chính trị đúng đắn lãnh đạo. Từ năm 1930 đến nay, có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, tổ chức, cách mạng Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đường lối chính trị, nhân dân ta kiên quyết đứng lên đấu tranh làm thay đổi địa vị của cả dân tộc, từ người nô lệ thành người tự do làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với bước ngoặt cách mạng vĩ đại đó của dân tộc.

Hồ Chí Minh là Nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Cách mạng Tháng mười Nga để tìm ra con đường đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi của ngày hôm nay. Người nhận rõ chân lý thời đại: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản“; bởi vì “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”. Trong đấu tranh cách mạng, việc xác định hình thức, phương pháp đấu tranh không thể chủ quan, tùy tiện, mà phải căn cứ vào bản chất, phương thức hoạt động của kẻ thù. Trong Bài giảng về “Đường cách mệnh” (năm 1925), Người đã chỉ rõ rằng, tự bản thân chủ nghĩa thực dân đã là một hành động bạo lực, vì vậy cách mạng Việt Nam chỉ có thể giành thắng lợi bằng con đường cách mạng bạo lực để chống lại bạo lực phản cách mạng của thực dân xâm lược Pháp.

Có đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường oanh liệt và thắng lợi vẻ vang: 15 năm sau khi Đảng ra đời, Cách mạng Tháng tám (năm 1945) đã nổ ra và giành thắng lợi, lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp gần một trăm năm, ách thống trị của chế độ phong kiến gần một nghìn năm, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975), nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành thắng lợi trọn vẹn giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hơn 30 năm qua, đặc biệt sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động cách mạng, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước chồng chất khó khăn, những thành tựu đạt được của sự nghiệp đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cộng sản cao đẹp, sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam suốt thế kỷ XX cho đến ngày nay và cả mai sau. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nêu tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị… Người là hiện thân của những phẩm chất cao quý nhất của con người Việt Nam: Yêu nước, thương dân, thông minh, cần cù, sáng tạo, anh hùng, vì nghĩa lớn… Người đã hiến dâng cho tất cả chỉ quên mình. Khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”. Vậy mà, để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, kẻ địch đã không từ bỏ một thủ đoạn tuyên truyền phản động nào. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhằm phủ nhận cơ sở lý luận của Đảng; rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc không chịu ảnh hưởng gì của chủ nghĩa Mác – Lê-nin có tính quốc tế. Đặc biệt, kẻ thù mở chiến dịch phản tuyên truyền vu khống để “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh” bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất, như dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người; phát tán nhiều tài liệu tuyên truyền phản động, bằng nhiều phương tiện khác nhau như: sách, báo, đài truyền thanh, truyền hình, Internet, rỉ tai truyền miệng, tranh ảnh… làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin, hoài nghi về Lãnh tụ kính yêu của mình, nhân dân phân tâm, mất niềm tin vào Đảng do Người thành lập. Chúng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trắng trợn bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước ta.

Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới toàn diện gắn xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do vậy, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong cả nước và trong quân đội. Trước hết, cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử truyền thống yêu nước và cách mạng, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao niềm tin vững chắc của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; nắm vững âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chủ động phòng ngừa không để cho nó phát sinh, phát triển gây tác động xấu trong xã hội, quân đội. Thứ hai, trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân khả năng “tự bảo vệ” chống sự xâm nhập phá hoại của các tư tưởng xấu độc làm cho nội bộ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về lập trường, quan điểm tư tưởng theo hướng tư bản chủ nghĩa. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây dựng thế trận phòng, chống các hoạt động phá hoại của địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, hình thành mạng lưới tiến công các tư tưởng thù địch đang lan truyền trong xã hội; bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng con người mới, nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo ra những tiền đề thuận lợi cho xây dựng con người mới; kết hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống để quần chúng học tập, làm theo, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các quan điểm, tư tưởng, đạo đức, lối sống tư sản, phản giá trị văn hóa và phát sinh các tiêu cực nội bộ.

Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ PHẠM VĂN NHUẬN
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng
qdnd.vn

This entry was posted on Tháng Mười Hai 30, 2012, in Chính luận.

Với danh dự và ý chí kiên quyết, Cụ Hồ đã bảo vệ quyền thiêng liêng của các dân tộc được sống trong độc lập tự do

Con người sống phải có mục tiêu, có lý tưởng và thời nào cũng vậy, những con người chân chính bao giờ cũng có một lý tưởng sống. Lý tưởng cao đẹp ấy, có lẽ nằm trong 4 chữ: “Vì nước vì dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là con người suốt đời vì nước vì dân.

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được nghe những người bạn của bố mình như Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý… nói về nỗi nhục mất nước. Tuổi trẻ của Nguyễn Tất Thành đã từng biết đến sự kiện Phan Đình Phùng chống Pháp, rồi mất ở trên núi khi mới 49 tuổi và Vua Thành Thái vì yêu nước đã bị Pháp đưa vào Ô Cấp, Vũng Tàu để mấy năm sau đưa đi đày ở nước ngoài.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc người cha rất yêu quý của Nguyễn Tất Thành, khi đỗ Phó bảng, vua cho vinh quy về làng, đã nhất định không chịu nằm lên cái võng mà dân làng nô nức kéo nhau ra đón. Cụ chắp tay nói: Tôi đã làm được việc gì có ích cho dân làng đâu, mà dám nằm lên cái võng này! Rồi sau đó cùng bà con đi bộ về làng. Khi nhân dân làm cho ngôi nhà để ở, cụ Phó bảng đã viết lên xà nhà dòng chữ “Vật dĩ quan gia, vi ngô phong dạng” nghĩa là đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình!

Quê hương, gia đình, đất nước… đã giúp Nguyễn Tất Thành nảy nở tấm lòng yêu nước thương dân và sớm nhận ra con đường cứu nước.

Năm 1923, khi ở Pháp, một hôm được Anbe Xarô, Bộ trưởng Thuộc địa mời đến. Mời đến để doạ nạt, nhưng khi thấy không thể doạ nạt được, hắn đã khéo léo phỉnh phờ: “Tôi rất thích những người như anh. Cần gì anh cứ nói với tôi…”. Và Nguyễn Ái Quốc đã nói: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”.

tranh son dau
Bác Hồ về nước – Tranh sơn dầu của Trịnh Phòng.

Có lẽ vì thế, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, sau tên nước Bác Hồ đã ghi hai chữ Dân chủ: Việt Nam Dân chủ cộng hoà, tiếp theo đó là những tiêu chí cao cả: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Suốt cuộc đời của Bác, những chữ nhân dân, tổ quốc, độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc luôn luôn xuất hiện trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Những ngôn ngữ ấy xuất hiện trong Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa, trong Tuyên ngôn Độc lập… Nhưng cảm động hơn, khiến ta phải suy ngẫm sâu sắc hơn, đó là câu nói này của Bác:

“Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Nhưng nếu nước Độc lập, mà dân không được hưởng hạnh phúc – tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Câu nói ấy Bác viết trong: “Thư gửi Uỷ ban nhân dân các Kỳ, Tỉnh, Huyện và Làng” ngay từ những ngày 17 tháng 10 năm 1945.

Ngày 16 tháng 7 năm 1947, trả lời một nhà báo nước ngoài, Bác nói:

“Cảm ơn ngài. Tôi vẫn mạnh khoẻ, mặc dầu tin Pháp mấy lần đồn rằng tôi đã chết rồi.

Ngài đã hỏi, tôi xin dẹp sự khiêm tốn lại một bên mà đáp một cách thực thà. Tôi không nhà cửa, không vợ, không con, nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Phụ lão Việt Nam là thân thích của tôi. Phụ nữ Việt Nam là chị em của tôi. Tôi chỉ có một điều ham muốn là làm cho Tổ quốc tôi được độc lập, thống nhất, dân chủ.

Bao giờ đạt được mục đích đó, tôi sẽ trở về làm một người công dân, du sơn ngoạn thuỷ, đọc sách làm vườn”.

Nghiên cứu về cuộc đời của Bác, Staley Karnow, giảng viên lịch sử Trường Đại học Harvard Mỹ đã viết: “Trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chủ tịch chỉ ám ảnh một mục đích duy nhất, đó là nền độc lập cho đất nước”.

Ông Lê Hữu Lập, một trong những người đã có 12 năm giúp việc Bác Hồ từ 1958 đến 1969. Ông là người được vinh dự đứng tên trong sổ tiết kiệm của Bác gửi ở quầy tiết kiệm phố Hàng Gai, Hà Nội. Tiền tiết kiệm của Bác được dành dụm từ tiền lương hàng tháng còn lại ít ỏi, sau khi đã trừ mọi chi tiêu sinh hoạt, và nhiều hơn là tiền nhuận bút mà các báo trong và ngoài nước gửi cho Bác.

Dịp đi dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô, là đại biểu mời, Bác được Đảng bạn tặng một số tiền. Nhưng khi về, Bác không nhập số tiền này vào sổ tiết kiệm của mình, mà nhập vào quỹ Đảng. Bác coi số tiền đó là của chung, nên không dùng riêng cho mình.

ben cang sg
Bến cảng Sài Gòn ngày nay. Ảnh: Internet

Tiến sĩ A.Sacơrabôrôty, người Ấn Độ viết:

“Bác Hồ mặc bộ quần áo giản dị, nói giản dị, cách cư xử và tính nết giản dị, viết bằng thứ ngôn ngữ giản dị, xuất hiện một cách giản dị, với vẻ mặt tươi cười làm toả ra sự trong sáng của một tâm hồn giản dị…”.

Phải dùng đến 6 chữ giản dị để nói về Bác, trong một câu ngắn gọn, mà vẫn thấy như chưa đầy đủ.

Có thể nói, suốt đời Bác là sự nêu gương, nêu gương để xây dựng Đảng, xây dựng nước. Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một người học trò xuất sắc, một người cộng sự gần gũi lâu năm bên cạnh Bác đã viết: “Đời sống của Hồ Chủ tịch là một đời sống khắc khổ, cần lao và tranh đấu. Người lãnh tụ của một dân tộc mất nước không thể có một đời sống khác…”.

Những ngày sau Cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ làm việc suốt ngày đêm, nhưng vẫn ăn chung với những người giúp việc. Một hôm Bác bận họp, anh em phải để phần cơm cho Bác. Bác về, đang ăn thì lại có người báo Cố vấn Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại) muốn được gặp Bác. Bác đã đứng dậy, nhưng sau lại bảo chú cứ mời ông Cố vấn xuống đây cũng được. Ông Vĩnh Thuỵ xuống, thấy Bác đang ngồi trước cặp lồng cơm, một đĩa rau muống luộc, một bát nước mắm và quả trứng luộc… Ông Cố vấn cảm động nói:

– Thưa cụ, từ mai xin cụ cho phép tôi được cho người mang cơm đến hầu cụ.

Bác Hồ cảm ơn, rồi nói: Thôi, cứ để tôi ăn cơm với anh em cũng được. Tôi đã quen rồi.

Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam đều nói, Việt Nam và Hồ Chí Minh là hai cái tên không thể tách rời nhau: Tên của một đất nước anh hùng và tên của người con vĩ đại nhất của đất nước đó. Người tượng trưng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chính tấm gương đó của Việt Nam, của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa vùng lên giành lại quyền sống, độc lập, tự do.

Khi tuổi đã cao, đã nghỉ những công việc của Đảng và Nhà nước, nhiều người nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng là ông nên viết một cuốn hồi ký về cuộc đời mình. Nhưng ông nói, tôi muốn dành những ngày còn lại, để nếu có thể viết được gì, thì đó là viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tác phẩm nổi tiếng “Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp” những trang về Cách mạng Tháng Tám, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết:

“Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 và cả năm 1946, Cách mạng Việt Nam đã trải qua một thời kỳ đầy sóng gió. Vận mệnh của Tổ quốc mong manh như “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong những năm tháng gian lao chồng chất đó, Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng dũng cảm, trí thông minh và tài năng sáng tạo, rất nhạy bén với tình thế, ứng phó rất kịp thời, vận dụng nhiều biện pháp khôn khéo để phân hoá kẻ thù. Lúc thì nhân nhượng với quân đội Quốc dân đảng Trung Hoa để tập trung sức đối phó với thực dân Pháp. Lúc thì tạm hoà với Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng về nước và quét sạch bọn lâu la tay sai của Tưởng.

Dưới tay lái của Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm thất bại mọi mưu đồ độc ác của giặc ngoài thù trong, giữ vững chính quyền cách mạng, tranh thủ thời gian chuẩn bị cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng đó, một ý nghĩ luôn luôn đến với tôi: Nếu bấy giờ không có Hồ Chí Minh thì khó lường hết cái gì có thể xảy ra”.

Được nhân dân yêu kính, được thế giới tôn vinh, nhưng có lần Bác Hồ đã nói: “Nếu không có nhân dân thì cũng không có Hồ Chí Minh”. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và cách mạng gắn liền với quần chúng, được nhân dân ủng hộ, được nhân dân đoàn kết, hy sinh, chiến đấu và đã làm nên thời đại Hồ Chí Minh.

Là người sáng lập và xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người luôn luôn nhắc nhở Đảng và các cấp chính quyền nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân. Và Bác thường nhắc đến 4 chữ có: “Làm cho Dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, có học hành”.

Đến dự Hội nghị chỉnh huấn cán bộ trung cao cấp ngày 26 tháng 1 năm 1965, Bác nói:“Có Đảng lãnh đạo, dân tộc ta đã trở thành một dân tộc anh hùng, được bè bạn khắp năm châu yêu mến và kính trọng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu hy sinh và trí thông minh sáng tạo của hàng triệu nhân dân. Mỗi chúng ta phải biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, phải biết quên mình vì nghĩa lớn”. Bác còn nhấn mạnh muốn đánh thắng kẻ thù bên ngoài thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta, đó là chủ nghĩa cá nhân.

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ từ biệt chúng ta! 22.000 bức điện chia buồn trên toàn thế giới đã gửi đến Việt Nam. Báo Tin Tức, Cộng hoà Ả Rập thống nhất viết: “Sau 79 năm đấu tranh lâu dài và liên tục, trái tim vĩ đại, trái tim Cụ Hồ Chí Minh đã ngừng đập. Nếu ta nói rằng lịch sử loài người trước đây chưa từng biết đến một kiểu mẫu chiến sĩ nào như thế, thì chỉ riêng cuộc đời của Cụ cũng đã để xác nhận chân lý đó. Còn khi ta nói Cụ Hồ đã qua đời, thọ 79 tuổi, chính là ta muốn nói rằng suốt cả cuộc đời lâu dài đó, ngay từ khi còn trẻ cho đến những giờ phút cuối cùng, Cụ đã nắm chắc vũ khí trong tay, bảo vệ với danh dự và ý chí kiên quyết, quyền thiêng liêng của dân tộc mình cũng như các dân tộc khác trên thế giới, được sống trong độc lập, tự do”.

Còn ông Xanh-tơ-ni, Trưởng đoàn Phái đoàn nước Cộng hoà Pháp sang Hà Nội dự Lễ tang Bác Hồ đã viết: “Chúng tôi đi ngang qua trước quan tài bằng kính, ở đó thi hài mảnh khảnh của người chiến sĩ già đang yên nghỉ. Chúng tôi đã đưa thêm vào cả một biển hoa tràn ngập phòng lớn của Hội trường Ba Đình một vòng hoa đồ sộ, để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của nước Pháp đối với Người!”./.

Bùi Công Bính
Theo baonamdinh.net
Kim Yến (st)

bqllang.gov.vn

Bản lĩnh trong chống tiêu cực, tham nhũng

Thiếu Tướng Phạm Văn Thạch
Sự liên kết giữa các ngành, các cấp để bảo vệ cho những người chống tiêu cực, tham nhũng là rất quan trọng. Có thể nói đó là chỗ dựa vững chắc. Tôi nghĩ rằng tạo nên được bản lĩnh một cách vững chắc thì công tác đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng nhất định sẽ có chuyển biến mạnh.

Trong các phiên họp của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra vấn đề tiếp tục đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng được công luận quan tâm nhiều, bởi không chỉ tiêu cực tham nhũng ở nước ta được coi là đến mức báo động đỏ mà chính là hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa còn thấp, còn xa so với kỳ vọng của người dân. Thấp ở đây thể hiện ở cả hai khâu: Phát hiện và xử lý. Vì sao lại có tình trạng này?

Ngay trong các phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội đã nói đây là công tác rất phức tạp vì đụng đến những cán bộ phần lớn còn đương chức, họ tìm nhiều cách che chắn. Một số thì cho rằng đội ngũ cán bộ làm công tác này vừa yếu vừa thiếu, điều kiện cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cơ chế chính sách có chỗ chưa phù hợp… Không ai nói những lí do ấy là không đúng nhưng dẫu sao đó cũng là “bài ca muôn thuở”.

Thực tế tiêu cực tham nhũng tuy nói là tinh vi nhưng nhìn bề ngoài thì rất dễ nhận ra. Kinh tế gia đình giàu lên một cách trông thấy, nhà nọ xe kia, con cháu đi du học nước ngoài… chỉ ít lâu sau khi người nhà được ngồi vào cái ghế mà nhiều người cần nhờ vả. Mặt khác đội ngũ cán bộ làm công tác này đâu phải đến nỗi quá mỏng, điều kiện làm việc đâu đến nỗi quá thiếu. Ở đây có một vấn đề mà chưa có nhiều người đề cập đến, chưa dám nhìn thẳng, đó là chúng ta đang thiếu đi một bản lĩnh cần thiết cho công tác này, mặc dầu trong nhiều nghị quyết của Trung ương đã kiên quyết tuyên chiến với loại “giặc nội xâm” này.

Trước đây trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, bản lĩnh chiến đấu, bản lĩnh của anh bộ đội Cụ Hồ luôn là một điều được giáo dục tuyên truyền mạnh mẽ từ đó trở thành niềm vinh dự và tự hào. Trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay điều này là rất cần thiết. Chúng ta phải tiếp tục làm tốt việc giáo dục này nhất định quần chúng sẽ đồng tình ủng hộ. Lãnh đạo các cấp phải là người đi đầu trong việc đề cao bản lĩnh để tạo nên sức mạnh từ quần chúng. Nhìn chung chúng ta chưa thường xuyên làm tốt việc này, thậm chí có nơi chưa làm đã ngại khó, muốn được yên thân. Những biểu hiện tư tưởng đó chính là nguyên nhân triệt tiêu bản lĩnh tốt đẹp trong mỗi cá nhân.

Cần nêu cao học tập bản lĩnh của người xưa về chống tham nhũng, tiêu cực, đó là những bản lĩnh tiêu biểu quyết chiến đấu hy sinh đến cùng vì công lý cao đẹp. Bản lĩnh phải trở thành sức mạnh và ý chí của nhân dân. Muốn vậy phải khơi dậy và nuôi dưỡng được ý thức và nhiệt tình của đông đảo và phải tạo ra được hàng rào vững chắc bảo vệ cho những bản lĩnh đó. Cũng có người cho rằng hiện nay không ít người có bản lĩnh chống tham nhũng, nhưng tường rào bảo vệ để đi đến cùng của cuộc chiến trong mỗi vụ việc cụ thể thì còn yếu. Có nơi người tích cực đấu tranh bị phản công trở lại thì sự bảo vệ đó chưa tương xứng, thậm chí có trường hợp lâm vào cảnh “lên bờ xuống ruộng”.

Để cho những hiện tượng đó xảy ra là trách nhiệm của chúng ta, phải thấy thực sự đau lòng. Sự liên kết giữa các ngành, các cấp để bảo vệ cho những người chống tiêu cực, tham nhũng là rất quan trọng. Có thể nói đó là chỗ dựa vững chắc. Tôi nghĩ rằng tạo nên được bản lĩnh một cách vững chắc thì công tác đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng nhất định sẽ có chuyển biến mạnh. Vừa qua theo tinh thần NQTƯ4 (khóa XI) thì nơi nào để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thì thủ trưởng nơi đó phải chịu trách nhiệm. Để không rơi vào tình trạng “phải chịu trách nhiệm” ấy thiết nghĩ lãnh đạo các cấp cần coi việc xây dựng bản lĩnh chống tiêu cực tham nhũng là yếu tố đóng phần quyết định

P.V.T.
cand.com.vn

This entry was posted on Tháng Mười Hai 10, 2012, in Chính luận.

Cảnh giác, chủ động phòng, chống tự diễn biến

TS Hoàng Tương
Để ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Từng người phải có ý thức danh dự, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, tránh vì tư tưởng thiển cận, thiếu tầm nhìn xa, trông rộng mà làm ảnh hưởng đến năng lực và sức chiến đấu của cơ quan, đơn vị.

Tự diễn biến là sản phẩm và là biểu hiện cụ thể của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chúng xác định nội bộ là trọng điểm có tính quyết định trong việc xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Ý đồ của chúng là tấn công vào nội bộ để phá hoại, lũng đoạn, tác động chuyển hóa từ bên trong trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, Công an, Quân đội; gia tăng các hoạt động tình báo gián điệp, đẩy mạnh các hoạt động phá hoại ngầm. Vậy làm gì để ngăn ngừa tự diễn biến(?).

Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Để đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược này, chúng sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp và thủ doạn hoạt động, tập trung trước hết vào lĩnh vực tư tưởng và lý luận. Tự diễn biến (TDB) có thể tồn tại trong mỗi tổ chức, thậm chí trong mỗi con người, bởi vậy TDB vô cùng nguy hiểm và khó lường.

Trên thực tế những biểu hiện của TDB bộc lộ ở nhiều góc độ khác nhau. Chẳng hạn như trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta. Một số khác có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận, phê phán lịch sử một cách thiếu khách quan, toàn diện, đòi đa nguyên, đa đảng theo kiểu dân chủ phương Tây, cổ xúy cho những mô hình xa rời thực tiễn Việt Nam. Trong giới trí thức cũng xuất hiện một số người khi phân tích, đánh giá, đưa ra giải pháp về các vấn đề xã hội thường rơi vào tình trạng phiến diện, thiếu cái nhìn đa chiều và tính biện chứng, lập blog cá nhân, đăng tải các thông tin không được kiểm chứng, kèm theo các bình luận có tính xuyên tạc sự thật. Có thể nói, đối tượng mà các thế lực thù địch sử dụng để thực hiện mục tiêu TDB trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận là đông đảo.

Ở đâu có những phần tử bất mãn, cơ hội và cả những cán bộ, đảng viên và người dân chưa hiểu biết thấu đáo, thì ở đó xuất hiện những nhân tố để kẻ địch lợi dụng. Tất nhiên, những biểu hiện TDB trên không diễn ra một cách độc lập, khép kín mà xuyên thấm vào nhau rất tinh vi, phức tạp, có thể biến thành một thế lực có sức công phá ghê gớm và khôn lường nếu chúng ta đấu tranh ngăn chặn không hiệu quả. Hơn hai mươi năm trước đây khi lá cờ đỏ búa liềm trên điện Kremli bị kéo xuống, đã có không ít lời tiên đoán về ngày “đắm thuyền” không thể tránh khỏi ở Việt Nam. Và vài năm gần đây khi cơn địa chấn chính trị-xã hội đang tàn phá tại Bắc Phi-Trung Đông, các thế lực thù địch, phản động coi đó là “thời điểm vàng” để thực hiện “chiến dịch chuyển cách mạng màu về Việt Nam”. Tuy nhiên, mưu đồ đó đã và đang thất bại. Lực lượng Công an đã tổ chức đấu tranh thắng lợi hàng trăm vụ án gián điệp, phản động; đẩy lùi và vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động tình báo, gián điệp, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức phản động, phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam của các thế lực thù địch; đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các chiến dịch chống phá nước ta của các tổ chức phản động lưu vong; đập tan hàng chục chiến dịch chiến tranh tâm lý, tuyên truyền kích động chống chế độ. Những chiến công đó của lực lượng CAND không chỉ góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn dịnh chính trị đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững mà còn là câu trả lời đanh thép nhất cho những lời tiên đoán xằng bậy, những mưu toan của các thế lực thù địch đưa TDB sâu vào nội bộ.

Để ngăn chặn những biểu hiện TDB, trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Từng người phải có ý thức danh dự, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, tránh vì tư tưởng thiển cận, thiếu tầm nhìn xa, trông rộng mà làm ảnh hưởng đến năng lực và sức chiến đấu của cơ quan, đơn vị. Một tập thể và mọi thành viên gắn bó tin tưởng lẫn nhau, tự ý thức cao về sự tồn tại và phát triển của chính mình, của đất nước, Tổ quốc mình thì những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị sẽ không có đất để tồn tại. Mặt khác, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nêu gương bằng hành động thực tế, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện và giải quyết thấu đáo mọi vướng mắc, lệch lạc về tư tưởng chính trị, nhờ đó mà khắc phục được căn bệnh tư tưởng-nguyên nhân tiềm ẩn của TDB, không để nó mặc sức lây lan. Làm được như vậy chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được nhiều tập thể vững mạnh, vì thế mà đẩy lùi được nguy cơ TDB.

Giữ vững ổn định và phát triển bên trong là điều kiện tiên quyết đánh bại âm mưu và thủ đoạn TDB của các thế lực thù địch. Và do đó, cảnh giác, chủ động phòng, chống TDB không một phút lơ là, sao nhãng là trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng ta, đảm bảo cho đất nước phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng XHCN

H.T.
cand.com.vn

This entry was posted on Tháng Mười Hai 2, 2012, in Chính luận.