Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1967 – Tháng 2)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 2, ngày 1

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi, đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Lê Văn Lương.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 2

7 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Xuân Thủy.

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề Vui tết chống Mỹ, cứu nước, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4683, khen ngợi tinh thần hy sinh gian khổ, quyết chiến quyết thắng của nhiều đơn vị, chiến sĩ và cán bộ ta xung phong sẵn sàng chiến đấu, trực chiến trong những ngày Tết. Tác giả nêu ra một số nhiệm vụ cụ thể mà các địa phương cần chú ý làm tốt công tác sản xuất vụ chiêm xuân thắng lợi và nêu cao cảnh giác, xây dựng hầm hào chiến đấu, phòng chống máy bay địch, v.v.. Muốn làm tốt được những nhiệm vụ đó, tác giả bài báo nhấn mạnh: “Các cấp đảng, chính quyền và đoàn thể cần phái cán bộ về tận cơ sở để giúp đồng bào tổ chức tốt công việc sản xuất, phòng không và vui Tết tiết kiệm.”

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4683, ngày 2-2-1967.

Tháng 2, ngày 3

Tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo tình hình quân sự tháng 1-1967 ở hai miền và bàn về vấn đề đấu tranhngoại giao.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số
15-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng đoàn chuyên gia thể dục thể thao Trung Quốc Vương Ấu Lương đã có công giúp Chính phủ ta trong việc huấn luyện và đào tạo cán bộ thể dục thể thao.

– Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 2, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về Chương trình công tác năm 1967. Người phát biểu nhấn mạnh tới việc phải tăng cường giáo dục đảng viên, cán bộ xã về đạo đức cách mạng và phương pháp lãnh đạo.

– Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 2, ngày 5

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một cán bộ xưởng phim, sau đó cùng ăn cơm trưa.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 6

9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Văn hóa Hunggari trong dịp đoàn sang thăm Việt Nam, cùng tiếp có đồng chí Tố Hữu.

16 giờ, Người sang thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.

16 giờ 15, Người đi thăm khách tại khu nghỉ mát Hồ Tây. Đến thăm đoàn cán bộ miền Nam nhân dịp đầu năm mới 1967.

20 giờ, các bác sĩ Đông y Việt Nam và Trung Quốc vào kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 7

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi.

17 giờ 30, Người dự buổi liên hoan thân mật vui Tết Nguyên đán với một số đồng chí trong Bộ Chính trị và anh em phục vụ, bảo vệ tại Phủ Chủ tịch.

20 giờ, bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

 Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề Đáng khen, ký bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4685, biểu dương cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong phong trào thi đua sản xuất gieo cấy vụ Chiêm – Xuân hoàn thành đúng thời vụ và khen ngợi Thái Bình còn làm tốt công tác khác như phòng chống máy bay địch, xây dựng hầm hào chiến đấu, công tác văn hóa văn nghệ và vận động thi đua “Báo công, bình công….”.

Qua phong trào của Thái Bình, tác giả đề nghị nhân dân các địa phương khác hãy học hỏi kinh nghiệm để làm tốt như Thái Bình.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 16-LCT, thưởng:

– Một Huân chương Quân công hạng Ba,

– Bốn Huân chương Chiến công hạng Nhất,

– Mười Huân chương Chiến công hạng Nhì,

– 33 Huân chương Chiến công hạng Ba,

cho 33 đơn vị, tám cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4685, ngày 7-2-1967.

– Tư liệu ảnh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 2, ngày 8

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và đồng chí Xuân Thủy.

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Trương Đức Duy, cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

19 giờ 30, Người đến thăm người ốm tại bệnh viện Việt Xô, sau đó đến thăm và chúc Tết phái đoàn thường trực Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam2 tại Hà Nội. Nhân dịp năm mới, Người thăm hỏi và chia quà Tết cho các cháu và anh chị em trong Phái đoàn, khen ngợi đồng bào và chiến sĩ miền Nam chiến đấu anh dũng, thông minh, tài trí, và khẳng định: “Nhất định miền Nam sẽ giải phóng…. Bắc – Nam sẽ sum họp một nhà”.

20 giờ, các bác sĩ Đông y Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4697, ngày17-2-1967.

Tháng 2, ngày 9 (mồng 1 Tết Đinh Mùi)

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc tết các chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên nhân dịp đầu năm mới.

Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm và chúc Tết một số đơn vị phòng không và không quân bảo vệ Thủ đô. Sau khi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Người đến thăm Trung đoàn Không quân tiêm kích 921 (Đoàn Sao Đỏ), Người khen ngợi thành tích của cán bộ, chiến sĩ và căn dặn: “Các chú phải chăm học tập và rèn luyện hơn nữa. Càng học tập, càng tiến bộ, càng tiến bộ thì đánh địch càng giành thắng lợi”. Người tặng quà tết cho các cán bộ, và chiến sĩ và chúc Không quân nhân dân: “Đoàn kết, học tập tiến bộ, đánh giỏi, đạt nhiều thắng lợi mới”.

Tiếp đó, Người đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Nói chuyện với các đại biểu của tỉnh và nhân dân, Người đặc biệt thăm hỏi các đại biểu dân tộc ít người ở tỉnh Hà Bắc. Sau khi biểu dương những cố gắng của nhân dân Hà Bắc trong sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Chủ tịch căn dặn: “Chúng ta phải loại trừ tệ nạn thiếu dân chủ, loại trừ cái thói quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí”.

15 giờ 30, Người tiếp chị Trần Thị Tuyết tại Nhà sàn.

– Lịch sử Không quân nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1993, tr.156.

– Sách: Bác Hồ với Hà Bắc, Ty Văn hóa Hà Bắc, 1972, tr.130.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 10 (Mồng 2 Tết Đinh Mùi)

8 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm hợp tác xã Tảo Dương xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây12). Nói chuyện trước đông đảo cán bộ tỉnh, huyện và các xã viên hợp tác xã, Người nhấn mạnh đến vai trò của người đảng viên trong công tác sản xuất nông nghiệp nói riêng và ý thức gương mẫu của đảng viên nói chung, phải quán triệt: “mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân”, và nhấn mạnh: “Làm đày tớ nhân dân chứ không phải là quan nhân dân”. Muốn có đảng viên tốt thì phải xây dựng được các chi bộ tốt thật sự: “nếu không là tự mình lừa mình”. Người nêu ra một số biện pháp cần được thực hiện nghiêm túc trong công tác xây dựng chi bộ đảng địa phương, cũng như những mặt còn yếu kém của cán bộ đảng viên thường mắc phải cần khắc phục sửa chữa ngay, có như vậy mới vận động và phát huy được phong trào của quần chúng tin tưởng vào công tác xây dựng Tổ quốc và đóng góp cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

17 giờ 30, Người tiếp chị Đặng Bích Nga (con gái đồng chí Trường Chinh) đến thăm và chúc tết Người nhân dịp đầu năm mới.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4713, ngày 5-3-1967.

Tháng 2, ngày 11

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Câu lạc bộ Quân nhân (nay là Câu lạc bộ Quân đội) đặt vòng hoa viếng Thiếu tướng Trần Tử Bình vừa tạ thế.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về việc trả lời thư của Tổng thống Mỹ L. Giônxơn, điện của Giáo hoàng và việc đồng chí Lê Thanh Nghị đi Trung Quốc. Người nói cần phải thông báo cho Liên Xô và Trung Quốc biết nội dung thư của Giônxơn và điện của Giáo hoàng; Bộ Chính trị cần tập trung bàn cho kỹ vì sao đã ba lần Giáo hoàng gửi thư cho Người, vì sao Giônxơn gửi thư trực tiếp cho Người. Người nói phía Việt Nam nên trả lời Giônxơn công khai để làm cho Giônxơn càng lúng túng và nếu đưa tin Giônxơn gửi thư cho Người thì bọn ngụy quân ngụy quyền cũng hoang mang.

Cùng ngày, Chủ tịch ký Lệnh số 17- LCT, truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Trần Tử Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng.

– Báo Nhân dân, số 4692, ngày 12-2-1967.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

– Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 2, ngày 12

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ưong Đảng Lao động Việt Nam.

Buổi trưa, Người tiếp nữ diễn viên điện ảnh Trà Giang đến chúc Tết.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 13

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Đức, Phó Ban Nông nghiệp Trung ương.

9 giờ, Người họp Bộ Chính trị tại Nhà sàn.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho Giáo hoàng Pônluýt (Paulus) VI trả lời nội dung bức điện của Giáo hoàng về một giải pháp hòa bình ở Việt Nam, Người nêu rõ nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam là được hòa bình để xây dựng đất nước, nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã ra sức phá hoại thiện chí đó, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn chiến tranh man rợ để bắn giết nhân dân Việt Nam. Song, nhân dân Việt Namquyết bảo vệ nền độc lập của mình, chiến đấu anh dũng và tin chắc chính nghĩa sẽ chiến thắng.

Người nêu rõ điều kiện để lập lại hòa bình thật sự ở Việt Nam chỉ có thể khi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh và rút toàn bộ lực lượng xâm lược ra khỏi miền Nam Việt Nam. Người mong rằng, bằng ảnh hưởng của Giáo hoàng, vì công bằng và nhân đạo, Giáo hoàng sẽ ủng hộ nhân dân Việt Nam, đòi nhà cầm quyền Mỹ tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, như Hiệp định Giơnevơ3 năm 1954 về Việt Nam đã xác nhận.

– Báo Nhân dân, số 4694, ngày 14-2-1967.

Tháng 2 ngày 14

7 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

 Được tin cụ A.J.Mơxti, chiến sĩ xuất sắc của Phong trào hòa bình dân chủ Mỹ vừa từ trần, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chia buồn tới Ủy bankhông bạo lực Nữu Ước và gia quyến.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4695, ngày 15-2-1967.

Tháng 2, ngày 15

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lưu Văn Lợi.

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người hội ý Bộ Chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư trả lời Tổng thống Mỹ Linđơn B.Giônxơn (Lyndon B.Johnson)13).

Trong thư, Người vạch trần tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, cũng như những tội ác tày trời mà quân Mỹ và chư hầu đã gây ra đối với nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Người khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân ta trước sự xâm lăng của đế quốc Mỹ: “nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, đã đứng lên kháng chiến và quyết kháng chiến đến khi giành được độc lập, tự do thật sự và hòa bình chân chính… Chính phủ Mỹ đã gây ra chiến tranh xâm lược Việt Nam thì con đường đưa đến hòa bình ở Việt Nam là Mỹ phải chấm dứt xâm lược”. Vì mong muốn được sống hòa bình, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng với Mỹ, nhưng chỉ khi Mỹ chấm dứt ngay lập tức và không điều kiện việc ném bom và các hoạt động chiến tranh chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người khẳng định: “Nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước vũ lực và quyết không nói chuyện trước sự đe dọa của bom đạn”.

Với tinh thần đó, Chủ tịch muốn Tổng thống Mỹ hãy tỏ thiện ý của mình bằng hành động, bởi vì: “Sự nghiệp của chúng tôi là chính nghĩa. Mong Chính phủ Mỹ hãy hành động hợp với lẽ phải”.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4730, ngày 22-3-1967.

Tháng 2, ngày 16

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó, Thủ tướng và Đại tướng cùng ăn cơm với Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 17

10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thiếu tướng Thiết Hùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng gửi thư cảm ơn14) Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ về bức thư Chúc mừng năm mới mà Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã thay mặt nhân dân miền Nam gửi cho Người.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 18-LCT, thưởng:

– Hai Huân chương Chiến công hạng Nhì,

– Sáu Huân chương Chiến công hạng Ba,

cho một đơn vị và bảy cán bộ thuộc ngành Công an nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ trị an.

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đồng chí Hoàng Cung, thiếu úy cảnh sát thuộc Công an thị xã Hải Dương đã hết lòng phục vụ nhân dân và anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

– Báo Nhân dân, số 4697, ngày 17-2-1967.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 2, ngày 18

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hoàng Tùng.

16 giờ 30, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.

18 giờ 30, Người tiếp hai nữ văn công quân đội đoàn Bình Trị Thiên15) vào thăm và chúc sức khoẻ Người.

19 giờ, Người tiếp hai con của bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, vào thăm và chúc sức khoẻ Người.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 19-LCT, thưởng ba Huân chương Chiến công hạng Nhất cho:

Trường sĩ quan Pháo binh,

Trường sĩ quan Hậu cần,

Trường Đại học Quân y,

thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều thành tích trong việc đào tạo cán bộ, kịp thời đáp ứng yêu cầu cho quân đội.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 2, ngày 19

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và đồng chí Hoàng Quốc Việt vào thăm Người.

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề: Một triệu tín đồ, một vạn phụ nữ, năm nghìn trí thức, và một bé gái Hoa Kỳ, ký bút danh Chiến Sĩ, đăng Báo Nhân dân số 4699, nói về phong trào phản kháng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của nhân dân Mỹ.

Bài báo dẫn lại nhiều nguồn tin của Mỹ cho biết những hành động biểu thị thái độ phản đối nhà cầm quyền Mỹ của các chính giới Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam và kết luận: “Nhân dân Mỹ, các tổ chức công giáo và các đoàn thể khoa học, đàn ông, đàn bà và trẻ em đều chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam”. Điều đó nói lên: “Chính nghĩa nhất định thắng, nhân dân ta nhất định thắng. Đế quốc Mỹ nhất định thua”.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4699, ngày 19-2-1967.

Tháng 2, ngày 20

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị tại số 4 Nguyễn Cảnh Chân, nghe Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáo kết quả chuyến đi công tác tại Trung Quốc.

14 giờ 30, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.

16 giờ, Người làm việc với đồng chí Bùi Tấn Linh, cán bộ Bộ Ngoại giao.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 2, ngày 21

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Thanh Quảng. Sau cùng ăn cơm chiều.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 23

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Bùi Tấn Linh, cán bộ Bộ Ngoại giao.

10 giờ, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng:

– Em Bùi Ngọc Nhân, 12 tuổi, học sinh lớp 5B trường cấp II Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, dũng cảm cứu các em nhỏ và chữa cháy khi máy bay Mỹ bắn phá trường.

– 29 cá nhân có thành tích trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập và xây dựng đời sống mới.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 24

20 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 25

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Văn Tiến Dũng.

18 giờ 30, Người nghe đồng chí Hoàng Văn Tiến, Bộ Ngoại giao, báo cáo một số vấn đề về công tác ngoại giao.

18 giờ 45, Người tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan tại Việt Nam Bớcđan Vaxilépxki đến chào Người và cùng Đại sứ xem phim.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4706, ngày 26-2-1967.

Tháng 2, ngày 26

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Văn Tiến Dũng. Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng tám cá nhân có thành tích trong lao động, sản xuất, học tập, nêu gương sáng trong các lĩnh vực xã hội.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, trước ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua luân lưu làm thủy lợi khá nhất cho tỉnh Nam Hà và Lạng Sơn.

– Báo Nhân dân, số 4707, ngày 27-2-1967.

Tháng 2, ngày 27

14 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang làm việc với Tổng Quân uỷ Quân đội nhân dân Việt Nam .

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 28

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

17 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Sau đó đồng chí Bằng ở lại cùng ăn cơm chiều với Người.

18 giờ 30, Người đến gặp đồng chí Trường Chinh tại nhà riêng.

 Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Lệnh số 20-LCT, truy tặng:

1 Huân chương Chiến công hạng Nhất,

29 Huân chương Chiến công hạng Nhì,

160 Huân chương Chiến công hạng Ba

cho 190 liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu.

– Lệnh số 21- LCT, thưởng:

16 Huân chương Chiến công hạng Nhất,

46 Huân chương Chiến công hạng Nhì,

102 Huân chương Chiến công hạng Ba,

cho 94 đơn vị, 72 cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ chiến đấu.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)