Ngày 24 tháng 9: “Cán bộ cao cấp cần viết bài cổ động thi đua”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ năm, 24/09/2009, 03:22 (GMT+7)

Cách đây 89 năm, ngày 24-9-1920, báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc có mối liên hệ với Hội Liên minh Nhân quyền Pháp và đóng niên phí cho tổ chức này.

Cuối tháng 9-1922, Báo Le Paria (Người Cùng Khổ) đăng bài “Nhân đạo thực dân” của Nguyễn Ái Quốc, tố cáo những thủ đoạn cai trị hà khắc và thâm hiểm của chế độ thuộc địa. Bài báo có đoạn: “Người ta (thực dân) đã làm tất cả để vũ trang cho người An Nam giết hại nhau và xúi giục họ phản bội. Người ta tuyên bố các thôn xã phải chịu trách nhiệm về những chuyện rối ren xảy ra trong địa hạt mình. Họ phải dẫn đường cho quân đội ta, phải nộp mạng người nổi dậy. Ai không tuân lệnh bị coi là phạm tội. Làng dung nạp một người yêu nước là bị xử án. Muốn điều tra, có một cách bao giờ cũng cứ dùng mãi một cách đơn giản, là thẩm vấn lý trưởng và hào mục. Ai không nói lập tức bị hành quyết. Một đám lính bảo an trong vòng 2 tuần lễ, đã cho hành quyết 75 hào mục…”.

Ngày 24-9-1924, Tạp chí Inprekorr (bản tiếng Pháp) của Quốc tế Cộng sản đăng bài “Các nước đế quốc chủ nghĩa và Trung Quốc” của Nguyễn Ái Quốc. Bài báo“tóm tắt lịch trình những cuộc can thiệp của nước ngoài trong quá khứ và tìm ra nguyên nhân thực tế, lý do chính của sự can thiệp hiện tại”. Tác giả bài báo cho rằng mục đích chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc là “lật đổ Tôn Dật Tiên, người Cha của cách mạng Trung Quốc… Chủ nghĩa đế quốc Pháp, kẻ đàn áp nhân dân Đông Dương đang lo ngại… những tư tưởng ấy cũng có thể xuyên qua biên giới và thâm nhập vào những người nô lệ An Nam… Một nước Trung Hoa thống nhất, tự do và hùng mạnh sẽ là màn giáo đầu của một nước Triều Tiên độc lập và một nước Ấn Độ giải phóng… Chính vì thế mà ngày nay người ta đang tìm cách thanh toán Tôn Dật Tiên và đảng của ông, cũng như trước đây người ta đã tìm cách thanh toán nước Nga”.

Ngày 24-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ Tướng Gallager, người đứng đầu phái bộ Đồng Minh của Mỹ, chuyển tới Tổng thống Mỹ Truman bức thư tố cáo “Tư lệnh các lực lượng quân đội Anh đã tiến hành ở miền Nam Việt Nam: Một, cấm các báo chí; Hai, cung cấp vũ khí, đạn dược cho dân chúng Pháp; Ba, tước vũ khí các lực lượng cảnh sát Việt Nam. Các biện pháp này là một sự vi phạm rõ ràng đến những quyền tự nhiên của nhân dân Việt Nam, đe dọa trực tiếp nền an ninh trong nước và là nhân tố làm mất ổn định và hòa bình ở Đông Nam Á. Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Ngài can thiệp với các nhà chức trách Anh bãi bỏ các biện pháp nói trên”.

Ngày 24-9-1948, Bác ký chỉ thị về việc tổ chức “Ban Quân sự Nam bộ gọi là Bộ Tư lệnh Nam bộ”.

Ngày 24-9-1952, dự họp Bộ Chính trị, Bác yêu cầu: “Cán bộ cao cấp cần viết bài cổ động phong trào thi đua gửi đăng báo Đảng, coi đó là một trong những mục tiêu chính trị của Trung ương, những bài báo cổ động thi đua cần viết ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề chủ chốt nhất”… Ngày 24-9-1961, Bác Hồ đến vui Tết Trung thu với hơn một vạn thiếu nhi thủ đô tại Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement