Long An – Đồng Chính – Long An – Đồng Chính

LONG AN – ĐỒNG CHÍNH)

Thử gian thổ địa quảng nhi bần,

Sở dĩ nhân dân kiệm thả cần;

Thính thuyết kim xuân phùng đại hạn,

Thập phân thu hoạch lưỡng tam phân.

LONG AN – ĐỒNG CHÍNH

Vùng này ruộng đất rộng nhưng cằn cỗi,

Vì thế nhân dân tiết kiệm và siêng nǎng;

Nghe nói mùa xuân nǎm nay gặp đại hạn,

Mười phần chỉ thu hoạch được vài ba phần.

——————————

Vùng đây tuy rộng, đất khô cằn,

Vì thế nhân dân kiệm lại cần;

Nghe nói xuân nay trời đại hạn,

Mười phần thu hoạch chỉ đôi phần.

NAM TRÂN – BǍNG THANH dịch
cpv.org.vn

Advertisements