Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 6)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 6, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng Đại hội lần thứ XV Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 99-100.

Tháng 6, ngày 11

Bài viết Kinh nghiệm Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Lê Nông, đăng báo Nhân dân, số 4448.

Bài báo kể lại gương Bí thư huyện ủy Tiêu Dụ Lộc (Trung Quốc) là một đảng viên cộng sản cần kiệm, không sợ khó, không sợ khổ, không vì lợi, không vì danh, một lòng một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Tiêu Dụ Lộc đã lãnh đạo nhân dân Lan Khảo (tỉnh Hà Nam) vượt mọi khó khăn, tiêu diệt ba thứ nạn là cát, úng và chua mặn, cải thiện đời sống cho xã viên, đưa Lan Khảo từ một huyện nghèo khổ trở thành một huyện tự túc về lương thực, ngày một giàu có.

– Báo Nhân dân, số 4448, ngày 11-6-1966.

Tháng 6, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi quân dân Quảng Bình, tỉnh đầu tiên ở miền Bắc bắn rơi 200 máy bay Mỹ.

Người nhắc nhở quân dân Quảng Bình chớ vì thắng lợi mà chủ quan, vì địch càng thất bại càng điên cuồng hung dữ, phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, ra sức thi đua với quân dân miền Nam anh hùng, cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi hơn nữa, cùng đồng bào cả nước kiên quyết chống Mỹ, cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 101.

Tháng 6, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Người thông báo ý kiến của Trung Quốc về những vấn đề có liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

– Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Người dành nhiều thời gian thăm hỏi cán bộ, dũng sĩ miền Nam đang điều trị tại đây.

– Những lần gặp Bác, Nxb. Đà Nẵng, 1985, tr. 89-91.

Tháng 6, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu Quân sự Cộng hoà Dân chủ Đức.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Gi.Xămbu, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Mông Cổ I.Xêđenban nhân kỷ niệm 5 ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tình nghĩa môi răng, bút danh Lê Nông, đăng báo Nhân dân, số 4460, viết về tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Người nêu gương tốt của Bạch Chu Tiên ở huyện Sin Châu, Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo sản xuất.

Cùng ngày, Người tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hunggari do Bí thư Trung ương Đoàn Pôtôkila Xlô dẫn đầu sang thăm Việt Nam

– Báo Nhân dân, số 4462, ngày 25-6-1966; số 4460, ngày 23-6-1966.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, trước ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho bốn đảng viên và cán bộ dân tộc thiểu số có nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4461, ngày 24-6-1966.

Tháng 6, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thông qua điều lệ mẫu hợp tác xã nông nghiệp bậc cao.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 58-LCT, thưởng bảy Huân chương Chiến công cho các đơn vị đã lập nhiều thành tích trong công tác năm 1965,

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 6, sau ngày 25

Được tin quân dân Hà Nội bắn rơi máy bay Mỹ (ngày 25-6-1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đội 1, bộ đội bảo vệ Thủ đô. Người khen ngợi bộ đội đánh giỏi và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải quan tâm đến chỗ ăn ngủ, phải tát nước trong hầm…

– Bác của chúng ta, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr.204-205.

Tháng 6, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Hội nghị nhà văn Á – Phi họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Người cảm ơn các nhà văn Á – Phi đã nhiệt tình ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Cùng ngày, bài viết Kiên quyết đập tan âm mưu của giặc Mỹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4465.

Bằng những dẫn chứng cụ thể, bài báo nêu rõ sự thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và nhắc nhở quân dân ta phải chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của địch, quan trọng nhất là bảo vệ hệ thống đê điều và các công trình thủy lợi.

– Báo Nhân dân, số 4465, ngày 28-6-1966;   số 4466, ngày 30-6-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 102-104.

Khoảng giữa năm

Tại sân Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Binh chủng công binh, Bộ Quốc phòng Trần Bá Đặng rồi cho một quả dừa. Trần Bá Đặng vẫn đứng tần ngần và muốn xin thêm một quả nữa làm quà cho anh em trong Binh chủng và Tư lệnh trưởng. Người nói: ” Chú biết quan tâm đến tập thể như thế là tốt. Làm gì cũng phải có tập thể”. Người cho thêm một quả dừa nữa.

– Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984, tr.69.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)