Cảnh giác, chủ động phòng, chống tự diễn biến

TS Hoàng Tương
Để ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Từng người phải có ý thức danh dự, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, tránh vì tư tưởng thiển cận, thiếu tầm nhìn xa, trông rộng mà làm ảnh hưởng đến năng lực và sức chiến đấu của cơ quan, đơn vị.

Tự diễn biến là sản phẩm và là biểu hiện cụ thể của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chúng xác định nội bộ là trọng điểm có tính quyết định trong việc xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Ý đồ của chúng là tấn công vào nội bộ để phá hoại, lũng đoạn, tác động chuyển hóa từ bên trong trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, Công an, Quân đội; gia tăng các hoạt động tình báo gián điệp, đẩy mạnh các hoạt động phá hoại ngầm. Vậy làm gì để ngăn ngừa tự diễn biến(?).

Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Để đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược này, chúng sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp và thủ doạn hoạt động, tập trung trước hết vào lĩnh vực tư tưởng và lý luận. Tự diễn biến (TDB) có thể tồn tại trong mỗi tổ chức, thậm chí trong mỗi con người, bởi vậy TDB vô cùng nguy hiểm và khó lường.

Trên thực tế những biểu hiện của TDB bộc lộ ở nhiều góc độ khác nhau. Chẳng hạn như trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta. Một số khác có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận, phê phán lịch sử một cách thiếu khách quan, toàn diện, đòi đa nguyên, đa đảng theo kiểu dân chủ phương Tây, cổ xúy cho những mô hình xa rời thực tiễn Việt Nam. Trong giới trí thức cũng xuất hiện một số người khi phân tích, đánh giá, đưa ra giải pháp về các vấn đề xã hội thường rơi vào tình trạng phiến diện, thiếu cái nhìn đa chiều và tính biện chứng, lập blog cá nhân, đăng tải các thông tin không được kiểm chứng, kèm theo các bình luận có tính xuyên tạc sự thật. Có thể nói, đối tượng mà các thế lực thù địch sử dụng để thực hiện mục tiêu TDB trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận là đông đảo.

Ở đâu có những phần tử bất mãn, cơ hội và cả những cán bộ, đảng viên và người dân chưa hiểu biết thấu đáo, thì ở đó xuất hiện những nhân tố để kẻ địch lợi dụng. Tất nhiên, những biểu hiện TDB trên không diễn ra một cách độc lập, khép kín mà xuyên thấm vào nhau rất tinh vi, phức tạp, có thể biến thành một thế lực có sức công phá ghê gớm và khôn lường nếu chúng ta đấu tranh ngăn chặn không hiệu quả. Hơn hai mươi năm trước đây khi lá cờ đỏ búa liềm trên điện Kremli bị kéo xuống, đã có không ít lời tiên đoán về ngày “đắm thuyền” không thể tránh khỏi ở Việt Nam. Và vài năm gần đây khi cơn địa chấn chính trị-xã hội đang tàn phá tại Bắc Phi-Trung Đông, các thế lực thù địch, phản động coi đó là “thời điểm vàng” để thực hiện “chiến dịch chuyển cách mạng màu về Việt Nam”. Tuy nhiên, mưu đồ đó đã và đang thất bại. Lực lượng Công an đã tổ chức đấu tranh thắng lợi hàng trăm vụ án gián điệp, phản động; đẩy lùi và vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động tình báo, gián điệp, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức phản động, phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam của các thế lực thù địch; đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các chiến dịch chống phá nước ta của các tổ chức phản động lưu vong; đập tan hàng chục chiến dịch chiến tranh tâm lý, tuyên truyền kích động chống chế độ. Những chiến công đó của lực lượng CAND không chỉ góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn dịnh chính trị đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững mà còn là câu trả lời đanh thép nhất cho những lời tiên đoán xằng bậy, những mưu toan của các thế lực thù địch đưa TDB sâu vào nội bộ.

Để ngăn chặn những biểu hiện TDB, trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Từng người phải có ý thức danh dự, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, tránh vì tư tưởng thiển cận, thiếu tầm nhìn xa, trông rộng mà làm ảnh hưởng đến năng lực và sức chiến đấu của cơ quan, đơn vị. Một tập thể và mọi thành viên gắn bó tin tưởng lẫn nhau, tự ý thức cao về sự tồn tại và phát triển của chính mình, của đất nước, Tổ quốc mình thì những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị sẽ không có đất để tồn tại. Mặt khác, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nêu gương bằng hành động thực tế, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện và giải quyết thấu đáo mọi vướng mắc, lệch lạc về tư tưởng chính trị, nhờ đó mà khắc phục được căn bệnh tư tưởng-nguyên nhân tiềm ẩn của TDB, không để nó mặc sức lây lan. Làm được như vậy chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được nhiều tập thể vững mạnh, vì thế mà đẩy lùi được nguy cơ TDB.

Giữ vững ổn định và phát triển bên trong là điều kiện tiên quyết đánh bại âm mưu và thủ đoạn TDB của các thế lực thù địch. Và do đó, cảnh giác, chủ động phòng, chống TDB không một phút lơ là, sao nhãng là trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng ta, đảm bảo cho đất nước phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng XHCN

H.T.
cand.com.vn

Advertisement