Ngày 12 tháng 10: “Công an nhân dân sẽ là lực lượng cách mạng vô địch”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ hai, 12/10/2009, 03:30 (GMT+7)

Cách đây 72 năm, ngày 12-10-1937, Nguyễn Ái Quốc gửi thư chia buồn đến André Marty, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp và là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản phụ trách Ban Phương Đông về việc đồng chí Paul Vaillant Couturier, một nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Pháp và cũng là một người bạn thân thiết, từ trần.

Tháng 10-1944, Bác viết “Thư gửi đồng bào toàn quốc” phân tích tình hình, nhiệm vụ cấp bách và dự báo: “Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!”. Đồng thời, Bác vạch rõ:“Chúng ta trước phải có cái cơ cấu đại biểu cho sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc dân ta…, phải do một cuộc Toàn quốc đại biểu Đại hội gồm tất cả các đảng phái cách mệnh và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu như thế mới đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu bang”.

Ngày 12-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Sao cho được lòng dân?” đăng trên báo Cứu Quốc, nêu lên tình trạng “xung quanh các Ủy ban nhân dân, một vài nơi, tiếng phàn nàn, oán thán, nhiều hơn tiếng người khen… Những ủy ban đó không những không được dân yêu, còn bị dân khinh, dân ghét là khác nữa”. Bài báo phân tích nguyên nhân là do “các ông chủ tịch, các ông ủy viên mắc cái tật ngông nghênh cậy thế, cậy quyền” và nhấn mạnh: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân… Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.

Ngày 12-10-1950, Bác yêu cầu gặp một số tù binh Pháp bị quân ta bắt trong Chiến dịch Biên giới, trong số đó có 2 viên trung tá Lepage và Charton. Trong vai một “cố vấn chính trị Mặt trận”, Bác hỏi chuyện, động viên và tỏ những hành động nhân đạo đối với họ.

Ngày 12-10-1953, trong điện mừng gửi Hoàng thân Souphanuvon nhân kỷ niệm 8 năm Ngày Tuyên bố Độc lập và ngày Thành lập Chính phủ Kháng chiến Lào, Bác bày tỏ: “Tôi tin chắc rằng trong công cuộc đấu tranh chính nghĩa đánh đuổi kẻ thù chung, để giành tự do và độc lập, nhân dân Pathét Lào, nhân dân Việt Nam và nhân dân Cao Miên, đoàn kết chặt chẽ trong khối Liên minh Việt-Miên-Lào nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn”.

Ngày 12-10-1958, thăm Hợp tác xã nông nghiệp Đại Từ, ngoại thành Hà Nội, Bác động viên đồng bào: “Hợp tác xã phấn đấu đưa lúa chiêm lên hai tấn rưỡi một hécta thì Bác sẽ về ăn cơm chiêm với bà con”.

Ngày 12-10-1966, nói chuyện với Đại hội thi đua Lực lượng Công an Nhân dân họp tại Hà Nội, Bác đánh giá: “Cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân nói chung là tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và Nhân dân” và bày tỏ lòng tin tưởng rằng nếu khắc phục được những khuyết điểm “thì Công an Nhân dân của ta sẽ là một lực lượng cách mạng vô địch”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement