Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1967 – Tháng 1)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 1, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư chúc mừng năm mới đến đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trong thư, Người biểu dương những thành tích của toàn dân ở cả hai miền và khẳng định: “Những thắng lợi của chúng ta là do nhân dân ta tự lực cánh sinh là chính nhưng cũng không tách rời sự giúp đỡ chí tình của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ nhiệt liệt của các nước bầu bạn và của nhân dân tiến bộ khắp thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ”. Người thay mặt nhân dân ta gửi lời chúc năm mới đến anh em và bầu bạn khắp năm châu.

“Đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta quyết đánh quyết thắng, càng đánh càng thắng”, Người có Bài thơ chúc năm mới như sau:

Xuân về xin có một bài ca,

Gửi chúc đồng bào cả nước ta:

Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi

Tin mừng thắng trận nở như hoa!

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình1) và nói chuyện với cán bộ và đại diện các hợp tác xã tiên tiến của tỉnh Thái Bình. Sau khi biểu dương thành tích sản xuất của Thái Bình, tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt 5 tấn thóc/1ha, khen ngợi Hợp tác xã Tân Phong của huyện Vũ Thư sản xuất giỏi và hỏi thăm xã Đông Lâm, Hợp tác xã Nam Cường nơi Người về thăm năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã là chiến sĩ sản xuất” và căn dặn tỉnh phải kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và chăn nuôi, trồng cây, phải tổ chức phân phối lao động cho tốt, chăm sóc trâu bò, cải tiến công cụ và bảo vệ sức khỏe của phụ nữ. Người nói: “Một điều nữa Bác cần nói là: Phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau… Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thìxã hội chưa được giải phóng cả”. Người phê phán hiện tượng chồng đánh chửi vợ và khẳng định: “Như thế là phạm pháp, là cực kỳ dã man”.

Người nêu lên những việc cần làm để thúc đẩy phong trào hợp tác xã như: đoàn kết giữa xã viên với nhau, giữa quản trị và xã viên; thực hành dân chủ, mọi việc phải bàn với xã viên, cán bộ không được quan liêu mệnh lệnh; tài chính phải công khai, chống tham ô lãng phí….

Về vấn đề xây dựng Đảng ở địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: phải tăng cường đoàn kết trong Đảng, phải chú ý công tác phát triển Đảng, không được hẹp hòi với thanh niên, phụ nữ và nhấn mạnh phải làm tốt phòng không nhân dân và bảo vệ tài sản của Nhà nước. Người mong Thái Bình “trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội.

19 giờ, tại Hội trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ bế mạc Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước. Nói chuyện với Đại hội, Người nhiệt liệt biểu dương các anh hùng và chiến sĩ thi đua trên mặt trận chiến đấu và sản xuất. Từ trên diễn đàn, Người mang hai bó hoa đi xuống hội trường tặng bà Nguyễn Thị Suốt2) và bà Đào Thị Phấn3) rồi ân cần hỏi thăm và lắng nghe hai bà kể về thành tích của mình và tình hình của địa phương. Người khen ngợi thành tích của các bà mẹ đã góp phần tích cực trong thắng lợi chung của sự nghiệp chống Mỹ.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Lệnh số 117- LCT, tặng danh hiệu Anh hùng cho Khu Vĩnh Linh và 44 đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân và các ngành công, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện và truyền thanh, y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu chống Mỹ, cứu nước.

– Lệnh số 118- LCT, tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 43 cán bộ và chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân và công an nhân dân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước.

– Lệnh số 119-LCT, tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho 68 cán bộ, công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu chống Mỹ, cứu nước.

–   Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.191-197.

–   Báo Nhân dân, số 4651, ngày 1-1-1967.

–   Báo Nhân dân, số 4656, ngày 6-1-1967.

–   Báo Nhân dân, số 4663, ngày 13-1-1967.

–   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 1, ngày 2

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện với đại biểu của các đơn vị anh hùng và các anh hùng vừa được tuyên dương. Người hỏi thăm riêng từng đại biểu và căn dặn: “Các cô, các chú được tuyên dương là anh hùng, phải nhận rõ rằng vinh dự đó là vinh dự chung của tập thể, chứ không chỉ là của riêng từng người. Nếu không có Đảng, không có nhân dân, không có tập thể thì mọi người không trở thành anh hùng được. Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng. Sự nghiệp anh hùng của nhân dân ta gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới.

Vì vậy, các anh hùng và các đơn vị anh hùng phải luôn luôn khiêm tốn, không được kiêu ngạo. Phải luôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, cố gắng học hỏi, không ngừng sản xuất, công tác và chiến đấu để tiến bộ mãi, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, làm tròn mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước”.

Người cầm nhịp cho mọi người hát bài Kết đoàn và bài Giải phóng miền Nam. Sau đó, Người tặng mỗi người một thiếp chúc mừng năm mới và chụp ảnh chung với các anh hùng và đại biểu của các đơn vị anh hùng.

15 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Phụ nữ Mỹ đang ở thăm Việt Nam.

16 giờ 30, tại Nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm chị Trần Thị Lý.

–   Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.198-199.

–   Báo Nhân dân, số 4660, ngày 10-1-1967.

–   Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 3

Tại Nhà sàn ở Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các bác sĩ Trung Quốc đến thăm và kiểm tra sức khỏe cho Người.

16 giờ, tại nhà khách Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp Đoàn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua tỉnh Quảng Bình nhân dịp Đoàn ra dự Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.

17 giờ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nghe cán bộ đơn vị bộ đội không quân đến báo cáo tình hình.

18 giờ 30, Người tiếp và làm việc với đồng chí Văn Trang4), một đồng chí bác sĩ Trung Quốc và bác sĩ Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

Lệnh số 01- LCT, thưởng ba Huân chương Chiến công hạng Nhì và 39 Huân chương Chiến công hạng Ba cho 42 đơn vị thuộc ngành công an đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ trị an.

Lệnh số 02- LCT, thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho cán bộ và nhân dân thôn Trà Dương, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã anh dũng cứu tài sản của Nhà nước trong trận chiến đấu ngày 14-10-1966.

Lệnh số 03- LCT, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Hoàng Văn Phú, thuyền trưởng thuyền máy Nhất Thanh, thuộc Hợp tác xã thuyền buồm Tháng Tám, Ty Giao thông vận tải Quảng Ninh đã có thành tích về công tác vận tải trong năm 1965 và đã hy sinh trong chiến đấu.

Lệnh số 04-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bạch Hiển Canh, Tổ trưởng chuyên gia Trung Quốc đã có công trong việc giúp Chính phủ ta trong việc thăm dò Mỏ than Uông Bí.

Lệnh số 05-LCT, thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Ba cho bác sĩ Nguyễn Luân và y sĩ Dương Thị Hồng Cẩm thuộc ngành y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lệnh số 06-LCT, thưởng 29 Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 29 cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân đã có nhiều thành tích trong thời kỳ kháng chiến; truy tặng một Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 34 Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 35 cán bộ và nhân dân có nhiều thành tích đã hy sinh trong kháng chiến.

Lệnh số 07-LCT, thưởng một Huân chương Lao động hạng Nhất, năm Huân chương Lao động hạng Nhì và bảy Huân chương Lao động hạng Ba cho tám trường học và năm tổ giáo viên đã có nhiều thành tích trong năm học 1965-1966.

Lệnh số 08-LCT, thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhì cho:

+ Nhân dân và cán bộ xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc phát triển phong trào mẫu giáo.

+ Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều thành tích xuất sắc về xây dựng và phát triển trường phổ thông, các lớp bổ túc văn hóa và các lớp mẫu giáo, vỡ lòng.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 1, ngày 4

8 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp sáu “cháu ngoan Bác Hồ” về dự Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.

16 giờ 30, Người tiếp và nghe Thiếu tướng Phùng Thế Tài và một số cán bộ thuộc Binh chủng Không quân đến báo cáo tình hình.

Cùng ngày, tại nhà khách Phủ Chủ tịch, Người đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan đến chào từ biệt trước khi về nước nhận nhiệm vụ mới.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4661, ngày 11-1-1967.

Tháng 1, ngày 5

7 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các bác sĩ Trung Quốc và bác sĩ Việt Nam đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

16 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Vũ Tuân tại Nhà sàn.

17 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng, sau cùng ăn cơm tối.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 6

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các bác sĩ Trung Quốc vào thăm và kiểm tra sức khoẻ cho Người.

8 giờ, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và đồng chí Xuân Thủy.

10 giờ, Người tiếp và làm việc với đồng chí Lê Quang Đạo.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 7

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

7 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Xuân Thủy.

18 giờ kém 15, Người đến làm việc tại số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội.

19 giờ, Người xem đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn tại nhà khách Phủ Chủ tịch.

 Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Mặt trận Mã Lai.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 8

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam, Trung Quốc vào kiểm tra sức khoẻ cho Người.

9 giờ, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.

16 giờ 30, tại nhà khách Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn mục sư Tây Đức nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam và đến chào Người.

– Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 9

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người5).

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

Lệnh số 09-LCT, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 11 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu.

Lệnh số 10-LCT, thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Nhất cho hai cán bộ đã lập được nhiều chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Lệnh 11-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho chuyên gia Trung Quốc Diệu Trí Đức, đã có công giúp Chính phủ ta trong việc hướng dẫn sản xuất và đào tạo cán bộ kỹ thuật tại Nhà máy Nhựa Tiền Phong (Hải Phòng).

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Tháng 1, ngày 10

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

8 giờ, tại Nhà sàn, Người làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi6), Bộ Ngoại giao đến báo cáo công việc.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Lệnh số 12- LCT, thưởng: một Huân chương Lao động hạng Nhất cho phụ nữ khu Vĩnh Linh, năm Huân chương Lao động hạng Nhì cho phụ nữ thành phố Hà Nội, Hải Dương, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, 13 Huân chương Lao động hạng Ba cho phụ nữ các tỉnh: Bắc Thái7), Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Hà, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định và phụ nữ huyện Nam Sách (Hải Dương), phụ nữ xã Vĩnh Nam khu Vĩnh Linh.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

 –  Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

 Tháng 1, ngày 11

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

16 giờ, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.

17giờ 30, Người tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 12

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc vào kiểm tra sức khoẻ cho Người.

8 giờ, Người làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi, Bộ Ngoại giao.

 10 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn đại biểu của Tòa án Quốc tế sang Việt Nam điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ.

14 giờ 30, Người tiếp đồng chí Văn Trang.

15 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Hoàng Tùng.

16 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu.

 17 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các ông: H.S.Axmôrơ, giáo sư, chủ bút tờ Acansát nhật báo, Phó Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu các thể chế dân chủ (CSD); W.C Bách, chủ bút tờ Tin Maiami và Đôn Luýx Quyntanila (người Mêhicô) giáo sư, nhà văn, nhà báo1.

Sau lời thăm hỏi xã giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kể về sức khỏe của mình và nói: “Tôi chưa có thời gian nào để lấy vợ và lập gia đình. Tôi nói với thanh niên Việt Nam rằng họ là con cháu tôi, vì vậy tôi rất bình yên và giản dị. Tôi ngủ rất ngon, ngay cả khi có việc ném bom của các ông”8).

Nói về các vấn đề chính trị sau khi các vị khách nêu các đề nghị của phía Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tố cáo thái độ hai mặt của Mỹ, vừa nói hòa bình vừa tăng cường chiến tranh cả hai miền và khẳng định: “Chúng tôi đã học được bài học. Lịch sử đấu tranh nghìn năm của Việt Nam đã dạy chúng tôi phải là người yêu nước. Nhân dân chúng tôi là người có lý trí biết suy nghĩ, yêu hòa bình. Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, nhưng nền độc lập, tự do của Việt Nam không bao giờ lại bị đưa ra thương lượng một lần nữa.

… Việc Chính phủ Mỹ phải làm là chấm dứt không điều kiện việc ném bom miền Bắc, sau đó có nói chuyện gì mới nói được. Nếu điều kiệnđó được đáp ứng thì sẽ không có trở ngại nào cho cuộc thương lượng đi tới hòa bình.

Chính phủ các ông phải hiểu điều đó. Chúng tôi không đánh nước Mỹ. Chúng tôi không phạm một hành động đối địch nào vào lãnh thổ các ông…. Trong khi những hành động chiến tranh còn tiếp diễn thì các ông đừng mong đợi chúng tôi đến bàn thương lượng. Làm như vậy không phải là thương lượng một giải pháp mà đó là đi xin hòa bình, là đầu hàng. Đó là điều chúng tôi không bao giờ làm…

Khi nào chấm dứt ném bom, cuộc nói chuyện sẽ bắt đầu”…

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ rút quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: … “Chúng tôi cho rằng phải có thời gian cho Mỹ rút sau khi có ngừng bắn”…

Khi phần trao đổi chính trị kết thúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi kính trọng nhân dân Mỹ. Nhân dân Mỹ là những người thông minh, là những người yêu hòa bình và dân chủ. Lính Mỹ hiện nay đang bị đẩy sang đây để giết người và để bị giết. Nhưng nếu họ đến đây giúp đỡ chúng tôi như những nhà kỹ thuật thì chúng tôi rất hoan nghênh họ như những người anh em. Còn bây giờ họ đến đây để giết người và để bị bắn chết. Đó là sự sỉ nhục. Đối với các ông, các ông khó mà tin rằng tôi lấy làm đau lòng không những khi nhân dân Việt Nam bị giết hại mà tôi cũng rất buồn phiền khi lính Mỹ bị giết. Tôi thông cảm nỗi buồn của cha mẹ họ. Vì vậy, chúng tôi nói với nhân dân chúng tôi rằng họ phải sẵn sàng hoan nghênh nhân dân Mỹ không phải khi họ đến như hiện nay với những người lính mang vũ khí- nhưng khi họ đến một lần nữa trong tương lai để giúp đỡ xây dựng lại đất nước chúng tôi…

Các ông hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ rất sung sướng được đón tiếp Tổng thống Mỹ đến đây một cách hòa bình. Chúng tôi chìa bàn tay hữu nghị với bất kỳ quốc gia nào thừa nhận Việt Nam là một nước tự do và độc lập…

Cuối cùng xin nhờ các ông chuyển đến nhân dân Mỹ lời chào của những người bạn Việt Nam”.

19 giờ 30, Chủ tịch đến dự lễ khai mạc Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tổ chức tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.

Nói chuyện với Đại hội, Người tỏ ý rất phấn khởi và tự hào trước sự trưởng thành của thanh niên nước ta, đặc biệt là tinh thần quả cảm, anh dũng của thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, Người cũng nhắc các đại biểu rằng sở dĩ có được sự tiến bộ vượt bậc đó là: “Nhờ có Đảng giáo dục, có Đoàn giúp đỡ, có nhân dân bồi dưỡng cho nên chúng ta mới có anh hùng”.

Cuối cùng, Người nói: “Các cháu nào đã là anh hùng thì phải cố gắng tiến lên nữa, các cháu nào chưa là anh hùng thì cố gắng phấn đấu trở thành anh hùng”.

–   Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Báo Nhân dân, số 4668, ngày 18-1-1967.

– Lưu Văn Lợi – Nguyễn Anh Vũ: Tiếp xúc bí mật Việt Nam- Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari, Viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội 1990, tr.194-205.

–   Băng ghi âm lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 1, ngày 13

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao.

10 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Hoàng Tùng.

14 giờ 30, Người tiếp tục họp Bộ Chính trị.

– Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng đến tướng Nê Uyn, Chủ tịch Hội đồng Cách mạng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ Miến Điện (nay gọi là Mianma), nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 19 của Liên bang Miến Điện (14-1-1967).

– Báo Nhân dân, số 4681, ngày 31-1-1967.

Tháng 1, ngày 14

7 giờ 35, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Vũ Tuân.

19 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Người xem phim cùng một số cán bộ trong cơ quan Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 15

Chủ nhật, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp con của các đồng chí lãnh đạo Trung ương đến thăm Người.

16 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ tại Nhà sàn.

17 giờ 30, làm việc với một đồng chí cán bộ miền Nam, sau cùng ăn cơm.

19 giờ, Người họp với Bộ Chính trị tại Phủ Chủ tịch.

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề: Phải cấy chiêm xong trước tết, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4665, nhắc nhở cán bộcác cấp, các ngành ở địa phương cần tăng cường chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ chiêm xuân đúng kỹ thuật, hết diện tích, kịp thời vụ. Tác giả phê bình một số địa phương có tiến độ gieo cấy chậm hoặc bảo vệ nguồn sức kéo chưa tốt như ở Thái Bình, Lạng Sơn, v.v.. Và mong rằng các địa phương kịp thời rút kinh nghiệm để tiến hành sản xuất vụ chiêm xuân thắng lợi.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4665, ngày 15-1-1967.

Tháng 1, ngày 16

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao đến báo cáo với Người một số việc liên quan đến công tác ngoại giao.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 17

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Văn Trang.

8 giờ, Người tiếp và làm việc với cán bộ Ban Quốc tế Nhân dân.

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn “Những người tình nguyện vì hòa bình” gồm ba linh mục đến thăm Việt Nam9). Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm ơn ba vị từ ngàn dặm xa xôi bỏ công đến thăm đất nước Việt Nam đang bị xâm lược và chịu những hy sinh to lớn, thật vất vả cho những người cao tuổi trong một chuyến đi như vậy. Người nhắc lại rằng Người đã ở Anh, từng làm đầu bếp trong một khách sạn, đã đến khu da đen Harlem ở Niu Oóc, nhưng chưa đến được Canađa và đã là thủy thủ nên qua nhiều cảng trên thế giới.

Sau khi các vị khách kể chuyện đã đi thăm nhiều nơi của Hà Nội bị máy bay Mỹ đánh phá, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

“Tổng thống Giônxơn đã nói rằng ông ta sẽ gặp bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào để nói chuyện hòa bình. Tôi xin mời ông Giônxơn đến Hà Nội như là khách của chúng tôi – ông hãy đến với vợ và con gái, thư ký, bác sĩ và người đầu bếp của mình nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc. Tôi xin bảo đảm rằng Tổng thống an toàn tuyệt đối….”.

Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chụp ảnh chung với ba vị khách. Người tặng mỗi vị một cái batoong. Riêng đối với mục sư Phêinbớc là người kém mắt, Người đã tặng chiếc batoong sơn từng đoạn đen, trắng, một kỷ niệm của người sau chuyến đi thăm nước Cộng hòa Inđônêxia.

Trong ngày, Chủ tịch viết thư gửi Ban biên tập Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), nhờ chuyển lời cảm ơn của nhân dân ta đến các bạn thanh niên, thiếu niên và nhân dân Trung Quốc đã có nhiều hành động ủng hộ cuộc chiến đấu của Việt Nam chống đế quốc Mỹ.

Bức thư của Người có đoạn: “Tôi tỏ lời cảm ơn tinh thần quốc tế cao cả của thanh, thiếu niên và nhân dân Trung Quốc và nói với bà con anh em Trung Quốc rằng: bạo lực chiến tranh của đế quốc Mỹ quyết không thể làm lung lay được ý chí và quyết tâm sắt đá chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam”.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đáng khen và đáng chê, ký bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4667, khen ngợi nhân dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Tây10) đã bỏ được tệ nấu rượu lậu và phê phán một số địa phương bày việc liên hoan đình đám, gây lãng phí lương thực thực phẩm và thời giờ của nhân dân.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Lệnh số 13- LCT, thưởng: sáu Huân chương Chiến công hạng Nhì, bảy huân chương Chiến công hạng Ba cho chín đơn vị, bốn cán bộ và chiến sĩ thuộc lực lượng công an, đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an và góp phần bắn rơi nhiều máy bay giặc Mỹ. Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho liệt sĩ Vũ Hữu Thắng, hạ sĩ, công an vũ trang thành phố Hải Phòng, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Lưu Văn Lợi – Nguyễn Anh Vũ: Tiếp xúc bí mật Việt Nam – Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari, Viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội 1990, tr.206.

–   Báo Nhân dân, số 4667, ngày 17-1-1967.

–   Báo Nhân dân, số 4679, ngày 29-1-1967.

–   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 1, ngày 18

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi.

14 giờ 30, bác sĩ Việt Nam đến thăm sức khoẻ của Người.

17 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu.

 18 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện tổ chức ở Hội trường Ba Đình (Hà Nội).

 Sau khi nêu ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng, nhất là việc phải hiểu rõ trình độ của quần chúng mà vận dụng phương pháp cho sát thực với đối tượng, Người căn dặn cán bộ sáu điểm chính sau đây:

1. Cần nắm vững đường lối chính sách của Đảng, chịu khó đi sâu, đi sát cơ sở để hiểu rõ tình hình mà đề ra chủ trương, biện pháp cho đúng, cho kịp thời.

2. Phải chăm lo xây dựng hợp tác xã, xây dựng chi bộ, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ cho thật tốt.

3. Cán bộ đảng viên phải đoàn kết chặt chẽ, bảo đảm dân chủ và kỷ luật.

4. Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong trào sản xuất, chiến đấu.

5. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông- Xuân nhanh gọn, kịp thời vụ.

6. Phải tích cực làm tốt công tác phòng không.

Người phân tích kỹ từng điểm và ở mỗi điểm đều nêu rõ phương hướng cụ thể để cán bộ dựa vào đó mà nghiên cứu áp dụng cho địa phương mình. Cuối cùng, Người mong các cán bộ cấp huyện sau khi trở về địa phương sẽ cố gắng xây dựng huyện mình trở thành huyện “Bốn tốt”.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4722, ngày 14-3-1967.

Tháng 1, ngày 19

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn việc chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 131, khóa III nhằm đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

14 giờ 30, Người tiếp tục họp Bộ Chính trị.

– Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, ngày 20

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

8 giờ, Người làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi.

9 giờ 30, Người tiếp và làm việc với Thiếu tướng Trần Tử Bình.

11 giờ 15, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng cho:

– 31 nhân dân, bộ đội, công an, giáo viên, học sinh có thành tích trong sản xuất, chiến đấu lao động, học tập và nêu gương tốt trong phong trào thi đua của các địa phương.

– Bà Bùi Thị Song, 56 tuổi ở xã Cộng Hoà, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình, có thành tích trong 15 năm liền làm bảo trợ dân quân tỉnh.

– Đồng chí Giang Văn Chỉ, nhân viên, thủ kho Công ty Thực phẩm tỉnh Thái Bình đã dũng cảm cứu người trong lửa đạn khi máy bay Mỹ đánh phá.

 – Anh Đỗ Thành Lâm, công nhân lái xe Ty Y tế tỉnh Thái Bình, dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ, 130 lần lái xe cấp cứu đồng bào khi máy bay Mỹ bắn phá Thái Bình.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 21

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

9 giờ, Người làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi.

18 giờ 30, Người tiếp một gia đình văn nghệ sĩ đến thăm Người, sau cùng xem phim tại nhà khách Phủ Chủ tịch.

–   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, ngày 22

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

14 giờ 30, Người tiếp và làm việc với đồng chí Vũ Quốc Uy.

16 giờ 30, Người ra nhà khách Phủ Chủ tịch để đoàn Điện ảnh Cu ba quay phim, sau đó Người cùng các nhà quay phim Cu ba vào thăm nơi ở và làm việc của Người.

18 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Vũ Tuân.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 23

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa III bàn việc đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

15 giờ, Người tiếp tục họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, ngày 24

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13. Phát biểu tại Hội nghị, Người nhấn mạnh tính chất bí mật của đấu tranh ngoại giao và nhắc nhở: Đảng phải xây dựng lòng tin, có quyết tâm và kế hoạch chu đáo. Người cũng nêu rõ trong buổi tiếp các giáo sĩ Tây Đức, Canađa, Anh, Mỹ sang thăm Việt Nam, Người đã nói với họ “Tôi lấy danh dự của người cách mạng già bảo đảm an toàn cho Giônxơn đưa cả vợ, con gái, bác sĩ, cả người đầu bếp sang (Việt Nam) nhưng không được mang súng sang”.

Cuối cùng, Người chỉ rõ cuộc đấu tranh của ta “Dù khó khăn gian khổ nhưng ta nhất định thắng”.

14 giờ, Người tiếp tục dự họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề: Đáng phê và đáng khen, ký bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4674, tác giả dẫn lại tin trên báo Thủ đô Hà Nội (số ra ngày 21,22-1-1967) về công tác phòng chống rét cho trâu bò để phê phán những địa phương không chú ý đến việc bảo vệ tăng cường sức kéo, bảo đảm sản xuất, đồng thời khen ngợi những địa phương đã làm tốt công tác này.

– Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Báo Nhân dân, số 4674, ngày 24-1-1967.

Tháng 1, ngày 25

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13. Phát biểu về tình hình các Đảng anh em, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Cần phải bình tĩnh tìm hiểu, không nên vội, không nên phê phán bên này đúng, bên kia sai”, và chỉ rõ: trong đại gia đình các Đảng Cộng sản đều có những vấn đề riêng, nhưng “Đảng nào đối với ta cũng rất tốt, đều giúp đỡ ta…”, các dân tộc gần đến xa đều ủng hộ ta “vì ta có đường lối đúng, nhất trí, nhân dân ta rất anh hùng. Ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng ta nhất định thắng lợi”.

17 giờ 30, Người tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cùng dự có đồng chí Văn Trang.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, ngày 26

7 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp hai nhà văn Đức sang thăm và đến chào Người, cùng tiếp có đồng chí Tố Hữu.

9 giờ, Người họp Bộ Chính trị tại Phủ Chủ tịch.

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 khoá III. Phát biểu kết thúc Hội nghị, Người đánh giá Hội nghị “đại thắng lợi”, nhắc nhở các đại biểu giữ bí mật và chúc Tết các đại biểu.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, Ngày 27

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Hà Văn Lâu, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, cùng dự có đồng chí Lưu Văn Lợi.

20 giờ, tại Nhà sàn, Người tiếp các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 28

10 giờ 30, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đồng chí Vũ Tuân, Nguyễn Văn Kỉnh.

18 giờ 30, tại nhà khách Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp lưu học sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang học tập tại Việt Nam. Người ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập và cuộc sống của các lưu học sinh và căn dặn các lưu học sinh phải cố gắng học tốt để sau về phục vụ đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 14- LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Vương Cộng Hòa, chuyên gia Trung Quốc, đã có công giúp Chính phủ ta trong việc phát triển ngành nuôi ong.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 1, ngày 29

10 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một số văn nghệ sĩ thuộc Đoàn Văn công Quân đội đến thăm Người, sau đó cùng ăn cơm với Người

 – Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, trước ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho bốn người11) đã có thành tích trong công tác chăm sóc đàn gia súc.

– Báo Nhân dân, số 4679, ngày 29 -1-1967.

Tháng 1, ngày 30

6 giờ 30, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 31

19 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)