Ngày 17 tháng 10- “Nước độc lập mà dân không tự do thì chẳng nghĩa lý gì”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ bảy, 17/10/2009, 01:49 (GMT+7)

Cách đây 86 năm, ngày 17-10-1923, Nguyễn Ái Quốc tham dự kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Quốc tế Nông dân (gồm 52 người) và được bầu vào Đoàn Chủ tịch với 11 ủy viên.

Ngày 17-10-1924, Nguyễn Ái Quốc viết bài nhan đề “Thống chế Liôtây và Bản tuyên ngôn Nhân quyền” đăng trên Tập san Inprekorr. Bằng giọng văn châm biếm tố cáo Toàn quyền Pháp tại thuộc địa Maroc đã coi Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của chính nước Pháp “là có tinh chất phá hoại và nguy hiểm” nếu để cho dân bản xứ biết. Bài báo cho rằng người dân Maroc “còn phải làm bổn phận của họ là những Con Người và những Công Dân nữa, nghĩa là phải tổ chức nhau lại và đấu tranh để giành lấy các quyền đó, như người Pháp đã từng làm hồi năm 1789 và như giai cấp vô sản cách mạng ngày nay đang làm”.

Ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” và đăng bài báo “Bỏ cách làm tiên ấy đi!” trên tờ Cứu Quốc, phê phán tệ bán chức và buộc dân góp quỹ. Trong thư, người đứng đầu nhà nước tuyên bố: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Thư gay gắt phê phán những “lỗi lầm rất nặng nề” mà nhiều cán bộ đã phạm phải như “làm việc trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo… Từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân nghĩa là để gánh việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị Pháp, Nhật” và nhắc lại nguyên lý: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta… Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa”.

Cùng ngày, Bác gửi điện đến Tổng thống Mỹ H.Truman yêu cầu ủng hộ Việt Nam tham gia Ủy ban Tư vấn Viễn Đông và khẳng định “Việt Nam có thể mang lại sự đóng góp có hiệu quả cho việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ở Viễn Đông”. Cũng trong ngày, Bác dự bữa cơm chay tại chùa Quán Sứ do Cố vấn Vĩnh Thụy chủ tọa và ký ban hành sắc lệnh về Tổng tuyển cử.

Ngày 17-10-1963, nói chuyện với cán bộ và đồng bào tỉnh Hà Bắc mới được sáp nhập, Bác góp ý: “Sáp nhập tổ chức là về hình thức. Cần phải nhất trí về tư tưởng, về hành động, về tình cảm… Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị. Nó đẻ ra nhiều cái xấu như xích mích, kèn cựa giữa cán bộ và giữa đảng viên, không ai phục ai, không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với nhau. Bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khổ, thấy khó khăn thì đâm ra tiêu cực, bi quan”.

Ngày 17-10-1967, Bác gửi thư khen ngợi Trung đội lão dân quân Hoằng Hóa (Thanh Hóa) dùng súng trường bắn rơi chiếc máy bay thứ 2.400 của Mỹ trên bầu trời miền Bắc: “Với lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù địch sâu sắc, các cụ nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là: tuổi càng cao, chí càng cao. Đây là một gương sáng cho đồng bào cả nước tiến lên đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement