Thư gửi Hội nghị Trung du (19-9-1949)

Ngày 19 tháng 9 nǎm 1949

Gửi Hội nghị Trung du

Các đồng chí,

Nhân dịp Hội nghị Trung du, tôi gửi lời thân ái hỏi thǎm các đồng chí.

Vì sao có cuộc Hội nghị Trung du?

Vì Trung du là rất quan trọng. Quan trọng về quân sự cũng như về kinh tế. Và chiến tranh ở trung du sẽ rất gay go, rất ác liệt.

Các chú là những cán bộ phụ trách lãnh đạo đồng bào đánh giặc ở đó, thắng giặc ở đó.

Đại đa số cán bộ, nhất là cán bộ Bắc Ninh, tinh thần vững chắc, tận tuỵ làm việc, hiểu các công tác, đi sát với dân. Cán bộ các đơn vị chủ lực cũng đã chỉ huy bộ đội chiến đấu anh dũng. Cho nên quân, dân, chính nhất trí, và bộ đội chủ lực cùng bộ đội địa phương và dân quân đã nhiều lần giết giặc lập công.

Nhưng nhiều nơi vẫn còn nhiều khuyết điểm.

– Chưa nhận rõ mặt trận Trung du là rất quan trọng. Thậm chí có một vài nơi, khi giặc đến thì hoang mang, bỏ chạy; thấy du kích đánh hǎng, mới dám trở về.

– Chưa hiểu rõ chiến tranh nhân dân là chiến tranh toàn diện, còn tưởng lầm rằng có du kích tức là chiến tranh nhân dân.

– Tin tức, tuyên truyền không thống nhất, không kịp thời.

– Chưa biết trao đổi kinh nghiệm bộ phận này với bộ phận khác, tỉnh này với tỉnh khác.

– Khuyết điểm nặng nhất là quân dân chính chưa hợp tác thực tế, thiết thực và hoàn toàn.

Địch mạnh chừng nào, ta cũng không sợ. Chỉ sợ cán bộ ta không đủ nghị lực để tẩy cho hết những khuyết điểm đó.

Các chú phải hứa sẽ kiên quyết tẩy trừ và giúp đồng chí mình tẩy trừ những khuyết điểm của ta, thế là ta đã thắng địch một phần lớn rồi.

Điều thứ hai là phải tổ chức du kích cho thật hẳn hoi, vũ trang cho đầy đủ. Giặc mò đến đâu ắt bị ta đánh đấy. Phải làm sao cho các tỉnh trung du thành một phòng tuyến kiên cố của ta, một nghĩa địa mênh mông của giặc. Thế là ta nhất định thắng lợi.

Đồng bào ta, gái cũng như trai, trẻ cũng như già, cho đến các cháu nhi đồng cỏn con ai cũng nồng nàn yêu nước, ai cũng hǎng hái kháng chiến, ai cũng cố gắng giết giặc. Nếu cán bộ khéo cơ động, tổ chức, lãnh đạo thì ngoài Vệ quốc quân anh dũng của chúng ta, chúng ta lại có những cái lưới sắt du kích rộng lớn và mạnh mẽ quét hết lũ giặc, không sót một tên nào.

Tôi chắc các chú sẽ cố gắng làm được như thế, sẽ thi đua hãy làm được như thế.

Từ đây đến tháng 12 nǎm nay, bộ đội nào, địa phương nào lập được nhiều công to nhất, sẽ được một giải thưởng đặc biệt.

Nhờ các đại biểu chuyển lời thân ái tôi hỏi thǎm đồng bào và các chiến sĩ các tỉnh.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh,
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn