Thư gửi ông Hồ Đức Thành (2-1949)

Gởi ông Hồ Đức Thành,

(Trường đại học Pháp lý Vĩnh Yên chuyển)

Chú Đức Thành,

Được tin chú đã thảo xong “Trung Hoa sử lược”. Chưa biết nội dung thế nào. Nhưng dù sao, đó là một thành tích cố gắng.

Chú phàn nàn rằng: Trong lúc toàn quân chuẩn bị tổng phản công, mà chú lại quá thanh nhàn trong giáo giới, vì vậy chú không yên tâm.

Nghĩ như vậy, cũng phải. Nhưng chúng ta kháng chiến trên nhiều mặt trận. Mà mặt trận giáo dục cũng là quan trọng. Vậy chú cứ nên yên tâm làm việc, chớ nên “vạn phần tàm quý”.

Chúc chú mạnh khoẻ, gởi lời hỏi thǎm thím, và hôn các cháu.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 2 nǎm 1949
Hồ

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại gia đình ông Hồ Đức Thành, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn