Thư gửi đồng bào và tướng sĩ khu XII (19-12-1947)

Cùng đồng bào và các tướng sĩ,

Trong nǎm kháng chiến toàn quốc, đồng bào và tướng sĩ Vệ quốc quân, dân quân du kích khu XII là một đội xung phong. Hy sinh cực khổ càng nhiều, thì đồng bào càng hǎng hái, chiến sĩ càng dũng cảm.

Đó là cái gốc thắng lợi của ta. Nhờ đó mà khu XII đã lập được nhiều chiến công, hoặc to hoặc nhỏ, nhưng đều oanh liệt. Trận Thất Khê vừa rồi là một trong những trận thắng lợi.

Tuy vậy, chúng ta chớ tự kiêu, chớ khinh địch, chớ chủ quan.

Chúng ta phải luôn chuẩn bị, luôn luôn cẩn thận, luôn luôn cố gắng. Địch thất bại trong cuộc tấn công Việt Bắc, có thể sẽ tấn công các khu khác. Khu ta sẽ gặp những lúc gay go hơn nữa. Dù sao với cái tinh thần kiên quyết và cái chí khí quật cường của nhân dân và chiến sĩ khu XII, địch cũng sẽ thất bại một lần nữa.

Tôi trân trọng hứa với đồng bào và chiến sĩ: Chính phủ sẽ đặt tên khu XII là Khu TấT THắNG bao giờ tôi nhận được những báo cáo thắng lợi mới của khu.

Tôi chắc đồng bào và toàn thể chiến sĩ sẽ cố gắng làm cho được và cho xứng đáng cái tên vẻ vang đó.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 19 tháng 12 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam,
1949, t.2, tr.55.
cpv.org.vn

Advertisement