Thư khen ông Hương Tề (6-1948)

Nhờ Bộ trưởng Bộ Thương binh chuyển

(giao ông Hương Tề)

Cảm ơn ông đã biếu tôi gói thuốc bổ (tôi chưa biết cách dùng).

Trong cuộc thi đua ái quốc, tôi mong rằng ông sẽ cố gắng tìm thêm các thứ thuốc cần cho dân ta, để thế Tây dược, như thế thì tốt lắm.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 6 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn