Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XIII)

Quần chúng pháp hoan hô Hồ Chủ Tịch – Cụ Chủ tịch đánh điện mừng nước phi luật tân độc lập.

1 giờ trưa, Thượng sứ D’Argenlieu làm tiệc hoan nghênh Hồ Chủ tịch ở lữ quán Ritz. Cũng đông khách như các tiệc trước.

5 giờ chiều, thành phố Paris hoan nghênh Hồ Chủ tịch ở toà Thị chính. Cũng cờ xí rực rỡ, cũng nghi tiết đường hoàng như các cuộc hoan nghênh trước. Nhưng lần này có vẻ dân chúng rõ ràng hơn. Tuy trời mưa, từ ngoài đường cho đến xung quanh sân, dân chúng vòng trong vòng ngoài, đứng chật như nêm. Chung quanh sân có đặt lan can bằng gỗ, để giữ trật tự cho dễ. Từ trên lầu đến ngoài cửa, đều có giải thảm đỏ. Có đội danh dự mũ đồng, gươm bạc sắp hàng hai bên. Quốc kỳ Việt và Pháp phất phới rực rỡ trên toà nhà Thị chính.

Xe Hồ Chủ tịch đi đến đâu, quần chúng Pháp đều hoan hô. Nhất là trẻ em và phụ nữ Pháp càng nhiệt liệt. Ông Thị trưởng Vergnolles cùng với Ban hội đồng thành phố Paris, Ban hội đồng quận Seine, đại biểu Chính phủ Pháp thì có các Bộ trưởng Michelet, Gay, Moutet, các tướng lĩnh, Đô đốc D’Argenlieu và những khách trọng yếu, ra tận cửa đón Hồ Chủ tịch. Phòng khai hội ở tầng trên, hàng nghìn người đã ngồi sẵn không hở chỗ nào. Đó là những người có giấy mời đặc biệt.

Hồ Chủ tịch vào, toàn thể đứng dậy vỗ tay.

Trên đài, Hồ Chủ tịch và ông Thị trưởng ngồi giữa, quý khách ngồi hai bên, quay mặt đối dân chúng. Ông Thị trưởng đọc bài diễn vǎn hoan nghênh, đầy ý nghĩa Việt – Pháp thân thiện. Hồ Chủ tịch đáp lại, đại ý nói: Paris là nguồn cách mệnh, Paris sẽ giúp cho các dân tộc được quyền độc lập.

Lễ nghi xong rồi, vào dự tiệc trà. Rồi Hồ Chủ tịch và ông Thị trưởng ký sổ vàng.

Lúc đi ra, Hồ Chủ tịch cho một em nhỏ Pháp một quả đào. Em nhỏ ấy ôm Cụ hôn. Mấy hôm sau, bố mẹ em nhỏ ấy mách lại rằng: về nhà em đó giữ mãi quả đào làm kỷ niệm, không cho ai động đến và cũng không chịu ǎn, và gặp ai cũng khoe.

8 giờ rưỡi, Cụ Chủ tịch đặt tiệc mời Chủ tịch Bidault, các Bộ trưởng, các vị trọng yếu trong Quốc hội Pháp và các tướng lĩnh. Phái bộ ta giúp Cụ tiếp khách. Chủ khách thân mật chuyện trò. Đến 12 giờ khuya mới tan cuộc.

Hôm nay chính là ngày Phi Luật Tân tuyên bố độc lập. Bốn trǎm nǎm nay, nước Phi Luật Tân bị hết nước này áp bức đến nước khác áp bức. Sau cùng là nước Mỹ cai trị. Nước Mỹ dùng chính sách khôn khéo, thừa nhận Phi Luật Tân độc lập. Như thế đã được lòng dân Phi, mà lại không mất lợi quyền người Mỹ.

Tại Manille là kinh đô Phi Luật Tân, sau 21 phát súng báo hiệu, 50 vạn người hoan hô. Từ đây, 18 triệu người Phi Luật Tân trở nên một dân tộc độc lập.

Hồ Chủ tịch có gửi điện chúc mừng. Chủ tịch Phi Luật Tân gửi điện trả lời cảm ơn.

Hôm nay, được tin Chính phủ Tchécoslovaquie vừa mới thành lập do ông Gơttwald là lãnh tụ Đảng Cộng sản làm Chủ tịch.

Chính phủ này là một chính phủ Mặt trận quốc dân, các đảng phái đều có tham gia, Đảng Cộng sản giữ những bộ Nội vụ, Tuyên truyền, Công tác, Thương mại; Đảng Xã hội giữ 3 bộ: Tư pháp, Giáo dục và bộ Buôn bán với nước ngoài; Đảng Dân chủ giữ 2 bộ: Công nghệ và Tiếp tế.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisement