Dạ lãnh – Đêm lạnh

DẠ LÃNH

Thu thâm vô nhục diệc vô chiên,
Súc hình cung yêu bất khả miên;
Nguyệt chiếu đình tiêu tǎng lãnh khí,
Khuy song Bắc Đẩu dĩ hoành thiên.

ĐÊM LẠNH

Đêm cuối thu không đệm cũng không chǎn,
Nằm co cẳng cong lưng vẫn không ngủ được;
Trǎng soi khóm chuối trước sân càng tǎng thêm khí lạnh,
Nhòm qua cửa sổ, sao Bắc Đẩu đã ngang trời.

—————————

Đêm thu không đệm cũng không chǎn,
Gối quắp, lưng còng, ngủ chẳng an;
Khóm chuối trǎng soi càng thấy lạnh,
Nhòm song, Bắc Đẩu đã nằm ngang.

NAM TRÂN dịch

Bản dịch khác:

Cuối thu chǎn đệm cũng đều không,
Co quắp nằm mà ngủ chẳng xong;
Sân chuối trǎng soi thêm lạnh lẽo,
Ngang trời, Bắc Đẩu hiện ngoài song.

TRẦN ĐẮC THỌ dịch
cpv.org.vn

Advertisement