Ngày 1 tháng 11: “Tha thiết tạo mối quan hệ với nhân dân Mỹ”

123th Anniversary of Uncle Ho

Chủ nhật, 01/11/2009, 04:18 (GMT+7)

Cách đây 87 năm, ngày 1-11-1922, trên tờ Le Paria, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Đảng Cộng sản và vấn đề thuộc địa”, khẳng định: “Những người cộng sản chính quốc biết được nỗi khổ của các bạn… Đảng chủ trương nỗ lực cứu vớt tất cả những anh em ở các thuộc địa…, Đảng sẵn sàng để các bạn tuyên truyền trên báo chí của đảng. Đảng yêu cầu các bạn đoàn kết lại… Vì hòa bình thế giới, vì tự do và sự no ấm của mọi người, những người bị bóc lột thuộc mọi nòi giống, chúng ta hãy đoàn kết lại và đấu tranh chống bọn áp bức”. Văn bản này đã được thông qua tại Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp. Cùng ngày, tờ Le Paria (Người Cùng Khổ) còn đăng bài “Vụ hành hạ Amđuni và Ban Benkhia” của Nguyễn Ái Quốc, tố cáo tội ác thực dân ở thuộc địa Tuynidi.

Ngày 1-11-1941, Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài “Ca binh lính” đăng trên báo Việt Nam Độc Lập, nhằm mục tiêu binh vận: “Hai tay cầm khẩu súng dài/ Nhắm đi nhắm lại, bắn ai thế này?…” và kêu gọi sự giác ngộ: “Trong tay ta sẵn súng này/ Quyết quay đánh Nhật, đánh Tây mới đành/ Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh/ “Việt binh cứu quốc” rạng danh muôn đời”.

Ngày 1-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Ngoại trưởng Mỹ Giêm Biêcnơ, nêu rõ “nhân danh Hội Văn hóa Việt Nam, tôi xin được bày tỏ nguyện vọng của Hội, được gửi một phái đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ với ý định một mặt thiết lập những mối quan hệ văn hóa thân thiết với thanh niên Mỹ, và mặt khác để xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác… Tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ với giới trí thức Việt Nam”. 

Tháng 11-1950, Bác gửi thư tới các phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, động viên: “Nhờ toàn dân ta hăng hái, bộ đội ta dũng cảm, Chính phủ ta kiên quyết mà nay toàn tỉnh đã được giải phóng khỏi xiềng xích của bọn thực dân hung tàn”, và xác định những nhiệm vụ: “Chúng ta phải: Toàn dân đoàn kết chặt chẽ. Thi đua ủng hộ kháng chiến. Thi đua tăng gia sản xuất. Thi đua thực hành cần kiệm liêm chính. Chớ chủ quan khinh địch, phải cẩn thận đề phòng”. Cũng trong thời gian này, sau Chiến thắng Biên giới, Bác viết mấy vần thơ gửi tới luật sư Phan Anh: “Đất chuyển, trời xoay, bể mịt mù/ Thu này, kháng chiến đã ba thu/ Hoàn toàn thắng lợi, vài thu chắc/ Một túi thơ tiên, một rượu bù…” (một bầu).

Ngày 1-11-1953, Bác gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết nhân kỷ niệm 36 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và nhấn mạnh: “Tình hữu hảo anh em luôn luôn thắm thiết của nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam là một sự nâng đỡ quý báu cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Ngày 1-11-1959, Bác viết thư chào mừng Đại hội những người sản xuất trẻ của thủ đô Hà Nội: “Bác thân ái chúc các cháu. Mạnh khỏe, vui vẻ. Đoàn kết chặt chẽ. Luôn luôn thi đua. Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ, vươn lên hàng đầu trong mọi công việc xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement