Lời cảm ơn nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 59 (1-6-1949)

Cũng như mọi nǎm, nǎm nay các vị đại biểu Quốc hội và đồng sự trong Chính phủ,

Đồng bào các nơi,

Các cơ quan, đoàn thể và bộ đội,

Kiều bào ở nước ngoài và đồng bào những vùng tạm bị địch chiếm,

Các cháu thanh niên và nhi đồng,

hoặc thân hành đến, hoặc gửi quà, gửi thư, gửi điện chúc thọ tôi. Tôi rất cảm động và biết ơn.

Song khác với mọi nǎm, nǎm nay tôi đã định không kỷ niệm Ngày sinh nhật của tôi. Vì tôi mong rằng từ ngày 19-5 nǎm nay, toàn thể đồng bào và toàn thể chiến sĩ sẽ ra sức Thi đua ái quốc hơn nữa, để đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị đầy đủ tổng phản công.

Nǎm sau, đến ngày toàn quốc ǎn mừng hoàn toàn thắng lợi, trong cuộc kỷ niệm to ấy, tôi sẽ vui vẻ tiếp đồng bào và chiến sĩ, kèm thêm một kỷ niệm nhỏ là Ngày sinh nhật của tôi.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1257, ngày 1-6-1949.
cpv.org.vn