Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XIX)

Phóng viên báo Franc – Tireur đến thăm –
Hồ Chủ Tịch đi thăm ông bà Joliot Curie, ông Francis Jourdain

Ngày 20 tháng 7

8 giờ sáng, phóng viên báo Franc – Tireur đến thǎm.

10 giờ, Cụ Chủ tịch đi thǎm ông bà Joliot Curie. Ông và bà Joliot Curie là hai nhà khoa học có tiếng khắp thế giới. Cả hai ông bà đều rất sốt sắng đồng tình với cuộc vận động độc lập của Việt Nam. Trong lúc nói chuyện, ông Curie tỏ ý rằng khoa học Pháp sẽ sẵn lòng giúp đỡ khoa học Việt Nam tiến bộ cho mau.

11 giờ, Cụ đi thǎm ông Francis Jourdain. Ông Jourdain là Tổng thư ký của Hội Pháp – Việt, tuy tuổi tác đã cao, nhưng vẫn ra sức giúp đỡ Việt Nam, không kể khó nhọc. Trong những ngày dân ta bị khủng bố gắt gao, ông và những người bạn ông ra sức kêu gọi ủng hộ ta. Những đồng chí chính trị phạm Việt Nam trong những nǎm 1929-30, cho đến lúc cuộc chiến tranh bùng nổ, người thì được tha, người thì được đối đãi dễ chịu hơn, sẽ luôn luôn nhớ đến ông già Jourdain.

1 giờ, Cụ Chủ tịch mời vợ chồng ông Dumaine ǎn cơm trưa. Ông Dumaine là Bộ trưởng Bộ Lễ, từ lúc Hồ Chủ tịch đến Pháp, bao nhiêu việc đi lại giao thiệp đều do ông Dumaine xếp đặt.

8 giờ chiều, đại biểu phụ nữ các giới đến thǎm Hồ Chủ tịch. Có các bà:

Bà Đô đốc Barjot,

Bà giáo sư Langevin,

Bà Godart, vợ ông Chánh hội trưởng Hội Pháp – Việt,

Bà Braun, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Bà Joliot Curie,

Bà Sainteny, vợ ông đặc sứ ở Bắc Bộ,

Bà Bộ trưởng Tillon,

Bà Chánh vǎn phòng Guénée, v.v..

Phụ nữ ta có chị Trinh, chị Thuý giúp Hồ Chủ tịch tiếp khách.

Tin tức thế giới:

1) Sở xe lửa Luân Đôn xảy ra một cuộc bãi công lạ lùng. Hai người công nhân bị bắt, vì người ta vu cho họ lấy hai quả cà chua không giả tiền. Ba nghìn nam nữ công nhân nghe tin ấy lập tức bãi công, đòi thả hai người bị bắt. Hai người được tha rồi nhưng cuộc bãi công chưa kết liễu.

2) Theo báo Anh thì có 14.000 người Việt Nam lánh nạn qua Xiêm.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisement