Ngày 11 tháng 10: “Đảng không phải tổ chức để làm quan phát tài”

123th Anniversary of Uncle Ho

Chủ nhật, 11/10/2009, 01:34 (GMT+7)

Cách đây 68 năm, ngày 11-10-1941, Báo Việt Nam Độc Lập đăng bài thơ “Công nhân” của Nguyễn Ái Quốc với lời kêu gọi: “Thợ thuyền ta phải đứng ra/Trước ta cứu nước, sau ta cứu mình/Cùng nhau vào Hội Việt Minh/Ra tay tranh đấu hy sinh mới là/Bao giờ khôi phục nước nhà/Của ta ta giữ, công ta ta làm”.

Ngày 11-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ xuất phát “Ngày tiễu trừ giặc đói” có sự tham gia của tướng Mỹ Gallagher, đại diện cao cấp nhất của Đồng minh tại Hà Nội. Cùng ngày, trong phiên họp của Hội đồng Chính phủ, Bác thông báo việc tiếp các đại biểu Đoàn Công thương Cứu quốc và nghe những ý kiến đề nghị về thuế môn bài và một số vấn đề hệ trọng đến ngoại giao và công cuộc đắp đê chống lụt.

Ngày 11-10-1946, Báo Cứu Quốc tiếp tục công bố loạt bài về “Binh pháp Tôn Tử” của Bác với chủ đề “Chiến tranh tư tưởng”. Bài báo nhấn mạnh đến các phương sách của lĩnh vực đặc biệt này nhằm mục tiêu “ly gián và làm nhụt ý chí chiến đấu” của đối phương. Cụ thể là: với nước địch thì “tuyên truyền cho dân chúng hoang mang, rối loạn, mất hẳn nhuệ khí, không tin tưởng với dân chúng nước mình”; với các nước trung lập thì “làm cho họ có thiện cảm với mình mà ác cảm với nước địch để nếu họ không về phe với mình đánh lại quân địch thời ít ra họ cũng đứng trung lập”; còn với dân chúng nước mình thì “làm cho họ nổi lòng căm hờn quân địch, quyết tâm chiến đấu, tin tưởng ở thắng lợi và trên dưới một lòng thề không đội giời chung với quân địch”. 

Tháng 10-1947, Bác hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” đề cập tới nhiều nội dung liên quan đến phẩm chất và năng lực của người cách mạng. Trong chương viết về “Tư cách và đạo đức cách mạng”, tác giả xác định “những tư cách của đảng chân chính cách mạng” gồm 12 điều, trong đó có những điều: “1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. 2. Cán bộ của Đảng phải biết lý luận cách mạng và lý luận cùng thực hành đi đôi với nhau… 8. Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình, Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa để tiến bộ, để dạy bảo cán bộ và đảng viên… 12. Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Muốn cho Đảng được vững bền/Mười hai điều đó chớ quên điều nào”.

Ngày 11-10-1951, Bác viết bài báo “Khóc than không xiết sự tình” đăng trên Báo Nhân Dân, dẫn lại những lời thú nhận của các quan chức của Pháp về tình thế bế tắc trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương để đi đến kết luận: “Bọn cướp nước đã gần ngày quỵ xuống/Nhân dân ta phải hăng hái tiến lên!”.

Ngày 11-10-1958, nói chuyện với Hội nghị nữ thanh niên thủ đô lần thứ nhất, Bác nhấn mạnh: “Nữ thanh niên cần phải gương mẫu, làm đầu tàu, ra sức thi đua với nam giới… Trong vấn đề luyến ái nên chính đáng, trong sạch, chớ mơ mộng, ảnh hưởng không tốt đến công tác, học tập. Cần chống các tập quán cũ như tảo hôn, cưới xin xa xỉ”. 

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement