Ngày 26 tháng 11: “Thủy lợi càng tốt, dân càng ấm no”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ năm, 26/11/2009, 03:38 (GMT+7)

Cách đây 56 năm, ngày 26-11-1953, trong bài trả lời phỏng vấn của chủ bút tờ báo Thụy Điển Expressen, khi được hỏi: “Nếu một nước trung lập đứng ra dàn xếp cuộc thương lượng, thì Chủ tịch có tiếp nhận không?”, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: “Sẽ được hoan nghênh, nhưng việc thương lượng đình chiến chủ yếu là một việc giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Chính phủ Pháp”. Thông điệp quan trọng này đã khởi động cho tiến trình dẫn đến Hội nghị Genève.

Cùng ngày, trong bài báo “Tích cực và nóng nảy” đăng trên báo Nhân Dân, Bác phân tích: “Tích cực là gắn liền khí khái cách mạng với tinh thần thực tế. Tích cực thì mọi việc đều thành công. Nóng nảy là một thứ bệnh tiểu tư sản, làm việc mà nóng nảy thì nhất định thất bại”, và kết bằng câu thơ: “Tích cực, thì sẽ thành công/ Nóng nảy, kết quả sẽ không ra gì”.

Ngày 26-11-1954, báo Nhân Dân đăng bài của Bác “Nhờ ai ta có hòa bình?”, nêu rõ: “Chính nghĩa thắng lợi, hòa bình trở lại, là nhờ toàn dân ta đoàn kết, toàn quân ta anh hùng. Đồng thời nhờ lực lượng hòa bình thế giới ủng hộ ta. Nhưng cũng nhờ những chiến sĩ anh hùng đã vui lòng chết để cho Tổ quốc sống, nhân dân sống… Và trăm nghìn anh hùng, liệt sĩ khác đã ung dung làm những việc “trời đất phải kinh, quỷ thần phải khóc”. Người tuy chết, nhưng tiếng thơm lưu truyền mãi với non sông. Chúng ta cần ghi chép và thường nhắc lại những sự tích ấy, để giáo dục nhân dân ta chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ xây dựng lại nước nhà… Vậy có thơ rằng: Nhờ ai ta có hòa bình?/ Nhờ người chiến sĩ quên mình vì dân”.

Ngày 26-11-1959, tham dự Hội nghị Trung ương bàn về đường lối xây dựng miền Bắc, Bác phát biểu ý kiến lưu ý: “Có cải thiện đời sống nhân dân thì đấu tranh thống nhất nước nhà mới thắng lợi”.

Ngày 26-11-1962, Bác dự họp Bộ Chính trị bàn về thu chi tài chính năm 1963 và phát biểu: “Mấy năm nay ta vừa làm vừa học. Điều rất tốt là ta đã thấy được khuyết điểm, thấy được các mặt không cân đối, thấy được sự lãng phí sức người sức của. Nhưng thấy được bệnh rồi, mấy người thầy thuốc phải ngồi lại tìm đơn thuốc mà chữa, chứ cứ nói mãi mà chắp chắp vá vá thì không được. Cần có một số đồng chí cương quyết tìm ra bài thuốc cho bệnh, tìm ra được rồi thì phải cắt thuốc, không thì năm nào cũng nói đi nói lại mãi. Kết quả lớn là thấy được khuyết điểm, nhưng kết quả lớn hơn nữa là phải chữa cho được. Đề nghị Bộ Chính trị cử một số đồng chí ngồi lại, cần thì sáu tháng, hàng tuần dành hẳn mấy ngày làm việc để nghiên cứu tìm ra thuốc đó, phải định những chính sách gì, những kỷ luật gì, đều cần phải xem xét chu đáo”.

Ngày 26-11-1963, báo Nhân Dân đăng bài “Cần phải tổ chức ngay đội thủy lợi”, trong đó Bác đưa ra quan điểm: “Muốn cho nhân dân ăn no, thì phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp. Muốn phát triển tốt nông nghiệp thì phải làm tốt thủy lợi” và kết thúc bằng lời thơ động viên: “Đêm trăng đưa nước tưới đồng/ Một tấc nước bạc là trăm bông lúa vàng/ Đội thủy lợi phải sẵn sàng/Thủy lợi càng tốt, dân càng ấm no”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement