Độc Tưởng công huấn từ – Đọc lời giáo huấn của ông Tưởng

ĐỘC TƯỞNG CÔNG HUẤN TỪ

Bách chiết bất hồi, hướng tiền tiến,

Cô thần nghiệt tử, nghĩa đương nhiên;

Quyết tâm, khổ cán dữ ngạnh cán,

Tự hữu thành công đích nhất thiên.

ĐỌC LỜI GIÁO HUẤN CỦA ÔNG TƯỞNG

Trǎm nghìn gian khó không lùi, vẫn cứ tiến,

Phận tôi con bơ vơ nhà tan nước mất, cái nghĩa
phải như vậy;

Quyết tâm gắng gỏi và kiên nghị,

ắt sẽ có một ngày thành công.

Gian khó không lùi, vẫn tiến lên,

Thù nhà nợ nước, nghĩa đương nhiên;

Quyết tâm gắng gỏi và kiên nghị,

Nhất định thành công sẽ có phen.

ĐỖ VĂN HỶ dịch
cpv.org.vn

Advertisement