Ngày 9 tháng 10: “Thêm một gàu nước mát là thêm một bát cơm vàng”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ sáu, 09/10/2009, 04:04 (GMT+7)

Cách đây 85 năm, ngày 9-10-1924, bài báo “Hành hình kiểu Linsơ” ký tên Nguyễn Ái Quốc đăng trên nhật báo Dieweltribune và sau đó được đăng lại trên Tập san Inprekorr của Quốc tế Cộng sản. Đưa ra những con số thống kê người da đen chịu một hình phạt rất hà khắc của những kẻ phân biệt chủng tộc ở Mỹ, bài báo lên án:“Hành hình kiểu Linsơ thật đáng chiếm một vị trí vinh dự trong bộ sưu tập toàn bộ những tội ác của “nền văn minh Mỹ”.

Tháng 10-1938, Nguyễn Ái Quốc rời ga Iarôlapxki của Mátxcơva, bí mật đi về phương Đông. Tháng 10-1939, Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Trung Quốc, rời Quế Lâm qua Liễu Châu, Nam Ninh và đến Long Châu để liên lạc với lực lượng trong nước, nhưng không thành. Tháng 10-1940, Nguyễn Ái Quốc trở lại Long Châu và gặp nhiều đồng chí từ trong nước qua. Tại một cuộc họp tại ngoại ô Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc đưa ra nhận định tình hình rất khó khăn, phải giữ bí mật và lực lượng của Đảng “Hiện nay chỉ có Hồng quân Liên Xô và Hồng quân Trung Quốc mới là những đội quân anh em, mới là đồng minh thực sự của ta. Còn quân đội Tưởng Giới Thạch dù có vào Việt Nam để đánh Nhật cũng chỉ là đồng minh tạm thời, về bản chất chúng vẫn là kẻ thù. Phải thấy hết tính chất phản động của nó, nếu không thấy thì nguy hiểm”.

Cũng trong khoảng thời gian tháng 10-1940, Nguyễn Ái Quốc nhận định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ”.

Ngày 9-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tập trung vào việc cứu trợ gạo từ miền Nam ra Bắc, có sự hỗ trợ của Hội Hồng thập tự Hoa Kỳ. Đề cập tới vấn đề đối ngoại, Bác chỉ rõ: “Chúng ta phải hết sức khôn khéo, đứng trước bất kỳ kẻ thù nào, người cách mạng cũng phải hiểu rõ chúng là ai? Mạnh yếu chỗ nào? Tranh thủ và cô lập ai?”. Với các giai tầng lao động, Bác yêu cầu: “Cần tổ chức hội nghị công nhân nhằm biểu dương lực lượng và động viên anh em chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu mới”.

Ngày 9-10-1952, Báo Nhân Dân đăng bài “Gương mẫu dân vận, Nguyễn Văn M.” của Bác, biểu dương tấm gương một du kích xã có thành tích chiến đấu, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến và kết luận: “Cán bộ, đảng viên ta ở vùng sau lưng địch ai cũng như thế thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng”.

Ngày 9-10-1966, Bác viết bài “Phải kiên quyết tiêu diệt giặc hạn” đăng trên Báo Nhân Dân, chỉ đạo các cấp bộ Đảng, các ngành và địa phương phải có kế hoạch chống hạn, bảo vệ mùa màng… và động viên: “Thêm một gàu nước mát sẽ là thêm một bát cơm vàng”.

Ngày 9-10-1968, bài viết “Cần phải chăm sóc trâu bò trong vụ rét sắp tới” của Bác đăng trên Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “Việc chăm sóc trâu bò là nhiệm vụ của cả hợp tác xã… Đó cũng là cách thiết thực của đồng bào nông dân ở địa phương tham gia sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement