Thư gửi Công đoàn vận tải sông Thao (Yên Bái) (1-4-1949)

Gửi Công đoàn vận tải Sông Thao – Yên Bái,

Cảm ơn các bạn đã biếu tôi một áo trấn thủ rất đẹp. Vận tải là một việc quan trọng cho Chính phủ và nhân dân, tôi rất vui lòng các bạn đã quyết xung phong thi đua ái quốc về ngành ấy, và chúc các bạn thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1206,
ngày 1-4-1949.
cpv.org.vn