Ngày 3 tháng 11: “Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ ba, 03/11/2009, 01:21 (GMT+7)

Cách đây 89 năm, ngày 3-11-1920, Nguyễn Ái Quốc và một số đại biểu người Việt Nam đã tham dự cuộc họp của nhóm Ủy ban Quốc tế III, Quận 13, một tổ chức phái tả trong đảng Xã hội Pháp, đang tích cực vận động chuyển hóa theo Quốc tế Cộng sản.

Ngày 3-11-1946, sau khi thành lập Chính phủ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước Quốc hội: “Theo ý Quốc hội, Chính phủ mới phải tỏ rõ cái tinh thần đại đoàn kết, không phân đảng phái… Kết quả là có những vị có tài năng nhận lời tham gia Chính phủ… Lại có nhiều vị đứng ngoài sẵn sàng ra sức giúp đỡ… Dầu ở trong hay ở ngoài Chính phủ, ai nấy đều hứa sẽ cố gắng làm việc, một lòng vì nước, vì dân… Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp, là một Chính phủ chú trọng thực tế và sẽ nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập và thống nhất lãnh thổ cùng xây dựng một nước Việt Nam mới. Chính phủ này là Chính phủ của toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia. Đặc biệt là đồng bào ở Nam bộ không những ở tiền tuyến xung phong giữ gìn đất nước, mà lại còn hăng hái dự vào việc kiến thiết quốc gia. Trong công việc của Chính phủ sẽ còn nhiều bước khó khăn, nhưng nhờ sức ủng hộ của Quốc hội và toàn thể quốc dân. Chính phủ sẽ cương quyết đi đến mục đích”.

Cùng ngày, Bác gặp lại người anh trai của mình là ông Nguyễn Sinh Khiêm, tên chữ là Nguyễn Tất Đạt, từ Nghệ An ra thủ đô. Trong câu chuyện hàn huyên giữa 2 anh em ruột xa cách nhau hơn 30 năm, Bác có đọc câu thơ: “Chốc đà mấy chục năm trời/Còn non, còn nước, còn người hôm nay”.

Ngày 3-11-1961, trong chuyến sang Mátxcơva tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô, Bác Hồ đến thăm Trường Trung học số 415. Nói chuyện với học sinh nhà trường, Bác căn dặn: “Người cộng sản phải có đạo đức cộng sản. Đạo đức cộng sản đối với các cháu không giống như đối với người lớn… Đạo đức cộng sản đối với các cháu là chăm học, giúp người lớn, đoàn kết và có kỷ luật tốt…”.

Ngày 3-11-1964, Báo Nhân Dân đăng bài “Uy danh lừng lẫy khắp năm châu” của Bác biểu dương chiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng đã tấn công sân bay Biên Hòa vào ngày 31-10-1964. Bài báo cảnh tỉnh: “Nếu muốn tránh thất bại nhục nhã như ở Điện Biên Phủ thì Mỹ chỉ có một cách là chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam, rút ngay quân đội của chúng về nước mẹ, để nhân dân miền Nam giải quyết công việc nội bộ của họ… Vậy có thơ rằng: “Uy danh lừng lẫy khắp năm châu/Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu/Thành đồng chiến thắng lay Nhà Trắng/Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu”.

Ngày 3-11-1968, Bác ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân việc Chính phủ Mỹ tuyên bố chấm dứt việc ném bom trên toàn bộ miền Bắc nước ta: “Nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc… Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi… Tổ quốc đang kêu gọi chúng ta hăng hái tiến lên, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Advertisement