Điện gửi Nguyên soái G.Xtalin chúc mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười (16-11-1949)

Nhân dịp Quốc khánh Liên Xô, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và nhân danh cá nhân tôi, tôi gửi Ngài và Chính phủ và nhân dân Liên Xô lời chúc mừng hạnh phúc và thịnh vượng.

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1399, ngày 16-11-1949.
cpv.org.vn