Tiến công chốt điểm kiên cố, hỏa lực mạnh

QĐND – Chốt điểm Núi Lỡ, thuộc huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) do quân Pháp xây dựng từ trước năm 1954. Sau khi quân đội Sài Gòn tiếp quản, chúng đã củng cố lại hết sức kiên cố với 5 hàng rào kẽm gai, gài pháo sáng, lựu đạn sát thương, mìn chống bộ binh… Địch bố trí khoảng 200 tên chốt giữ và có sự chi viện, hỗ trợ của pháo binh từ các nơi khác đến rất chặt chẽ.

Chốt điểm Núi Lỡ án ngữ phía tây nam và khống chế toàn bộ trung tâm huyện Đại Lộc. Vì vậy, Tiểu đoàn 2 (V25) đặc công Quảng-Đà được giao nhiệm vụ tập kích, tiêu diệt chốt điểm Núi Lỡ.

Đêm 29-10-1965, Tiểu đoàn 2 hành quân cơ động xuống vùng B huyện Đại Lộc và tiếp cận mục tiêu. Đại đội 3 là đại đội chủ công của tiểu đoàn bí mật khóa từng quả mìn, chốt từng quả lựu đạn, cắt từng lớp rào đưa từng người, từng tổ áp sát từng lô cốt địch.

Đúng 24 giờ đêm 29-10-1965, tất cả đơn vị đồng loạt nổ súng. Bộ đội ta dùng thủ pháo, lựu đạn tiêu diệt lô cốt sở chỉ huy địch, phối hợp cùng tổ hỏa lực tiêu diệt gọn một đại đội bảo an. Sau 25 phút chiến đấu, ta làm chủ hoàn toàn trận địa và rút về hậu cứ an toàn.

Đây là trận đánh rất khẩn trương, tiến công kiên quyết của bộ đội đặc công địa phương. Trận đánh có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Đại Lộc, rút ra kinh nghiệm chiến đấu tiến công các chốt điểm kiên cố của địch.

NGUYỄN VĂN CHUNG
qdnd.vn