Ngày 28 tháng 9: “Sẻ cơm nhường áo”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ hai, 28/09/2009, 01:12 (GMT+7)

Cách đây 89 năm, ngày 28-9-1920, báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đi trả ảnh và nhận việc tại Nhà ảnh số 35 đường Froidevaux ở Paris.

Ngày 28-9-1922, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Phòng kiểm duyệt ở Đông Dương” đăng trên tờ L’Humanité (Nhân Đạo) tố cáo tình trạng kiểm duyệt thư tín vẫn đang diễn ra tại các thuộc địa của Pháp và kết luận: “Như thế là người bản xứ bị giết chóc, cướp phá và không được hưởng những quyền sơ đẳng nhất: cả đến quyền thư tín! Sự vi phạm tự do cá nhân này chứng minh thêm chính sách đê tiện của bọn mật thám và chính sách lạm quyền đang thống trị ở các thuộc địa chúng ta”. Báo cáo của mật thám Pháp cũng cho biết, trong ngày này, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp liên quan đến việc điều hành tờ Le Paria (Người Cùng Khổ) đang gặp khó khăn về tài chính.

Ngày 28-9-1923, cũng trên tờ L’Humanité, Nguyễn Ái Quốc có bài báo “Không phải chủ nghĩa quân phiệt đâu, nhưng…”, tố cáo những chính sách của Chính phủ Pháp trong việc xây dựng bộ máy chiến tranh ở các thuộc địa: “Nếu chúng ta nói thêm rằng, chỉ riêng ở Đông Dương, chi phí về quân sự năm 1921 cũng đã hơn 35.600.000 phơrăng trong khi đó ngân sách giáo dục có không đầy 350 nghìn đồng bạc và ngân sách y tế không đầy 65 nghìn đồng thì sẽ thấy ngay tất cả sự tốt đẹp của chế độ thực dân của cái nước Cộng hòa Pháp rất nhân từ và tài giảm binh bị này”.

Ngày 28-9-1945, Bác viết bài kêu gọi “Sẻ cơm nhường áo” đăng trên tờ Cứu Quốc:“Hỡi đồng bào yêu quý. Từ tháng Giêng đến tháng bảy năm nay, ở Bắc bộ ta đã có hai triệu người chết đói. Kế đó lại nước lụt, nạn đói càng tăng thêm, nhân dân càng khốn khổ. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nói trên. Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn các đồng bào”.

Ngày 28-9-1948, Bác chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng trong hoàn cảnh mà nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến mô tả: “Trời mưa và gió như bão… Bão càng về trưa càng lớn, cây ngã ngổn ngang chung quanh nơi họp. Hội đồng phải nhiều lần tạm nghỉ để tránh chiều gió mạnh… Hội đồng tiếp tục làm việc cho đến nửa đêm dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch. Các vấn đề lớn, kế hoạch thu đông, chương trình 1949, sắc lệnh bộ máy kháng chiến hành chính… Hội đồng Quốc phòng họp kỳ này có rất nhiều kết quả”.

Ngày 28-9-1964, Bác viết thư gửi Hội nghị đại biểu lần thứ 3 của Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam chúc mừng: “Đồng bào Phật giáo các nước, từ Bắc đến Nam đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy: “Lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha”(đem lại lợi ích và vui sướng cho mọi người, quên mình vì người khác). Chúc toàn thể tăng ni và đồng bào Phật giáo góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
bqllang.gov.vn

Advertisement