Ngày 8 tháng 10: “Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ năm, 08/10/2009, 01:23 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 8-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự lễ khai giảng lớp đầu tiên đào tạo cán bộ bình dân học vụ các tỉnh Bắc bộ. Bác nói: “Trong lúc Chính phủ còn nghèo, bình dân học vụ có sáng kiến dựa vào dân là tốt… Chống nạn thất học cũng như chống nạn ngoại xâm”.

Cùng ngày, Báo Cứu Quốc đăng bài “Khoan hồng mà không nhu nhược” của Bác, nêu rõ chính sách của nhà nước là: “Chỉ coi bọn thực dân Pháp là kẻ thù chính cần tiêu diệt, còn đối với dân chúng Pháp chịu thừa nhận quyền độc lập của Việt Nam thì vẫn thân thiện và sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản. Đối với quan lại cũ, trừ những bọn đại gian đại ác, Chính phủ Cộng hòa cũng tỏ một độ lượng không để tâm moi ra những tội cũ… Thái độ đó của Chính phủ tỏ rõ một ý muốn duy nhất làm sao đem lại cho dân chúng được tự do độc lập hoàn toàn…”.

Bài báo kết luận: “Phải khoan hồng nhưng không nhu nhược, như vậy mới thực là biết phụng sự lợi quyền quốc gia”.

Ngày 8-10-1947, sau khi được tin quân Pháp đã tiến công lên Việt Bắc, Bác viết thư phân tích âm mưu của địch là muốn hội quân ở Bắc Cạn, tạo thành một cái ô bọc lấy Việt Bắc nhằm tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não của ta. Bác kết luận: “Chúng mạnh về 2 gọng kìm. Gọng kìm mà gãy thì cái ô cụp xuống sẽ thành ô rách!”.

Tháng 10-1947, Bác hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, trong đó có đoạn viết về “có cán bộ tốt, việc gì cũng xong” nhấn mạnh: “Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo…Chúng ta phải nhận rõ: bất kỳ việc to việc nhỏ, hễ thêm điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức sản xuất của xã hội, đánh đổ sức áp bức của quân thù, đó đều là sáng kiến. Bất kỳ ai, nếu có quyết tâm làm ích lợi cho quần chúng, lại chịu học, chịu hỏi, óc chịu khó suy nghĩ, tay chịu khó làm, thì nhất định có sáng kiến, nhất định làm được những việc có ích cho loài người”.

Ngày 8-10-1950, sau khi binh đoàn của Lepage bị quân ta tiêu diệt tại Mặt trận Đông Khê, Bác viết thư động viên các chiến sĩ: “Từ ngày kháng chiến đến nay, trận này là trận đầu tiên bộ đội ta đánh vận động liên tiếp luôn mấy ngày. Đó là một thử thách lớn. Các chú đã hoàn thành bảy phần mười cuộc thử thách một cách dũng cảm. Các chú cố gắng mà tiêu diệt nốt binh đoàn Sactông nhé. Bác và Tổng tư lệnh đã ra lệnh khao các chú một bữa thịt bò!”.

Ngày 8-10-1952, trong bài “Tinh thần quốc tế” đăng trên Báo Cứu Quốc, viết về nhân dân Liên Xô và Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta, Bác kết luận: “Tinh thần quốc tế ấy là một trong những điều giúp ta kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”.

Ngày 8-10-1961, nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp miền núi, Bác nhấn mạnh đến những nội dung: “Phải tăng cường đoàn kết dân tộc…; phải chú trọng đào tạo bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi…; tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho đời sống đồng bào địa phương ngày càng khá hơn cả về vật chất và tinh thần…; phải nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững trật tự trị an…”. 

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement