“Trận Bạch Đằng” trên sông Thu Bồn

Ông cha ta đánh giặc

QĐND – Căn cứ Nông Sơn-Trung Phước nằm trên địa bàn huyện Quế Sơn (Quảng Nam) được Quân đội ngụy Sài Gòn xây dựng thành khu phòng thủ kiên cố vững chắc. Địch đóng quân ở đây luôn huênh hoang rằng: “Khi nào nước sông Thu Bồn chảy ngược thì Việt cộng mới tấn công nổi Trung-Sơn”. Riêng ở Nông Sơn, địch bố trí 9 lớp rào thép gai, mìn và 41 lô cốt với nhiều hầm ngầm, một trận địa pháo 105mm và một tiểu đoàn biệt động đồn trú. Ngoài khu phòng thủ căn cứ Nông Sơn còn có 11 cứ điểm ngoại vi, mỗi cứ điểm có từ 1 đến 2 trung đội lính bảo an, dân vệ chiếm giữ các điểm cao từ Khương Quế, Phường Rạnh đến Khương Bình, Ninh Hòa, Trung Phước.

Sư đoàn 2 và các Trung đoàn Pháo binh 572, cao xạ 573 (Khu 5) được giao nhiệm vụ tiến công căn cứ Nông Sơn-Trung Phước. Theo kế hoạch, giờ nổ súng tiến công vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 18-7-1974. Đại đội 2 của Tiểu đoàn Công binh 18 (Sư đoàn 2) nổ súng đánh địch trên chốt Cà Tang làm hiệu lệnh cho cả chiến trường.

Đến giờ nổ súng, Đại đội 15 công binh của Trung đoàn Ba Gia (Sư đoàn 2) cơ động, sử dụng cầu phao đưa mũi thọc sâu của trung đoàn vượt qua sông Thu Bồn đánh vào căn cứ Nông Sơn. Khi đơn vị vượt qua sông, đại đội công binh tháo dỡ cầu phao rồi dùng dây cáp bện bằng thép gai giăng chìm dưới nước qua sông, phục kích địch rút lui bằng đường sông.

Quả nhiên khi bị ta đánh mạnh, địch từ căn cứ Nông Sơn dùng ca-nô tháo chạy theo sông Thu Bồn. Dây cáp cuốn thép gai giăng qua sông vướng vào chân vịt ca-nô khiến địch không thể cơ động được. Lập tức các trận địa hỏa lực đại liên của Đại đội Công binh 15 bố trí sẵn bên bờ nam sông nhả đạn, nhấn chìm đội hình ca-nô của địch xuống sông. Trận đánh khiến địch kinh hoàng và được ví như “Trận Bạch Đằng” trên sông Thu Bồn ở Quảng Nam.

HƯƠNG NGÂN
qdnd.vn