Thư chúc Tết các cháu nhi đồng toàn quốc (2-2-1949)

Các cháu yêu quý,

Tết này là Tết kháng chiến thứ ba của các cháu. Tết kháng chiến thứ tư của các cháu miền Nam.

Các cháu đã lớn thêm ba, bốn tuổi. Trong những nǎm vừa qua, các cháu khổ sở, nhưng các cháu tiến bộ nhiều.

Có những cháu đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Nước Pháp chỉ có hai em Bara và Viala hy sinh cho Cách mạng 1789 (31). Nước ta có hàng trǎm em oanh liệt như Bara và Viala.

Có những cháu đã lập chiến công, đã được thưởng Huân chương.

Có hàng nghìn cháu giúp việc rất hǎng hái cho các bộ đội và các cơ quan.

Toàn thể các cháu đều sốt sắng tham gia Thi đua ái quốc. 95 phần trǎm các cháu từ bảy, tám tuổi trở lên đều biết đọc biết viết.

Các cháu đã xứng đáng là dòng dõi Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản. Thật xứng đáng là nhi đồng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bác rất bằng lòng các cháu.

Tết này, có lẽ các cháu không có bánh chưng con, áo mới, và pháo. Nhưng các cháu vẫn vui. Vui vì các cháu tiết kiệm bánh con, áo đẹp để giúp các chiến sĩ. Còn thế cho pháo, thì các cháu nghe những tiếng súng bộ đội ta đang bắn giặc ở tiền phương. Vui vì các cháu biết nǎm nay kháng chiến gần đến thắng lợi.

Nǎm mới, Bác chúc các cháu vui vẻ, mạnh khoẻ, và tiến bộ nhiều hơn nǎm ngoái.

Bác không có quà Tết biếu các cháu, Bác chỉ gửi các cháu nhiều cái hôn.

Bác Hồ

Báo Cứu quốc, số 1156,
ngày 2-2-1949.
cpv.org.vn

—————————-

(31) Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) : Là cuộc cách mạng tiêu diệt chế độ chuyên chế phong kiến, và dọn đường cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Pháp và một số nước ở châu Âu.

Nǎm 1788, do mất mùa và đói kém, mâu thuẫn xã hội hết sức gay gắt. Ngày 14-7-1789, quần chúng nhân dân Pari đã nổi dậy khởi nghĩa, phá ngục Baxti, nơi tượng trưng cho chế độ chuyên chế độc tài, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ chuyên chế phong kiến và sự thắng lợi của cách mạng.

Sau những cuộc đấu tranh quyết liệt trong nội bộ, được sự ủng hộ của nhân dân, Hội nghị quốc ước (Quốc hội) do bầu cử ra được triệu tập và phái Giacôbanh do M.Rôbexpie đứng đầu đã lên nắm chính quyền (tháng 6-1793) thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng. Những người Giacôbanh đã lãnh đạo nhân dân đập tan những cuộc nổi loạn phản cách mạng; đánh bại cuộc chiến tranh can thiệp của bọn phản động áo, Phổ…

Cách mạng tư sản Pháp đã có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình phát triển của lịch sử thế giới. Nó đã thúc đẩy nhân dân các nước nổi dậy lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế đã lỗi thời. Tr.569.