Thư gửi Trại Nhi đồng Nghệ thuật I (8-1948)

Gửi nhi đồng Nghệ thuật,

Những bài nhạc, bài ca các cháu gửi, Bác đều nhận được cả. Bác nhớ đã trả lời rồi. Nay nhận được thư các cháu mới gửi, biết các cháu đều tham gia thi đua ái quốc. Bác rất vui lòng. Bác khuyên các cháu luôn luôn cố gắng cho tiến bộ và chúc các cháu luôn mạnh khoẻ.

Bác hôn các cháu.

Tháng 8 nǎm 1948
BÁC HỒ

Báo Thiếu niên tiền phong,
số 11, tháng 5-1990.
cpv.org.vn