Điện gửi gia đình cố Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1948)

Gửi gia đình Huỳnh Bộ trưởng,

Nhân ngày giỗ đầu cố Bộ trưởng, thay mặt Chính phủ, tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Cụ và xin gửi gia đình Cụ lời chào thân ái và quyết thắng.

Ngày 21 tháng 4 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 930,
ngày 10-5-1948.
cpv.org.vn