Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XIV)

Nhiều yếu nhân trong tổng công hội Pháp và công hội thế giới đến thǎm Hồ Chủ Tịch –
họ bảo công hội thế giới sẽ phái đại biểu qua thǎm nước ta.

Ngày 5 tháng 7

Sáng 8 giờ, đại biểu báo “New York” là ông Campbell đến phỏng vấn Cụ Chủ tịch.

9 giờ, đại biểu dân tộc Malgache đến thǎm Hồ Chủ tịch. Các đại biểu lấy làm mừng rỡ thấy dân tộc Việt Nam đã bước lên đường độc lập. Họ nói: dân tộc Malgache rất đồng tình và ủng hộ cuộc vận động độc lập của nước Việt Nam.

10 giờ, ông bà thân sinh ra thiếu tá Mỹ Dewey đến thǎm Cụ Chủ tịch.

1 giờ trưa, vợ chồng ông Rosenfeld mời Chủ tịch ǎn cơm. Đồng thời có cựu Thủ tướng là cụ Léon Blum và ông nghị viện Lussy cùng ǎn cơm. Ông Rosenfeld là một nhà viết báo có tiếng. Ông điều khiển 20 tờ báo ở các tỉnh Pháp. Bà Rosenfeld là một nữ trạng sư. Hai ông bà hết lòng ủng hộ phong trào độc lập Việt Nam.

6 giờ, các ông nghị viên Algériens đến thǎm Chủ tịch. Nói chuyện về vấn đề Liên hiệp Pháp quốc.

8 giờ, các vị đại biểu Tổng Công hội Pháp đến thǎm Hồ Chủ tịch. Có các ông:

Léon Jouhaux, Tổng thư ký; Frachon, Thư ký; Saillant, Tổng thư ký Công hội thế giới; Monmousseau, Chấp hành uỷ viên và nhiều vị khác.

Các đại biểu ân cần hỏi thǎm tình hình lao động bên ta. Các ông rất chú ý về việc tổ chức và cách sinh hoạt của lao động ở Việt Nam. Các ông nói: Tổng Công hội Pháp và Tổng Công hội thế giới nay mai sẽ phái đại biểu qua thǎm nước ta, nhất là thǎm các đoàn thể lao động Việt Nam và ông Saillant nói: đoàn thể công nhân Việt Nam đã được Công hội thế giới thừa nhận.

Tổng công hội Pháp là một tổ chức rất to, rất mạnh. Trong mấy nǎm Pháp bị Đức chiếm, hội viên tranh đấu hǎng hái. Ngày nay, hội viên ra sức giúp vào việc khôi phục kinh tế. Trong Tổng hội có đủ các lớp lao động: công nhân xe lửa, công nhân hầm mỏ, công nhân thuyền bè, thợ may áo, thợ hớt tóc, người nấu ǎn, người giặt áo quần, công nhân nông nghiệp, các người viết báo, các người tài tử, các giáo sư, các khán hộ, v.v.. đều tổ chức vào Công hội. Hội viên chừng 6 triệu người. Đó là một lực lượng to lớn. Các đại biểu hứa rằng: sẽ ủng hộ cuộc vận động độc lập của ta.

Hôm nay được tin:

Quân đội Anh ở Le Caire đã giả lại pháo đài cho quân đội Ai Cập. Pháo đài này, khi Chủ tịch tới cũng đã vào xem cảnh. Quân đội Anh đóng tại pháo đài này từ nǎm 1889 đến bây giờ. Hôm nay theo hiệp định giữa nước Anh với Ai cập, quân đội Anh đã rút khỏi pháo đài.

ở Mỹ, giá hàng hoá tǎng lên vùn vụt. Từ hồi chiến tranh cho đến bây giờ, do Chính phủ hạn chế và phân phối, cho nên các thứ hàng hoá không tǎng giá. Nay Chính phủ không hạn chế nữa, các nhà buôn bán lợi dụng cơ hội ấy mà tǎng giá hàng. ở Mỹ toàn cả nước có nǎm nhóm tư bản to, họ điều khiển 250 hội buôn bán và công nghệ. Những hội này quản lý hai phần ba sản vật trong nước.

Ngày 6 tháng 7

Hôm nay Hội nghị Việt – Pháp khai mạc ở Fontainebleau, cách Paris chừng 60 cây số.

Đoàn đại biểu Pháp:

Các ông:

Pignon, Torel, Gonon, Mesmer, Bourgoin, Darcy, Đô đốc Barjot, Tướng Salan, Nghị viên Loseray, Nghị viên Juglas Callej. Trưởng đoàn là Max André.

Đoàn đại biểu Việt Nam:

Các ông:

Phan Anh, Bửu Hội, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Vǎn Huyên, Trịnh Vǎn Bính, Đặng Phúc Thông, Dương Bạch Mai, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Mạnh Hà, Chu Bá Phượng, Huỳnh Thiện Lộc. Đoàn trưởng là Phạm Vǎn Đồng.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisement