Ngày 16 tháng 10: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ sáu, 16/10/2009, 01:31 (GMT+7)

Cách đây 88 năm, ngày 16-10-1921, Nguyễn Ái Quốc dự phiên họp thường kỳ hàng tháng của Hội Liên hiệp Thuộc địa tại Hội trường các Nhà bác học (Hotel des Savants) ở Paris. Phát biểu về tình hình Bắc kỳ, nơi xảy ra vụ binh biến do Lương Ngọc Quyến lãnh đạo (năm 1917), Nguyễn Ái Quốc lên án bộ máy cai trị thực dân và đặc biệt là viên công sứ khét tiếng tàn ác là Darles, người gây nhiều tội ác nhưng được chính quyền thuộc địa nâng đỡ.

Ngày 16-10-1923, Nguyễn Ái Quốc được Hội nghị Quốc tế Nông dân bầu làm Ủy viên Hội đồng Quốc tế Nông dân, có tổng cộng 52 người.

Ngày 16-10-1925, với bí danh Nilovsky, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Nông dân về “Phong trào nông dân tỉnh Quảng Đông”. Khảo sát tại một tỉnh đông nông dân của Trung Quốc như Quảng Đông, người viết báo cáo cho biết, tại đây nông dân đã được tập hợp vào tổ chức, đã thành lập lực lượng tự vệ, tổ chức biểu dương lực lượng, đoàn kết với công nhân…

Tháng 10-1947, Bác hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”. Bàn về “đạo đức cách mạng”, sách viết: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt ngày càng thêm”. Những tính tốt đó tóm tắt là: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm.“Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Ngày 16-10-1954, tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội, Bác biểu dương và căn dặn: “Việc tiếp quản thủ đô đã được thực hiện tương đối tốt đẹp… Kinh qua 80 năm đô hộ và 8 năm chiến tranh do nước ngoài gây ra, nay chúng ta khôi phục lại đời sống hòa bình, đó là một chuyển biến rất to lớn. Do đó, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng đó là những khó khăn trong sự phát triển… Chế độ ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ… Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta. Chúng ta phải đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ…”.

Ngày 16-10-1959, dự Đại hội sản xuất đông-xuân tỉnh Ninh Bình, Bác đã tóm tắt 8 khâu liên hoàn trong kỹ thuật canh tác lúa bằng mấy câu văn vần: “Nước phải đủ, phân phải nhiều/ Cày sâu, giống tốt, cấy đều dảnh hơn/ Trừ sâu, diệt chuột chớ quên/ Cải tiến nông cụ là nền nhà nông/ Ruộng nương quản lý ra công/ Tám điều đầy đủ, thóc bông đầy bồ”. 

Ngày 16-10-1966, dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về cách mạng miền Nam, Bác đề nghị đối với nông dân phải làm sao sự đóng góp càng nhẹ càng tốt. Về đấu tranh chính trị, phải có những khẩu hiệu rõ ràng, dứt khoát đòi hòa bình và độc lập dân tộc, đó là “Hòa bình độc lập là Mỹ rút quân. Độc lập không thể có mức độ. Hòa bình kiểu ta phải gắn với độc lập, không phải hòa bình kiểu Mỹ”. 

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement