Ngày 27 tháng 11: “Tuyệt đối không vì thắng lợi mà kiêu căng”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ sáu, 27/11/2009, 01:30 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 27-11-1945, trước tâm lý bài Hoa xuất hiện trong xã hội có thể tạo nên những kẽ hở để kẻ thù lợi dụng, Bác đưa ra lời kêu gọi “Hoa Việt tinh thành đoàn kết”, được đăng trên báo Cứu Quốc: “Ngoài công việc ủng hộ kháng chiến ở Nam, giúp giải quyết nạn đói ở Bắc, sắp sẵn cuộc đại tuyển cử khắp các nơi, các bạn lại có một nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó là giúp sức để hoàn thành thực hiện chính sách đối với Hoa kiều… Chúng ta phải tìm mọi phương pháp để gây nên phong trào Hoa Việt tinh thành hợp tác”.

Trong các sắc lệnh Chủ tịch nước ký trong ngày, có sắc lệnh số 223 ấn định hình phạt đối với tội đưa và nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và tài sản công cộng.

Ngày 27-11-1950, báo Sự Thật đăng 4 bức thư Bác gửi “đồng bào Hòa Bình”, “đồng bào Lào Cai”, “chiến sĩ và cán bộ Lào Cai” và “chiến sĩ và cán bộ Hòa Bình”. Với các bức thư “gửi đồng bào” hai tỉnh, Bác căn dặn “phải thực hành đại đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong mọi việc; phải thi đua tăng gia sản xuất cho mọi người được no ấm; phải ra sức giúp đỡ chính phủ, ủng hộ bộ đội để góp phần vào công việc trường kỳ kháng chiến, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn”. Còn trong các bức thư gửi “các chiến sĩ và cán bộ” 2 tỉnh, Bác yêu cầu “những việc cần phải làm ngay” như việc xét khen thưởng, tổng kết kinh nghiệm, canh phòng cẩn mật, giúp địa phương ổn định sản xuất, thi hành đại đoàn kết…

Cùng ngày, báo Sự Thật đăng bài trả lời phỏng vấn báo chí của Bác sau Chiến thắng Biên giới: “Sau thắng lợi này, một điều mà quân và dân ta phải giữ là tuyệt đối không được vì thắng lợi mà kiêu căng, chủ quan, khinh địch. Trái lại chúng ta phải cố gắng hơn nữa, cẩn thận hơn nữa, kiên quyết hơn nữa…”.

Với những yếu kém, khuyết điểm, Bác yêu cầu: “Chúng ta cố gắng sửa chữa những khuyết điểm đó – mà việc này thì các báo chí phải gánh một phần trách nhiệm – thì thi đua ái quốc chắc sẽ có những thành tích tốt đẹp gấp bội”.

Ngày 27-11-1954, tại Thủ đô Hà Nội mới giải phóng, trong cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về vấn đề đàm phán kinh tế với Pháp, Bác chỉ đạo: “Phải nắm vững là ta lấy kinh tế và văn hóa để làm chính trị. Nguyên tắc của ta “có đi có lại”. Văn hóa “khoan hồng” hơn kinh tế. Kinh tế “khoan hồng” hơn chính trị...”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement